België in oorlog / Persoonlijkheden

Bervoets Marguerite

Thema - Verzet

Auteur : Maerten Fabrice (Instelling : CegeSoma)

Dichteres en lerares

Als dochter van een hotelhouder en een regentes in de wetenschappen werd ze een schooldirecteur in Bergen en Doornik. Ze bracht haar jeugd door in La Louvière en trok in 1930 naar Bergen waar ze toen al een jaar school liep aan het plaatselijke Atheneum. In 1932 publiceerde ze een dichtbundel getiteld Chromatisme en in datzelfde jaar begon ze haar studies aan de Université Libre de Bruxelles waar ze in 1936 met een diploma in de letteren en wijsbegeerte afstudeerde. In september 1937 verhuisde ze naar Doornik na haar aanstelling als leerkracht Frans aan de normaalschool van de stad. Naast Chromatisme werd ook haar nagenoeg voltooide doctoraatsverhandeling over de dichter André Fontainas in 1949 uitgegeven. Verder liet ze publicaties na over de muziekgeschiedenis, verschillende gedichten en literaire kritieken. 

bervoets.jpg
Instelling : CegeSoma
Auteursrecht : Voorbehouden rechten
Oorspronkelijke legende : Marguerite Bervoets

Onbevreesd verzetsstrijdster : een tragisch lot

La délivrance
Instelling : CegeSoma
Collectie : Belgian War Press
Oorspronkelijke legende : La délivrance, s.d.

Gemotiveerd door patriotisme sloot ze zich in de zomer van 1941 aan bij de verzetsgroepering ‘des Cinq Clochers’ en richtte ze in december 1941 het sluikblad La Déliverance op. De krant verscheen zeven keer onder haar hoofdredacteurschap op een  oplage van  2 tot 300 exemplaren in Doornik en Bergen. In april werd de groep in het Belgisch Legioen geïntegreerd en organiseerde Marguerite Bervoets  op verzoek van haar oversten een medische eenheid in geval van een geallieerde landing. Ze verzamelde ook militaire inlichtingen. Op 8 augustus 1942 werd ze samen met Cécile Detournay, uit Gaurain-Ramecroix, gearresteerd terwijl ze foto’s aan het nemen waren van het vliegveld van Chièvres. Marguerite Bervoets werd gedeporteerd naar Duitsland op 12 juni 1943, ter door veroordeeld op 12 maart 1944 en in Wolfenbüttel onthoofd op 7 augustus 1944. 

Een symbolisch figuur

Na  afloop van de oorlog werd ze een symbool van heldhaftigheid, wat tot uiting kwam in een biografie uit   1947 die  meermaals heruitgegeven werd, de plaatsing van gedenkplaten ter herdenking aan haar offer in La Louvière, Bergen en Doornik en de oprichting  van een standbeeld met haar beeltenis in La Louvière. Het Koninklijk Atheneum van Bergen werd naar haar genoemd en er kwamen  Marguerite Bervoetsstraten in Vorst, Bergen en zelfs Parijs. In 2004 en 2014 verschenen biografieën en in dat laatste jaar  werd in Bergen een tentoonstelling aan haar gewijd, ter ere van de honderdste verjaardag van haar geboorte. Een prijs voor studenten van de vakgroep taal- en letterkunde van de ULB en de vzw Comité Marguerite Bervoets houden de herinnering aan haar tot vandaag levendig.  

Bibliografie

Maerten Fabrice, Du murmure au grondement. La résistance polirique et idéologique dans la province du Hainaut pendant la Seconde Guerre mondiale (mai 1940-septembre 1944), Mons : 1999 (Analectes d’histoire su Hainaut, tome 7).

Nostalgie de vivre : Marguerite Bervoets, La Louvière 1914 - Wolfenbüttel 1944, femme de lettres, enseignante, héroïne et martyre de la Résistance en Belgique : hommage. - S.l. : Comité Marguerite Bervoets. La Délivrance, 2004. - 37 p.

Marguerite Bervoets, L’œuvre d’andré Fontainas, Bruxelles, Palais des Académies (Mémoires de  l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, t. XVIII), 1949, 238 p.

Emile Pequet, Marguerite Bervoets, [Mons], 2014 (Les Carnets de la mémoire).

Meer weten

28027 Artikels Vrouwen in het verzet Maerten Fabrice
27948 Artikels Verzet Maerten Fabrice
165130 Artikels Duitse Repressie Roden Dimitri
Deze pagina citeren
Bervoets Marguerite
Auteur : Maerten Fabrice (Instelling : CegeSoma)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/persoonlijkheden/bervoets-marguerite.html