Filtres
België in oorlog

Gebeurtenissen

522890 18-10-1907 Conventie van Den Haag Het belangrijkste internationale verdrag dat tijdens WO II de rechten en plichten van een bezetter regelt. Meer weten
620695 11-11-1918 De Eerste Wereldoorlog Meer weten
01-10-1930 Léon Degrelle wordt directeur van uitgeverij Rex, verbonden aan de Association Catholique de la Jeunesse belge.
06-10-1931 Oprichting van het Verbond van Dietsche Nationaal-Solidaristen (Verdinaso) door Joris Van Severen. De partij is openlijk fascistisch, anti-Belgisch en 'Groot-Nederlands' en heeft een nadrukkelijk paramilitair karakter.
08-10-1933 Oprichting van het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV), een vereniging van Vlaams-nationalisten onder leiding van Staf De Clercq.
35311 24-05-1936 De verkiezingen van 1936 als keerpunt Meer weten
24-05-1936 Algemene verkiezingen
11-04-1937 Verkiezingen in Brussel. Léon Degrelle behaalt maar 19% van de stemmen en wordt verslagen door eerste minister Paul Van Zeeland (75,8%).
35317 02-04-1939 Parlementsverkiezingen Meer weten
02-04-1939 Algemene verkiezingen
01-09-1939 Nazi-Duitsland valt Polen binnen, zonder voorafgaande oorlogsverklaring.
03-09-1939 Groot-Brittannië en Frankrijk, die garant staan voor Polen, verklaren de oorlog aan het Duitse Rijk.
524036 10-05-1940 Arrestaties van mei 1940 Bij de Duitse inval in mei 1940 arresteert de Belgische overheid naar schatting 6.000 tot 8.000 verdachte personen. Het gaat onder meer om communisten, nationaalsocialisten, rexisten en Vlaams-nationalisten. Maar vooral buitenlanders worden aangehouden. Die zijn meestal afkomstig uit Duitsland en Oost-Europa; vaak gaat het om Joodse en antifascistische vluchtelingen. Meer weten
10-05-1940 Het Derde Rijk valt België, Nederland en het Groot-Hertogdom Luxemburg binnen. De Franse en Britse legers, die garant staan voor de Belgische onafhankelijkheid, komen het Belgische grondgebied binnen.
919.jpg 10-05-1940 Postverlating Meer weten
716 10-05-1940 Duitse inval en Belgische justitie Op vrijdag 10 mei 1940 valt Duitsland heel vroeg in de ochtend België binnen. In het land ontstaat paniek, omdat mensen zich de gewelddadigheden van augustus 1914 nog goed herinneren. Veel burgers slaan op de vlucht. Meer weten
ceges-aa-629-i-arrAtA-loi-10-mai-1940 10-05-1940 Besluitwet van 10 mei 1940 De wet treedt in werking wanneer de Belgische ministers Brussel verlaten op 16 mei 1940. Op dat moment ‘verschuiven’ de ministeriële bevoegdheden naar de hoogste ambtenaren per ministerieel departement, de secretarissen-generaal. Bij zijn vertrek beperkt eerste minister Pierlot wel de bevoegdheden die de ambtenaren op basis van deze wet kunnen uitoefenen: zij mogen niet meer doen dan, als het ware, de ‘lopende zaken’ waarnemen. Meer weten
17-05-1940 De Duitsers bezetten Brussel.
18-05-1940 De Oostkantons worden geannexeerd door het Derde Rijk.
AEE-X 168-Nr Nr. 00044-0002. 18-05-1940 Annexatie van de Oostkantons Meer weten
25-05-1940 Breuk tussen de regering-Pierlot en koning Leopold, die weigert zijn ministers naar Frankrijk te volgen. Hij blijft in België om 'het lot van zijn soldaten te delen' en te redden wat er te redden valt.
28-05-1940 Onvoorwaardelijke capitulatie van het Belgische leger. Koning Leopold wordt 'krijgsgevangene' in het kasteel van Laken. De regering-Pierlot besluit de strijd aan de zijde van de geallieerden verder te zetten.
31-05-1940 België wordt, samen met de Franse departementen Nord en Pas-de-Calais, de zetel van een militair bestuur geleid door "Militärbefehlshaber für Belgien und Nordfrankreich" Alexander von Falkenhausen en "Militärverwaltungschef" generaal Eggert Reeder.
10-06-1940 Mussolini's fascistische Italië, tot dan toe een niet-oorlogsvoerende mogendheid, verklaart de oorlog aan Frankrijk en Groot-Brittannië.
12-06-1940 Het Duitse militaire bestuur en het comité van secretarissen-generaal, dat verantwoordelijk is voor het hoogste bestuur, sluit een "modus vivendi". In de schaduw van het comité functioneert ook het "Comité Galopin", dat de belangrijkste vertegenwoordigers van de Belgische bankenconsortiums omvat. Ze besluiten om een "aanwezigheidspolitiek" of "politiek van het minste kwaad" te voeren.
ceges-aa-1194-94-protocole-12-juin 12-06-1940 Protocol van 12 juni 1940 Belangrijke overeenkomst tussen de secretarissen-generaal en het Duitse militaire bezettingsbestuur bij het begin van de bezetting die een essentiële basis vormt voor de bestuurlijke samenwerkingspolitiek. Meer weten
919.jpg 21-06-1940 Zomer van 1940 Meer weten
22-06-1940 Ondertekening van de Frans-Duitse wapenstilstand. Drie dagen later volgt de staking van de vijandigheden in het Westen en sluit Frankrijk zich aan bij de asmogendheden.
211400 28-06-1940 Manifest van Hendrik de Man Meer weten
10-07-1940 In Vichy verkrijgt maarschalk Pétain een volkmacht van de Assemblée nationale. Het is het begin van een autoritair, klerikaal en parafascistisch regime.
14-07-1940 Basisrichtlijn van Adolf Hitler over België: de Vlamingen zo veel mogelijk bevoordelen, geen gunsten voor de Walen.
24-10-1940 Eerste minister Pierlot en minister van Buitenlandse Zaken Spaak komen aan in Londen en voegen zich bij de daar al aanwezige ministers Gutt en De Vleeschouwer.
28-10-1940 Een Duitse verordening definieert het "Joods-zijn" en verplicht Joden zich in te schrijven bij de lokale Belgische autoriteiten in het Jodenregister. Deze verordening verbiedt Joden die België in mei 1940 zijn ontvlucht terug te keren en verbiedt alle Joden om een openbaar ambt te bekleden.
164012 19-11-1940 Ontmoeting van Berchtesgaden Leopold III weigert om de regering te volgen naar het buitenland na de nederlaag van 1940. Hij wenst als politiek gevangene het lot van de Belgische bevolking te delen. Hij ontmoet Hitler in Berchtesgaden op 19 november 1940 met als doel de situatie van zijn volk te verbeteren en de positie van België binnen het Derde Rijk te bespreken. Het gesprek verloopt gespannen, eerder verkennend, en gaat over de positie van de Belgen en van de onafhankelijkheid van België na een eventuele vredesondertekening. Er is niet echt ruimte voor onderhandeling. Meer weten
22-11-1940 Oprichting van eenheidsvakbond Unie van Hand- en Geestesarbeiders (UHGA).
02-01-1941 In Luik waagt Degrelle, leider van Rex, zich aan de collaboratie met Duitsland door "Heil Hitler!" te roepen.
01-04-1941 Oprichting van de Communauté culturelle wallonne (CCW).
30427 07-04-1941 Ouderdomsverordening Meer weten
14-04-1941 "Antwerps Pasen": anti-Joodse gewelddadigheden in Antwerpen.
10-05-1941 Akkoord tussen Rex en het VNV: de twee bewegingen worden de enige partijen in hun regio's.
22-06-1941 Duitse inval in de Sovjet-Unie (Operatie Barbarossa) en begin van de oorlog in het Oosten. De sovjetlegers worden teruggedrongen tot bij Leningrad en Moskou, terwijl de Duitse legers vreselijke moordpartijen aanrichten onder de burgerbevolking. Begin van de 'Holocaust by bullets'.
07-07-1941 Als gevolg van de inval in de Sovjet-Unie worden twee vrijwilligerskorpsen opgericht om de antibolsjewistische kruistocht te ondersteunen: het Vlaams en Waals Legioen. Léon Degrelle treedt alvast in dienst...
01-09-1941 Oprichting van het Commissariaat voor de Grootstedelijke Agglomeraties.
17-09-1941 Eerste dodelijke politieke aanslag op een collaborateur.
96212 07-12-1941 Nacht und Nebel-decreet De inval in de Sovjet-Unie (22 juni 1941) leidt in West-Europa tot een toename van het verzet. Voor Hitler is het duidelijk dat de bestaande gerechtelijke procedure niet langer volstaat om de openbare veiligheid te handhaven. Niet alleen de duur van het onderzoek is de Führer een doorn in het oog, ook het afschrikkend effect van de uitgesproken vonnissen blijft in zijn ogen eerder beperkt. Op 7 december 1941 vaardigt het hoofd van de Duitse strijdkrachten, veldmaarschalk Wilhelm Keitel, in Hitlers opdracht het Nacht und Nebel-decreet (NN-decreet) uit. Meer weten
20-01-1942 Op de Wannseeconferentie wordt besloten tot de industriële massamoord op Joden uit alle bezette gebieden in Europa.
06-03-1942 Invoering van de gedwongen tewerkstelling in België.
Etoiles de David non découpées 27-05-1942 Davidster Meer weten
27-05-1942 Verordening die het dragen van de gele Jodenster verplicht.
22-07-1942 Eerste aanhoudingen van Joden (van niet-Belgische nationaliteit) en vertrek van de eerste transporten richting Auschwitz vanaf 4 augustus.
06-10-1942 Invoering van de verplichte tewerkstelling in Duitsland.
25-10-1942 Overwinning van de Britten op de asmogendheden in El Alamein (Egypte).
4779 06-10-1942 Verplichte tewerkstelling Meer weten
27-11-1942 Eerste executies van gijzelaars door de bezetter tengevolge van aanslagen op collaborateurs.
17-12-1942 De regering in Londen vaardigt een besluitwet uit die de straffen op politieke collaboratie verzwaart.
18-01-1943 Degrelle verbrandt de laatste schepen achter zich door in het Brusselse sportpaleis de Walen tot Germanen te verklaren, wat het einde van België en de intergratie in een groot Duits rijk doet vermoeden.
25-07-1943 Verdrijving van dictator Mussolini en ineenstorting van het fascistische regime. Op 8 september 1943 capituleert Italië onvoorwaardelijk. Het Noorden en Midden van het land worden bezet door de Duitsers, die het 'nazi-fascistische' regime van de Italiaanse Sociale Republiek installeren.
kb_jb838_1944-02-01_01-00001lesoir-assassinatbovesse 01-02-1944 De moord op François Bovesse Begin 1944 vatten leden van de Algemene-SS Vlaanderen, gelegerd in Namen, en een groep rexistische ‘contra-terroristen’ het plan op om François Bovesse te vermoorden. Het voornemen wordt opgemerkt door een verzetsman die in hun rangen is geïnfiltreerd. Helaas veronderstelt hij ten onrechte dat de operatie rechtsreeks «onder de SS ressorteert ». In werkelijkheid zijn er leden van de Ersatz van de SS-Wallonie bij betrokken, onder aanvoering van luitenant Bosquion, en dus geen Vlaamse SS’ers van de DeVlag gelegerd in Namen. Meer weten
28-02-1944 Moordaanslag op Alexandre Galopin, voorzitter van de Société générale.
06-06-1944 Geallieerde landing in Normandië. De Duitsers nemen Leopold III en zijn familie mee naar Duitsland.
22-06-1944 Slotoffensief van de sovjets om hun grondgebied te bevrijden (Operatie Bagration), Duitse terugtocht in het Oosten.
13-07-1944 Oprichting van een "Zivilverwaltung" met machtsovername door de nazipartij en intensivering van de repressie op alle fronten tot gevolg.
164027 18-08-1944 Moordpartij te Courcelles Meer weten
02-09-1944 Begin van de bevrijding van België. Op 11 september 1944 is het overgrote deel van het grondgebied bevrijd.
137005 03-09-1944 Brand in het justitiepaleis Op zondag 3 september 1944 arriveren de geallieerde troepen in Brussel. De daar nog aanwezige Duitsers gaan ervandoor en steken tijdens hun terugtrekking het justitiepaleis in brand. Dat gigantische gebouw is niet toevallig een doelwit: het torent boven de stad uit en vormt een symbool voor de rechterlijke macht. Bovendien worden er veel waardevolle gerechtelijke documenten bewaard die na de bevrijding van pas kunnen komen bij de berechting van collaborateurs en Duitse oorlogsmisdadigers. Meer weten
16-12-1944 Begin van de Slag om de Ardennen. De laatste Duitse soldaten verlaten op 31 januari 1945 het Belgische grondgebied.
08-05-1945 Onvoorwaardelijke capitulatie van Duitsland.
06-08-1945 Een Amerikaanse atoombom treft de Japanse stad Hiroshima. Nagasaki wordt op 9 augustus gebombardeerd.
15-08-1945 Onvoorwaardelijk capitulatie van Japan. De capitulatie wordt op 2 september 1945 op plechtigere wijze bevestigd in de baai van Tokio.
574745 30-06-1961 De wet Vermeylen Meer weten
1900
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1901
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1902
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1903
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1904
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1905
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1906
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1907
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1908
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1909
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1910
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1911
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1912
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1913
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1914
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1915
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1916
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1917
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1918
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1919
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1920
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1921
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1922
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1923
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1924
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1925
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1926
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1927
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1928
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1929
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1930
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1931
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1932
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1933
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1934
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1935
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1936
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1937
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1938
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1939
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1940
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1941
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1942
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1943
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1944
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1945
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1946
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1947
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
Geen datum gevonden met deze filters.
Terug
Filters
Thema
Tags