Belgium WWII

Bibliografie

Algemene werken

Interbellum

De Wever, Bruno, "Catholicism and Fascism in Belgium" In Clerical Fascism in Interwar Europe, édité par Matthew Feldman, Marius Turda, et Tudor Georgescu, 131‑39. London: Routledge, 2008.

Etienne, Jean-Michel. Le mouvement rexiste jusqu’en 1940, Paris, Colin, 1968.

Gérard-Libois, Jules. « Rex 1936-1940 : flux, reflux, tensions et dislocations », CH Crisp nr 1226 (1989), https://www.cairn.info/revue-c....

Höjer, Carl-Hendrik. Le régime parlementaire belge de 1918 à 1940, Bruxelles, CRISP, 1969.

Luyten Dirk, Ideologisch debat en politieke strijd over het corporatisme tijdens het interbellum in België, Brussel, Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten, Klasse der Letteren, 1996.

Bezetting

Aron, Paul et Gotovitch, José, éd. Dictionnaire de la Seconde Guerre mondiale en Belgique, Bruxelles, André Versaille, 2008.

Bouveroux, Jos. Terreur in oorlogstijd : het Limburgse drama, Antwerpen, Nederlandsche Boekhandel, 1984.

Charles, Jean-Léon, Dasnoy, Philippe en Daenen, Emiel. Rapporten van de geheime Feldpolizei (1940-1944) : België en Noord-Frankrijk tijdens de bezetting. Antwerpen: Nederlandsche boekhandel, 1974.

Cools, Marc. De staatsveiligheid: essays over 175 jaar veiligheid van de Staat. Brussel: Politeia, 2005.

Cools, Marc, Dassen, Koenraad, Libert, Robin en Ponsaers, Paul. De staatsveiligheid: essays over de 175 jaar veiligheid van de Staat. Brussel: Politeia, 2005.

Conway, Martin. The sorrows of Belgium : liberation and political reconstruction, 1944 - 1947. Oxford University Press, 2012.

Dantoing, Alain. La « collaboration » du cardinal : l’Eglise de Belgique dans la guerre 40. Bruxelles: De Boeck, 1991.

De Bens, Els. De Belgische dagbladpers onder Duitse censuur (1940-1944). Antwerpen: De Nederlandsche boekhandel, 1973.

De Jonghe, Albert. « Berchtesgaden (19 november 1940): voorgeschiedenis, inhoud en resultaat ». Res publica : tijdschrift voor politieke wetenschappen 1, no 20 (1978): 41‑54.

De verplichte tewerkstelling in Duitsland: 1942-1945: acta van het symposium gehouden te Brussel op 6 en 7 oktober 1992/ Le travail obligatoire en Allemagne,1942-1945 : Actes du symposium tenu à Bruxelles les 6 et 7 octobre 1992. Brussel: Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, 1993.

De Wever, Bruno, Van Asch, Martine en Van Doorslaer, Rudi. Gekleurd verleden: familie in oorlog. Tielt: Lannoo, 2010. .

De Wilde, Maurice. België in de Tweede Wereldoorlog. Deel 3: De nieuwe orde. Kapellen: Pelckmans, 1982.

Delaet, Jean-Louis. Le pays de Charleroi de l’occupation à la libération : 1940-1944 : cinquantième anniversaire de la libération. Charleroi: CGER, 1994.

Devillez, Virginie. Kunst aan de orde: kunst en politiek in België 1918-1945. Gent: Snoeck, 2003.

Devillez, Virginie. Le retour à l’ordre. Art et politique en Belgique. 1918-1945. Bruxelles: Labor- Dexia, 2003.

Dujardin, Vincent, Michel Dumoulin, et Mark Van den Wijngaert. Léopold III. Bruxelles: Complexe, 2001.

Gérard-Libois, Jules, et José Gotovitch. L’an 40 : La Belgique occupée. Bruxelles: CRISP, 1971.

Gevers, Lieve. « Hoogtepunt en einde van een tijdperk. Het aartsbisdom onder kardinaal Van Roey (1926-1961) ». In Het Aartsbisdom Mechelen-Brussel : 450 jaar geschiedenis, 173‑253. Antwerpen: Halewijn, 2009.

Gevers, Lieve. Kerk in de kering: de katholieke gemeenschap in Vlaanderen 1940-1980. Kalmthout: Pelckmans, 2014.

Gotovitch, José. Du Rouge au Tricolore : les Communistes Belges de 1939 à 1944 : un aspect de l’histoire de la Résistance en Belgique. Bruxelles: Labor, 1992.

Gotovitch, José. Note relative à la magistrature sous l’occupation. Notes de travail 5. Bruxelles: Centre de Recherches et d’Etudes historiques de la Seconde Guerre mondiale, 1972.

Henau, Anne en Van den Wijngaert, Mark. België op de bon: rantsoenering en voedselvoorziening onder Duitse bezetting 1940-1944. Leuven: Acco, 1986.

Kesteloot, Chantal. Bruxelles sous l’Occupation 1940-1944. Villes en guerre. Bruxelles: Luc Pire, 2009.

Konings, J. « De terechtstelling van gijzelaars tijdens de Duitse bezetting ». MA Thesis, Katholiek Universiteit van Leuven, 1982.

Laplasse, Jan en Steen, Karolien. « Het verzet gewogen: een kwantitatieve analyse van politieke aanslagen en sabotages in België, 1940-1944 ». Cahiers d’Histoire du Temps Présent, no 15 (2005): 227‑60. https://www.journalbelgianhist...

Le travail obligatoire en Allemagne,1942-1945. Actes du symposium tenu à Bruxelles les 6 et 7 octobre 1992. Bruxelles: Centre de recherches et d’études historiques de la seconde guerre mondiale, 1993.

Lejeune, Marie. « La citadelle de Huy pendant la Seconde Guerre mondiale ». MA Thesis, Université de Liège, 2001.

Lemaire, Alfred. Le crime du 18 août ou Les journées sanglantes des 17 et 18 août 1944 dans la région de Charleroi. Couillet: Maison d’éditions, 1948.

Luyten, Dirk. Ideologie en praktijk van het corporatisme tijdens de Tweede Wereldoorlog in België, Brussel, VUB Press, 1997.

Maerten, Fabrice. Du murmure au grondement : la Résistance politique et idéologique dans la province de Hainaut pendant la Seconde
Guerre mondiale (mai 1940 - septembre 1944).
Mons: Hannonia, 1999.

Maerten, Fabrice, Van den Wijngaert, Mark et Selleslagh, Frans. Entre la peste et le choléra : vie et attitudes des catholiques sous l’occupation. Gerpinnes: Quorum, 1999.

Majerus, Benoît. Occupations et logiques policières : la police bruxelloise en 1914-1918 et 1940-1945. Bruxelles: Académie royale de Belgique, 2007.

Martin, Dirk. « Collaboration et “accomodation” ». In 25 novembre 1941. L’Université Libre de Bruxelles ferme ses portes, par Andrée Despy-Meyer, Alain Dierkens, et Frank Scheelings, 167‑75. Bruxelles: Archives de l’ULB, 1991.

Martin, Dirk. « Un bourgmestre entre accomodation et refus ». Jours de chagrin II (1992): 91‑101.

Meinen, Insa. De Shoah in België. Antwerpen: De Bezige Bij, 2011.

Meinen, Insa, La Shoah en Belgique, Waterloo, La Renaissance du Livre, 2012.

Nefors, Patrick. Breendonk 1940-1945: de geschiedenis. Antwerpen: Standaard uitgeverij, 2005.

Nefors, Patrick. Industriële « collaboratie » in België: de Galopindoctrine, de emissiebank en de Belgische industrie. Leuven: Van Halewyck, 2000.

Roden, Dimitri. « "In naam van het Duitse volk!” Het Duitse krijgsgerecht en de openbare orde in bezet België (1940-1944) ». Ph.D. Thesis, Universiteit Gent, 2015.

Rozenberg, P. « Du « Bureau de guerre » au comité d’épuration. Les Libéraux pendant la Seconde Guerre mondiale ». MA Thesis, Université Libre de Bruxelles, 2010.

Scholliers, Peter. « De georganiseerde verarming: prijzen, lonen en koopkracht tijdens de bezetting ». In 1940-1945: het dagelijkse leven in België: tentoonstelling, Brussel, ASLK-Galerij, 21 december 1984 - 3 maart 1985, 108‑19. Brussel: ASLK, 1984.

Scholliers, Peter. « L’appauvrissement organisé : les prix, les salaires et le pouvoir d’achat sous l’occupation ». In 1940-1945 : la vie quotidienne en Belgique : exposition, Bruxelles, Galerie CGER, 21 décembre 1984 - 3 mars 1985, 108‑19. Bruxelles: CGER, 1984.

Seberechts, Frank. « “De Antwerpsche haven in het stormgetij.” Jan Timmermans en de haven van Antwerpen ». WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 70, no 3 (2011): 215‑29.

Seberechts, Frank. De weggevoerden van mei 1940. Antwerpen: De Bezige Bij, 2014.

Stengers, Jean. Léopold III et le gouvernement: les deux politiques belges de 1940. Document Duculot. Gembloux: Duculot, 1980.

Struye, Paul, et Guillaume Jacquemyns. La Belgique sous l’occupation allemande (1940-1944). Édité par José Gotovitch. Histoires contemporaines. Bruxelles: Complexe CEGES, 2003.

Struye, Paul, Struye, Pierre-Paul et Grosbois, Thierry. Journal de guerre, 1940-1945. Bruxelles : Editions Racine, 2004.

Swillen, Gerlinda. De wieg van de Tweede Wereldoorlog : oorlogskinderen op de as Brussel-Berlijn. Brussel: VUB Press, 2016.

Trachet, Tim. Het drama van Abbeville. Antwerpen: Houtekiet, 2009.

Triffaux, Jean-Marie. Arlon 1939-45 : de la mobilisation à la répression. Arlon: La vie arlonaise, 2003.

Van den Berghe, Gie. Getuigen: een case-study over ego-documenten: bibliografie van ego-documenten over de nationaal-socialistische kampen en gevangenissen, geschreven of getekend door Belgische (ex-)gevangenen: Belgen, personen die in België gedomicilieerd waren of verbleven, en andere uit België gedeporteerde personen. Brussel: Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, 1995.

Van den Wijngaert, Mark. Het beleid van het comité van de secretarissen-generaal in België tijdens de Duitse bezetting 1940-1944. Verhandelingen van de Koninklijke academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België. Klasse der letteren 79. Brussel: Koninklijke academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België, 1975.

Van den Wijngaert, Mark. « La politique du moindre mal. La politique du Comité des Secrétaires Généraux en Belgique sous l’occupation allemande, 1940-1944 ». Édité par Etienne De Jonghe, Rudi Damiani, et Danielle Delmaire. L’ occupation en France et en Belgique : 1940-1944 : actes du colloque de Lille, 26-28 avril 1985. Revue du Nord 1 (1987): 63‑72.

Van den Wijngaert, Mark. Nood breekt wet: economische collaboratie of accommodatie: het beleid van Alexandre Galopin, gouverneur van de Société Générale tijdens de Duitse bezetting (1940-1944). Tielt: Lannoo, 1990.

Van den Wijngaert, Mark. « Tussen vijand en volk : het bestuur van de secretarissen-generaal tijdens de duitse bezetting 1940-1944 ». In Het minste kwaad, par Willem C.M. Meyers, Mark Van den Wijngaert, Rudi Van Doorslaer, et Etienne Verhoeyen, 9‑22. Kapellen: De Nederlandse Boekhandel Uitgeverij Pelckmans, 1990.

Van den Wijngaert, Mark, De Wever, Bruno, Luyten, Dirk, Maerten, Fabrice, Nefors, Patrick, Vandeweyer, Luc en Beyen, Marnix. België tijdens de Tweede Wereldoorlog. Antwerpen: Manteau, 2015.

Van den Wijngaert, Mark, Roden, Dimitri en Jorissen, Tine. Auffanglager Breendonk 1940-1944. De gevangenen van Breendonk. Gedenkboek. Les prisonniers de Breendonk. Livre-Mémorial. Willebroek: Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk, 2012.

Van der Wee, Herman &  Verbreyt, Monique. A Small Nation in the Turmoil of the Second World War: Money, Finance and Occupation (Belgium, its Enemies, its friends, 1939-1945). Leuven: Leuven University Press, 2009.

Van Doorslaer, Rudi et Verhoeyen, Etienne. « L’Allemagne nazie, la police belge et l’anticommunisme en Belgique (1936-1944) — Un aspect des relations belgo-allemandes ». Revue Belge d’Histoire Contemporaine/Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 17, no 1‑2 (1986): 61‑125. https://www.journalbelgianhist...

Vanhaelewyn, Mathieu. De laatste salvo’s: het verhaal van de 242 vergeten executies in België (1944-1950). Gent: Borgerhoff & Lamberigts, 2016.

Velaers, Jan en Van Goethem, Herman. Leopold III : de Koning, het Land, de Oorlog. Tielt: Lannoo, 1994.

Verhoeyen, Étienne. Belgie bezet 1940-1944: een synthese. Brussel: BRTN, 1993.

Verhoeyen, Étienne. La Belgique occupée : de l’an 40 à la libération. Vol. 13/14. Bruxelles: De Boeck, 1994.

Verhoeyen, Etienne. « Moindre mal et bonne réputation ». Édité par Francis Balace. Jours de guerre, 1993, 17‑33.

Wils, Lode. Honderd jaar Vlaamse beweging. 3: Geschiedenis van het Davidsfonds in en rond Wereldoorlog II. Leuven: Davidsfonds, 1989.

1940-1945 : het dagelijkse leven in België. Tentoonstelling, Brussel, ASLK-Galerij, 21 december 1984 - 3 maart 1985. Brussel, 1984.

Naoorlogse periode

Balace, Francis. « “Les hoquets de la liberté” ». Jours de paix (Jour de guerre), no 22-23‑24 (2001): 75‑132.

Campion, Jonas. Les Gendarmes belges, français et néerlandais à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Bruxelles: André Versaille, 2011.

Campion, Jonas. « Le rétablissement de la légalité policière après la seconde guerre mondiale : les gendarmeries belge, française et la Koninklijke Marechaussee néerlandaise ». Université catholique de Louvain, 2009.

Dauphin, Frédéric. « Rapport de synthèse inédit, La Belgique Libérée (septembre ... 1945) : faits opinions et représentations », 1998.

Laureys, Eric. « Het bevrijde België (1944-1945): feiten, opinies, voorstellingen, FKFO project ». Bruxelles, 1998.

Laureys, Eric. « Le personnel du HCSE : un profil socioprofessionnel ». Jours de guerre 16‑18 (2000): 266‑83.

Seberechts, Frank, Verdoodt, Frans-Jos en Aerts, Sin. Leven in twee werelden : Belgische collaborateurs en de diaspora na de Tweede Wereldoorlog. Leuven: Davidsfonds, 2009.

Specifieke thema's

De bezetter

Beyen, Marnix en Weers, Swenja. « Een anti-politieke ‘homo politicus’. De naoorlogse correspondentie van Militärverwaltungschef Eggert Reeder (1949-1958) ». Revue Belge d’Histoire Contemporaine/Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 43, no 1 (s. d.): 46‑77. https://www.journalbelgianhist...

Charles, Jean-Léon, Dasnoy, Philippe en Daenen, Emiel. Rapporten van de geheime Feldpolizei (1940-1944) : België en Noord-Frankrijk tijdens de bezetting. Antwerpen: Nederlandsche boekhandel, 1974.

De Jonghe, Albert. « De strijd Himmler-Reeder om de benoeming van een HSSPF te Brussel (1942-1944). Eerste deel: De Sicherheitspolizei in België ». Bijdragen tot de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog 3 (1974): 9‑81.

De Jonghe, Albert. Hitler en het politieke lot van België (1940-1944): de vestiging van een Zivilverwaltung in België en Noord-Frankrijk: koningskwestie en bezettingsregime van de kapitulatie tot Berchtesgaden (28 mei-19 november 1940). Antwerpen: Nederlandsche boekhandel, 1982.

De Jonghe, Albert. « La lutte Himmler-Reeder pour la nomination d’un HSSPF à Bruxelles ». Cahiers d’Histoire de la Seconde Guerre Mondiale, 1984.

Majerus, Benoît. « La Sipo-SD en Belgique. Une police faible ? » Vingtième siècle. Revue d’histoire, no 119 (2013): 43‑54.

Van Doorslaer, Rudi et Verhoeyen, Etienne. « L’Allemagne nazie, la police belge et l’anticommunisme en Belgique (1936-1944) — Un aspect des relations belgo-allemandes ». Revue Belge d’Histoire Contemporaine/Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 17, no 1‑2 (1986): 61‑125. https://www.journalbelgianhist...

Van Eetvelde, Robby. « De Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst (Sipo-SD) Aussendienststelle Antwerpen: het politionele repertoire van
een lokale Duitse politiedienst in bezet België ». Cahiers d’Histoire du Temps Présent/Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, no 19 (2008): 135‑79.https://www.journalbelgianhist...

Van Eetvelde, Robby. « La “Gestapo” en Belgique occupée. Une comparaison entre les services de la Sipo-SD à Anvers et à Liège ». In Gestapo & polices allemandes : France, Europe de l’Ouest, 1939-1945, édité par Patrice Arnaud et Fabien Théofilakis. Paris: CNRS Editions, 2017.

Wilken, Holger. Diener in Köln, Herr in Brüssel? Eggert Reeder 1933-1945. Amsterdam/Hamburg: Mare Campus, 2010.

De Belgische administratie en de Belgische regering in Londen

Bellefroid, Diane de. « La commission pour l’étude des problèmes d’Après-Guerre ». In Jours de Londres, 349‑79. Bruxelles: Crédit communal de Belgique, 2000.

Bernardo y Garcia, Luis Angel. Inventaire des archives des Cabinets du premier ministre Hubert Pierlot à Londres : 1928-1944 (principalement 1940-1944). Vol. 492. Bruxelles: Archives générales du Royaume, 2010.  

Brinckman, Bart. « Een schakel tussen arbeid en leiding: het Rijksarbeidsambt (1940-1944) ». Cahiers d’Histoire du Temps Présent/Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, no 12 (1989): 85‑161.

Deel 1: https://www.journalbelgianhistory.be/en/system/files/article_pdf/cahiers_brinckman_1989_1_part1.pdf

Deel 2: https://www.journalbelgianhistory.be/en/system/files/article_pdf/cahiers_brinckman_1989_1_part2.pdf

Brutsaert, Sofie. « La nuit ne durera pas toujours ... Een biografie van Oscar Plisnier (1885-1952), gewezen secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën ». MA Thesis, Katholiek Universiteit van Leuven, 1993.

Colignon, Alain. « Secours d’hiver, secours d’Hitler? » Jours de guerre, no 6 (1992): 65‑90.

Debruyne, Emmanuel. « Un service secret en exil. L’Administration de la Sûreté de l’Etat à Londres, novembre 1940 - septembre 1944 ». Cahiers d’Histoire du Temps Présent/Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, no 15 (2005): 335‑55. https://www.journalbelgianhist...

Fransen, Caroline. « Politiewerk in bezettingstijd: Emiel Van Coppenolle, korpscommandant van de rijkswacht tijdens de Tweede Wereldoorlog ». MA Thesis, Universiteit Gent, 2001. UniCat.

Luyten, Dirk. « De “opdracht” van de regering aan het Galopin-komitee op 15 mei 1940 ». Cahiers-Bijdragen van het Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, no 16 (1994): 163‑71.

Martin, Dirk. « Un bourgmestre entre accomodation et refus ». Jours de chagrin II (1992): 91‑101.

Van Doorslaer, Rudi, Debruyne, Emmanuel, Seberechts, Frank, Wouters, Nico en Saerens, Lieven. Gewillig België: Overheid en Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Antwerpen: Meulenhoff/Manteau, 2007.

Van Geet, Willy. De rijkswacht tijdens de bezetting 1940-1944. Antwerpen: Nederlandsche boekhandel, 1985.

Van Geet, Willy. La gendarmerie sous l’occupation. Braine-l’Alleud: Collet, 1992.

Van Goethem, Herman. « La convention de La Haye, la collaboration administrative en Belgique et la persécution des Juifs à Anvers, 1940-1942 ». Cahiers d’Histoire du Temps Présent/Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, no 17 (2006): 117‑97. https://www.journalbelgianhist...

Wouters, Nico. « Bestuur en aanpassing ». In Knack Historia: België 40-45, édité par Bruno De Wever, Helen Grevers, Rudi Van Doorslaer, et Jan Julia Zurné, 38‑45. Roeselaere: Roularta Media Group, 2015.

Wouters, Nico. De Führerstaat: overheid en collaboratie in België (1940-1944). Tielt: Lannoo, 2006.

Wouters, Nico. « Groot-Brussel tijdens WOII (1940-1944) ». In De Brusselse negentien gemeenten en het Brussels model. Les dix-neuf communes bruxelloises et le modèle bruxellois, édité par Els Witte, André Alen, et Hugues Dumont. Brussel- Bruxelles: Larcier, 2003.

Wouters, Nico. « Les autorités belges et la persécution des Juifs 1940-1942. Les forces de l’ordre et la Police des Étrangers avant juillet 1942 ». In La Belgique Docile. Les autorités belges et la persécutions des Juifs en Belgique durant la Seconde Guerre mondiale, par Rudi Van Doorslaer, 349‑98. Bruxelles: Luc Pire, 2007.

Wouters, Nico. Mayoral collaboration under Nazi occupation in Belgium, the Netherlands and France, 1938-1946. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016.

Wouters, Nico. Oorlogsburgemeesters 40/44: lokaal bestuur en collaboratie in België. Tielt: Lannoo, 2004.

Wouters, Nico.  « Romsée, Gerard ». In Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, 2648‑50. Tielt: Lannoo, 1998.

Wouters, Nico. « Steden en gemeenten ». In Knack Historia: België 40-45, édité par Bruno De Wever, Helen Grevers, Rudi Van Doorslaer, et Jan Julia Zurné, 78‑85. Roeselaere, 2015.

De collaboratie

Aron, Paul, Dirk De Geest, Pierre Halen, et Antoon Vanden Braembussche. « Leurs occupations : l’impact de la Seconde Guerre mondiale sur la littérature en Belgique ». Bruxelles: André Versaille, 1997.

Aron, Paul, et Cécile Vanderpelen-Diagre. Vérités et mensonges de la collaboration : trois écrivains racontent « leur » guerre (Raymond De Becker, Félicien Marceau, Robert Poulet). Bruxelles: Labor, 2006.

Avermaete, Roger. « Paul Colin ». Biographie nationale, s. d.

Balace, Francis. « L’aventure des Volontaires du Travail ». Jours de guerre, no 10 (s. d.): 43‑72.  

Ben Djaffar, Lamya. « Les femmes et l’ordre nouveau en Belgique francophone, 1936-1945 ». Cahiers d’Histoire du Temps Présent/Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, no 4 (1998): 143‑71. https://www.journalbelgianhist...

Boehme, Olivier. « Tussen de fronten: Het jong-conservatisme van Victor Leemans ». WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 3, no 58 (1999): 131‑54.   

Colignon, Alain. « Les Wallons dirigeables ». In Jours de guerre, édité par Francis Balace, 129‑49. Bruxelles: Crédit communal, 1992.

Colignon, Alain. « Première page, cinquième colonne ». Édité par Francis Balace. Jours de guerre 8 (1992).

Colpe, Chloé. « Pierre Daye (1892-1960): Itinéraire(s) Politique(s) ». MA Thesis, Université Paris X, 2002.

Conway, Martin. « Le rexisme de 1940 à 1944 : Degrelle et les autres ». Cahiers-Bijdragen / uitgegeven door Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, Centre de Recherches et d’Etudes historiques de la Seconde Guerre mondiale, no 10 (1986): 5‑55.


Conway, Martin. Du catholicisme à la collaboration : le cas de José Streel. Bruxelles: Centre de Recherches et d’Etudes historiques de la Seconde Guerre mondiale, 1993.

Conway, Martin, Degrelle : les années de collaboration : 1940-1944 : le rexisme de guerre. Ottignies: Quorum, 1994.

 Creve, Jan. Recht en trouw : de geschiedenis van het Verdinaso en zijn milities. Antwerpen: Soethoudt, 1987.

Crombez, Bart. « De Algemene-SS Vlaanderen ». Cahiers d’Histoire du Temps Présent/Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, no 17 (1995): 165‑202. https://www.journalbelgianhist...


Dard, Olivier, Deschamps, Etienne et Duchenne, Geneviève. Raymond de Becker (1912-1969) : Itinéraire et facettes d’un intellectuel réprouvé. Bruxelles: P.I.E.-Peter Lang S.A, 2013.

De Bruyne, Eddy. Encyclopédie de l’occupation, de la collaboration et de l’ordre nouveau en Belgique francophone (1940-1945). La-Roche-en-Ardenne: Cercle d’histoire et d’archéologie Segnia, 2016.

De Bruyne, Eddy. Les Wallons meurent à l’Est : la Légion Wallonie et Léon Degrelle sur le front russe 1941-1945. Bruxelles: Didier Hatier, 1991.

De Bruyne, Eddy. Moi, Führer des Wallons! : Léon Degrelle et la collaboration outre-Rhin, septembre 1944 - mai 1945. Bruxelles: Luc Pire, 2012.

De Wever, Bruno. « Diksmuide: de IJzertoren. Strijd om de helden van de Oorlog ». In België: een parcours van herinnering. 2: Plaatsen van tweedracht, crisis en nostalgie, édité par Johan Tollebeek, Geert Buelens, Gita Deneckere, Chantal Kesteloot, et Sophie De Schaepdrijver, 61‑71. Amsterdam: Bakker, 2008.

De Wever, Bruno. « Edgar Delvo, 1905-1999 ». Wetenschappelijke Tijdingen over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 64, no 1 (2005): 50‑56.

De Wever, Bruno. Greep naar de macht: Vlaams-nationalisme en Nieuwe Orde: het VNV, 1933-1945. Tielt - Gent: Lannoo - Perspectief, 1994.

De Wever, Bruno. « Militaire collaboratie in België tijdens de Tweede Wereldoorlog ». Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 118 (2003): 22‑40.

De Wever, Bruno. « Rebellen aan het Oost¬front: de politieke moeilijkheden bij de Vlaamse oostfronters ». Wetenschappelijke Tijdingen over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 4 (1994): 201‑15.

De Wever, Bruno. Staf De Clercq. Brussel: Grammens, 1989.

De Wever, Bruno. Vlamingen aan het Oostfront : Vlamingen in het Vlaams Legioen en de Waffen-SS. Tielt: Weesp, 1984.

Delaunois, Jean-Marie. De l’Action catholique à la collaboration : José Streel. Bruxelles: Editions Legrain, 1993.

Delcord, Bernard. « A propos de quelques “chapelles” politico-littéraires en Belgique (1919-1945) ». Cahiers du CREHSGM, no 10 (novembre 1986): 153‑205.

Delcord, Bernard, Gotovitch, José et Daye, Pierre. Papiers Pierre Daye : inventaire. Bruxelles Centre de Recherches et d’Etudes historiques de la Seconde Guerre mondiale, 1989.  

Dohet, Julien. « La Caricature politique dans la presse de collaboration en Belgique francophone : 1940-1944 ». MA Thesis, Université catholique de Louvain, 1997.   

Fincoeur, Michel. « Le ‘Réseau rexiste’ dans l’édition sous l’Occupation allemande (1940-1944) ». In Les Réseaux littéraires, par Daphné de Marneffe et Benoît Denis, 225‑48. Bruxelles: Le Ciel/Le Cri, 2006.

Jocqué, Alexander. « De plaats van Robert Verbelen in de geschiedenis van de Vlaamse beweging ». Wetenschappelijke Tijdingen over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 3, no 71 (2012): 201‑32.

Lemaire, Alfred. Le crime du 18 août ou Les journées sanglantes des 17 et 18 août 1944 dans la région de Charleroi. Couillet: Maison d’éditions, 1948.

Luyten, Dirk. Burgers boven elke verdenking? Vervolging van economische collaboratie in België na de Tweede Wereldoorlog. Brussel: VUB press, 1996.

Luyten, Dirk. « Het centrum Lippens. Een Belgische Nieuwe Orde in een nazistisch Europa? » Revue belge de philologie et d’histoire/Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 71 (1993): 875‑912.

Maes, Philippe. Brigade A, bande Duquesne : quinze mois de terreur policière sur le Centre. Vol. 13. Houdeng-Aimeries Houdeng-Goegnies Centre de recherches et de documentation régionales Présence et action culturelles. Section de Houdeng-Aimeries, 1993.

Meyers, Willem Clemens. « De Vlaamse Landsleiding. Een emigrantenregering in Duitsland na september 1944 ». Bijdragen tot de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog 4 (1972): 29‑86.

Nefors, Patrick. Industriële « collaboratie » in België: de Galopindoctrine, de emissiebank en de Belgische industrie. Leuven: Van Halewyck, 2000.

Plisnier, Flore. Ils ont pris les armes pour Hitler. Bruxelles: Pire, 2008.

Plisnier, Flore. « Le Rexisme et L’Ordre Nouveau dans la région de Charleroi de 1933 à 1944. » MA Thesis, Université Libre de Bruxelles, 2002.

Rase, Céline. Les ondes en uniforme : la propagande de Radio Bruxelles en Belgique occupée (1940-1944). Namur: Presses universitaires de Namur, 2011.

Rase, Céline. « « Radio Bruxelles au pilori ». Des ondes impures à l’épuration des ondes. Contribution à l’histoire de la radio, des collaborations et des répressions en Belgique (1939-1950) ». Ph.D. Thesis, Université de Namur, 2016.

Rase, Céline. Des ondes impures à l’épuration des ondes. Contribution à l’histoire de la radio, des collaborations et des répressions en Belgique (1939-1950). Namur: Presses universitaires de Namur, 2017.

Raskin, Evrard. Gerard Romsée: een ongewone man, een ongewoon leven. Antwerpen: Hadewijch, 1995.

Renchon, Céline. « SIPHO 1940-1944, une agence de photographie au service de la propagande nazie en Belgique. » MA Thesis, Université Libre de Bruxelles, 2000.

Saerens, Lieven. De jodenjagers van de Vlaamse SS. Gewone Vlamingen? Tielt: Lannoo, 2007.

Seberechts, Frank. Geschiedenis van de De Vlag: van cultuurbeweging tot politieke partij 1935-1945. Gent: Perspectief, 1991.

Seberechts, Frank.  Ieder zijn zwarte. Verzet, collaboratie en repressie. Leuven: Davidsfonds, 1994.

Seberechts, Frank. « Jef Van de Wiele (1903-1979): een biografische schets. Deel 1: Jef Van de Wiele vóór de Tweede Wereldoorlog ». Verschaeviana jaarboek 1987, 1988, 181‑203.

Seberechts, Frank. « Jef Van de Wiele (1903-1979): een biografische schets. Deel 2: Jef Van de Wiele 1940-1979 ». Verschaeviana jaarboek 1990-1991, 1992, 265‑340.

Seberechts, Frank. Tussen Schelde en Wolchow: Vlaanderen en het Oostfront. Brussel: Globe, 2002.

Simon, Michel. Jeunesses rexiste et légionnaire 1940-1945: du feu de camp... au coup de feu. La Gleize: Michel Simon, 1995.

Simon, Michel. Jeux sans piste : les organisations de jeunesse d’ordre nouveau non rexistes en Belgique francophone sous l’Occupation. La Gleize: Michel Simon, 2000.

Steenhaut, Wouter. « Het sociaal dienstbetoon van de UHGA: een Ersatz voor haar sociaal-politieke onmacht ». In 1940-1945: het dagelijkse leven in België: tentoonstelling, Brussel, ASLK-Galerij, 21 december 1984 - 3 maart 1985, 176‑85. Brussel: ASLK, 1984.

Van Campenhout, Frans. « Delvo, Edgard: socialist en demanist, Vlaams-nationalist ». Nationaal Biografisch Woordenboek. Brussel: Paleis der Academieën, 2007.

Van Damme, Els. « ‘Met u of zonder u, altijd voor u’. De ‘volksverbonden’ lyriek van Wies Moens ». In Verbrande schrijvers: « culturele » collaboratie in Vlaanderen 1933-1953, édité par L. De Vos, Yves T’Sjoen, et Ludo Stynen, 71‑91. Gent: Academia press, 2009.

Van de Vijver, Herman. Het culturele leven tijdens de bezetting. Vol. 8. België tijdens de Tweede Wereldoorlog. Kapellen: Pelckmans, 1990.

Van den Wijngaert, Mark. Nood breekt wet: economische collaboratie of accommodatie: het beleid van Alexandre Galopin, gouverneur van de Société Générale tijdens de Duitse bezetting (1940-1944). Tielt: Lannoo, 1990.

Van Everbroeck, Christine en Keteleer, Hilde. August Borms: zijn leven, zijn oorlogen, zijn dood: de biografie. Antwerpen: Meulenhoff/Manteau, 2005.

Van Landschoot, Romain. « Verbond van Dietsche Nationaal Solidaristen ». In Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, 3192‑3204. Tielt: Lannoo, 1998.

Vanfraussen, Eveline. « Wies Moens ». In Kritisch Lexicon van de Nederlanstalige Literatuur na 1945, 1‑12. Alphen aan den Rijn: Samsom, 2006.

Vanlandschoot, Romain. Kapelaan Verschaeve: biografie. Tielt: Lannoo, 1998.

Verstraete, Pieter Jan. Hendrik Jozef Elias. Biografie. Kortrijk: Pieter Jan Verstraete, 2005.

Verstraete, Pieter Jan. Reimond Tollenaere. Biografie. Kortrijk: Pieter Jan Verstraete, 1996.

Verstraete, Pieter Jan. Victor Leemans: een biografische kennismaking. Kortrijk: Pieter Jan Verstraete, 2016.

Wils, Lode, Geert Verstaen en De Maeyer, Gregie. Joris van Severen: een aristocraat verdwaald in de politiek. Leuven: Davidsfonds, 1994.

Het verzet

Aerts, Koen en De Wever, Bruno. "Het verzet in de publieke herinnering in Vlaanderen", in Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 2012, 2-3, p. 78-107. https://www.journalbelgianhist...

Bertrands, Marc. Max De Vries, partizaan voor het leven, Brussel, 2010.

Boncquet, Piet. Kinderen van het verzet, Antwerpen, 2019.

Bouveroux, Jos. Terreur in oorlogstijd. Het Limburgse drama, Antwerpen, 1984.

Bronzwaer, Paul. Maastricht en Luik bezet: een comparatief onderzoek naar de vijf aspecten van de Duiste bezetting van Maastricht en Luik tijdens de Tweede Wereldoorlog, Hilversum, 2010.

Bussels, Jozef. De doodstraf als risico. Pilotenhulp in Belgisch Limburg 1941-1944, Hechtel, 1981.

Corera, Gordon. Secret Pigeon Service : Operation Columba, Resistance and the Struggle to Liberate Occupied Europe, London, 2018.

Corera, Gordon. Voor God en vaderland : Een Belgisch priester, zijn verzetsgroep en een postduif tijdens WOII, Amsterdam, 2018 [Jozef Raskin]

Corthals, Michèle. "Welke toekomst voor een bevrijd België ? Hoe de Vlaamse verzetspers zich voorbereidde op het einde van de Tweede Wereldoorlog", in Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 2018, 3, 1972, p. 113-156. https://www.journalbelgianhist...

De Caluwé, Dirk. Kuregem. 3. Verzet en deportatie, Anderlecht, 2014.

De Craene, Tim. Terechtgesteld. Duitse executies in Oost- en West-Vlaanderen 1941-1944, Erembodegem, 2009.

Foot, Michael. SOE in the Low Countries, London, 2001.

Frenk, Jeannine. Righteous among the Nations in France and Belgium : a silent resistance, Jerusalem, 2008.

Goddeeris, Idesbald. De Poolse migratie in België, 1945-1950 : politieke mobilisatie en sociale differentiatie, Amsterdam, 2005.

Gutman, Israel (dir.), The Encyclopedia of the Righteous among the Nations : rescuers of Jew during the Holocaust : Belgium, Jerusalem, 2005.

Hellemans, Hanne. Schimmen met een ster : het bewogen verhaal van joodse ondergedoken kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog in België, Antwerpen, 2007.

Hemmerijckx, Rik. "A la guerre comme à la guerre. Gentse socialisten tussen collaboratie en verzet (1940-1944)", in Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 1993, 3-4, p. 259-569. https://www.journalbelgianhist...

Hemmerijckx, Rik. Van Verzet tot Koude Oorlog, 1940-1949 : machtsstrijd om het ABVV, Brussel/Gent, 2003.

Lagrou, Pieter. "Belgium", in Bob Moore (dir.), Resistance in Western Europe, Oxford, 2000, p. 27-63.

Lagrou, Pieter. "Welk vaderland voor de vaderlandslievende verenigingen ? Oorlogsslachtoffers en verzetsveteranen en de nationale kwestie 1945-1958", in Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, 3, 1997, p. 143-162. https://www.journalbelgianhist…

Lagrou, Pieter. De politieke strijd om het verzetsaureaool : verdienste en erkentelijkheid in het na-oorlogse België (1944-1950), Leuven, licenciaatsverhandeling, KUL, 1989.

Lensen, Jan. De foute oorlog : schuld en nederlaag in het Vlaamse proza over de Tweede Wereldoorlog, Antwerpen/Apeldoorn, 2014, meer specifiek p. 48-81 en 113-129.

Louche, Marius. 6 september 1944. De fusillade te Leopoldsburg, Leopoldsburg, 2014.

Luyten, Dirk. "Stakingen in België en Nederland, 1940-1941", in Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, 15, 2005, p. 149-176. https://www.journalbelgianhist...

Maerten, Fabrice. Was opa een nazi ? Speuren naar mannen en vrouwen in het verzet tijdens WOII, Tielt, 2020.

Mampaey, Tjen. De Zwarte Hand : Het verzet tegen de nazi's in Klein-Brabant en de Rupelstreek, Berchem, 2018.

Mayeur, Ruben. "De geheime radioverbindigen tussen het gewapend verzet en de 'Special Operations Executive' in de Tweede Wereldoorlog", in Tijdschrift van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, 1, 2007, p. 133-145.

Michiels, Marc en Van den Wijngaert, Mark. Het XXste transport naar Auschwitz, Antwerpen, 2012.

Naert, Jan. " 'Onze strijd is niet ten einde' : Het Gentse Onafhankelijkheidsfront tijdens en na de Tweede Wereldoorlog", in Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 2015, 2-3, p. 120-153. https://www.journalbelgianhist...

Nefors, Patrick. Breendonk 1940-1945, Brussel, 2005.

Put, Jan. Russische krijgsgevangenen in Limburg, 1942-1945 : leven en werken in oorlogstijd, Beringen, Leuven, 2002.

Ravyts, Kurt en Rondas, Jos. Het Brugse, 1940-1945. Deel I : Collaboratie en verzet; Deel II : Bevrijding en straatterreur, Kortrijk, 2000.

Roden, Dimitri. Ondankbaar België. De Duitse repressie in de Tweede Wereldoorlog, Amsterdam, 2018.

Schrijvers,  Peter. De schaduw van de bevrijding. België 1944-1945, Antwerpen, 2014.

Seberechts, Frank. Vechten voor de vrede. Antwerpen 1944-1945, Antwerpen, 2019.

Steen, Karolien. De schemerzone van een stad in oorlog : de evolutie van het verzet in Gent (1940-1944): van ongestructureerde initiatieven tot georganiseerde verzetsbewegingen, Gent, doctoraatsthesis geschiedenis UGent, 2007, 3 vol.

Styven, Dorien. "Populaire mythevorming rond het Joods Verdedigingscomité", in Bijdragen tot de Eigentijdse Herinnering, 11, 2014, p. 157-201.

Stutje, Jan Willem. Ernest Mandel : rebel tussen droom en daad, 1923-1995, Antwerpen/Gent, 2007.

Tegendruk : de geheime pers tijdens de Tweede Wereldoorlog, Gent, Brussel, Antwerpen, 2004

Temmerman, Patrick en Boeckx, Bert. Deportatie en verzet, een eerste globale statistische analyse op basis van de erkenningsdossiers Politieke Gevangenen, Brussel, 1995.

Van Brussel, Louis. Partizanen in Vlaanderen. Met aktieverslag van korps 034-Leuven, Leuven, 1977.  

Van De Vijver, Herman, Van Doorslaer, Rudi en Verhoeyen, Etienne. Het verzet (2), Antwerpen/Amsterdam/Kapellen, 1988.

Van Doorslaer, Rudi. "Gebruikt verleden. De politieke nalatenschap van de Tweede Wereldoorlog in België, 1945-2000", in Gita Deneckere en Bruno De Wever (dir.), Geschiedenis maken. Liber Amicorum Herman Balthazar, Gent, 2003, p. 227-266.

Van Eetvelde, Robby. "De Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst Aussendienststelle Antwerpen. Het politionele repertoire van een lokale Duitse politiedienst in bezet België", in Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, 19, 2008, p. 135-179. https://www.journalbelgianhist...

Van Laere, Stefan, Craeninckx, Frans en Craeninckx, Jozef. Het drama van Meensel-Kiezegem 1944. Collaboratie en verzet, Antwerpen, 2019.

Van Lieshout, Jan. Het Hannibalspiel, Bossum, 1980.

Verschooris, Marc. De gebroken arm der wet. De gerechtelijke politie bij het parket van Gent 1937-1947, Gent, 2018.

Verschooris, Marc. Hoe zwart in het donker gedijt : de Sicherheitsdienst en de Sicherheitspolizei Gent-Leeuwarden 1940-1945, Leuven, 2016.  

Vromen, Suzanne. Hidden children of the Holocaust : Belgian nuns and their daring rescue of young Jews from the Nazis, Oxford/New York, 2008.

Vrints, Antoon. "Patronen van polarisatie : homicide in België tijdens de Tweede Wereldoorlog", in Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, 15, 2005, p. 177-204. https://www.journalbelgianhist...

Zurné, Jan Julia. Tussen twee vuren. Gerecht en verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, Tielt, 2017.


De Jodenvervolging

Commission pour le dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu’ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945, Les biens des victimes des persécutions anti-juives en Belgique – Spoliation – Rétablissement des droits – Résultats de la Commission d’étude – Rapport final de la Commission d’étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945, Bruxelles, juillet 2001.

Meinen, Insa. De Shoah in België. Antwerpen: De Bezige Bij, 2011.

Michman, Dan. « De Foy, Robert ». Édité par Israel Gutman et Dan Michman. The Encyclopedia of the Righteous among the Nations: Rescuers of Jews during the Holocaust. Belgium. Jerusalem: Yad vashem, 2005.

Museum Kazerne Dossin, Kazerne Dossin : Holocaust en Mensenrechten, Gent : Tijdsbeeld NV 2019.

Museum Kazerne Dossin, Musée Kazerne Dossin : la Shoah et les droits humains, Gent : Tijdsbeeld, 2019.

Saerens, Lieven. De jodenjagers van de Vlaamse SS. Gewone Vlamingen? Tielt: Lannoo, 2007.

Saerens, Lieven. Vreemdelingen in een wereldstad: een geschiedenis van Antwerpen en zijn joodse bevolking (1880-1944). Tielt: Lannoo, 2000.

Schram Laurence, Dossin, l’antichambre d’Auschwitz, Racine, Bruxelles, 2017.

Schram Laurence, Dossin, de wachtkamer van Auschwitz, Lannoo, Tielt, 2018.

Steinberg Maxime, Le Dossier Bruxelles-Auschwitz – La police SS et l’extermination des Juifs de Belgique, Bruxelles, 1980.

Steinberg Maxime, L’Étoile et le Fusil, tome 1, La Question juive, 1940-1942, Vie ouvrière, Bruxelles, 1983.

Steinberg Maxime, L’Étoile et le Fusil, tome 2, 1942. Les cent jours de la déportation des juifs de Belgique, Vie ouvrière, Bruxelles, 1984.

Steinberg Maxime, L’Étoile et le Fusil, tome 3 (2 vol.), La traque des juifs 1942-1944, Vie ouvrière, Bruxelles, 1986 et 1987.

Steinberg, Maxime. La Persécution des Juifs en Belgique. Bruxelles, 2004.

Steinberg Maxime &  Schram Laurence (ed. Adriaens Ward), De Belgische tentoonstelling in Auschwitz. Het boek - L’exposition belge à Auschwitz. Le livre, Joods Museum van Deportatie en Verzet, Mechelen/Malines, 2007.

Steinberg Maxime et Schram Laurence (ed. Ward Adriaens ), Mecheln-Auschwitz – 1942-1944, 4 vol., VUBPress, Bruxelles, 2009.

Van Doorslaer, Rudi, Emmanuel Debruyne, Frank Seberechts, Nico Wouters, et Lieven Saerens. Gewillig België: Overheid en Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Antwerpen: Meulenhoff/Manteau, 2007.

Van Doorslaer, Rudi, et Jean-Philippe Schreiber. De curatoren van het getto: de vereniging van de joden in België tijdens de nazi-bezetting. Tielt: Lannoo, 2004.

Van Goethem Herman (dir.), Belgique-Drancy-Auschwitz, VUBPress, Malines, 2015.

Van Goethem, Herman. « La convention de La Haye, la collaboration administrative en Belgique et la persécution des Juifs à Anvers, 1940-1942 ». Cahiers d’Histoire du Temps Présent/Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, no 17 (2006): 117‑97. En ligne, https://www.journalbelgianhist...

Justitie

Bost, Mélanie and Peters, Kirsten. « Magistrates and occupants, a few milestones of a diachronic comparison (1914-1918 / 1940-1944) ». In Modernisation of the Criminal Justice Chain and the Judicial. New Insights on Trust, Cooperation and Human Capital, édité par Annie Hondeghem, Xavier Rousseaux, et Frédéric Schoenaers, 233‑60. Cham: Springer, 2016.

Brouwer, Jérôme de. « Rassembler les avocats et les barreaux de Belgique (1886-1998) ». In Advocaat/avocat, édité par Bart Coppein, Jean-Pierre Buyle, Jérôme de Brouwer, et Dominique Matthys. Bruxelles: Larcier, 2017.

Campion, Jonas. « Le rétablissement de la légalité policière après la seconde guerre mondiale : les gendarmeries belge, française et la Koninklijke Marechaussee néerlandaise ». Université catholique de Louvain, 2009.

Campion, Jonas. « D’une politique institutionnelle aux destins individuels : le temps long de l’épuration de la gendarmerie belge après la Seconde Guerre mondiale ». Histoire et Mesure 29, no 2 (2014): 65‑84.

Campion, Jonas, De Koster, Margo, Keunings, Luc, Majerus, Benoît, Rousseaux, Xavier et Welter, François. « L’appareil policier en Belgique (1830-2010) ». In Tweehonderd Jaar Justitie. Historische encyclopedie van de Belgische Justitie. Deux siècles de justice. Encyclopédie historique de la justice belge, par Margo de Koster, Dirk Heirbaut, et Xavier Rousseaux, 385‑419. Brugge: La Charte, 2015.

Depoortere, Rolande. La juridiction militaire en Belgique 1796-1998 : compétences et organisation : production et conservation des archives. Vol. 115. Miscellanea Archivistica Studia. Bruxelles: Archives générales du Royaume, 1999.

Drossens, Paul. « De archieven van de Belgische strafinrichtingen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog ». In «Sortir de la Deuxième Guerre mondiale? » : entre oubli, indemnisation, reconstruction et répression : état des sources et de la recherche : actes de la journée d'études du 25 février 2010, édité par Pierre-Alain Tallier, 131:119‑34. Bruxelles: Archives générales du Royaume, 2011.

Drossens, Paul, Martens, Christophe et Picron, Delphine. Guide de sources des juridictions militaires. Bruxelles, 2015.

François, Aurore. « A triumph for the protectional model? How Belgian institutions for delinquent children dealt with young collaborators (1944-1950) ». In Incarceration and Regime Change. European Prisons in and around the Second World War, par Christian G. De Vito, Ralf Futselaar, et Helen Grevers, 127‑43. Berghahn Books, 2017. https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:132734.

François, Aurore. Guerres et déliquance juvénile. Un demi siècle de pratiques judiciaires et institutionnelles envers des mineurs en difficulté (1912-1950). Bruxelles: La Charte, 2011.

Gotovitch, José. Note relative à la magistrature sous l'occupation. Notes de travail 5. Bruxelles: Centre de Recherches et d’Etudes historiques de la Seconde Guerre mondiale, 1972.

Hendrick, Aude et Muller, Françoise. « La magistrature belge de 1830 à nos jours ». In Tweehonderd Jaar Justitie. Historische encyclopedie van de Belgische Justitie. Deux siècles de justice. Encyclopédie historique de la justice belge, édité par Margo de Koster, Dirk Heirbaut, et Xavier Rousseaux. Brugge: Die Keure, 2015.

Institut national de Statistiques. « Statistiques judiciaires belges », s. d. En ligne, http://www.digithemis.be/index.php/applications/stat/acces.

International penal and penitentiary commission, et Commission internationale pénale et pénitentiaire. The effects of the war on criminality. Berne: Staempfli, 1951.

Laplasse, Jan en Steen, Karolien. « Het verzet gewogen: een kwantitatieve analyse van politieke aanslagen en sabotages in België, 1940-1944 ». Cahiers d'Histoire du Temps Présent, no 15 (2005): 227‑60. https://www.journalbelgianhist...

Legros, R. « Walter Ganshof : notice biographique ». Académie Royale de Belgique. Consulté le 15 mars 2017. http://www.academieroyale.be/academie/documents/GANSHOFVANDERMEERSCHWalterARB_19958557.pdf.

Lohest, Cassian et Kreit, Gaston. La défense des Belges devant le conseil de guerre allemand. Liège: Vaillant-Carmanne, 1945.

Louveaux, Charles. « La magistrature dans la tourmente des années 1940-1944 ». Revue du droit pénal et de criminologie, no 61 (1981): 620‑65.

Luyten, Dirk en Kesteloot, Chantal. Repressie en gerechtelijke archieven : problemen en perspectieven. Brussel: Soma, 2003. 

Luyten, Dirk et Kesteloot, Chantal. Répression et archives judiciaires : problèmes et perspectives. Vol. 38. Bruxelles: Ceges, 2003.

Michielsen, Joeri. The nazification and denazification of the courts in Belgium, Luxembourg and the Netherlands. Maastricht: Universitaire pers, 2004.

Michman, Dan. « De Foy, Robert ». Édité par Israel Gutman et Dan Michman. The Encyclopedia of the Righteous among the Nations : Rescuers of Jews during the Holocaust. Belgium. Jerusalem: Yad vashem, 2005.

Roden, Dimitri. « "In naam van het Duitse volk!” Het Duitse krijgsgerecht en de openbare orde in bezet België (1940-1944) ». Ph.D. Thesis, Universiteit Gent, 2015.

Roeges, Mathieu. « “Perverse, dangereuse, intrigante...” : les stéréotypes entourant la femme incivique à travers les procès des condamnées à mort par la justice belge après la Seconde Guerre mondiale ». Cahiers d'Histoire du Temps Présent/Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, no 20 (2008): 195‑232. https://www.journalbelgianhist...

Rousseaux, Xavier, Vrints, Antoon, & Vesentini, Frédéric. « Violence and War: Measuring Homicide in Belgium (1900-1950). » In Violence in Europe : Historical and Contemporary Perspectives, , par Sophie Body-Gendrot et Pieter Spierenburg, 177‑204. Berlin: Springer, 2008. http://hdl.handle.net/1854/LU-395417.

Rousseaux, Xavier. « Guerre(s) et Droit(s) : l’impact des deux guerres mondiales sur la justice pénale belge ». In De rechtsgeschiedenis van de twintigste eeuw. The legal history of the twentieth century, édité par Georges Martijn, Dirk Heirbaut, et Rik Opsommer. Bruxelles: Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2006. https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:84035.

Rousseaux, Xavier, Campion, Jonas et Baclin, Guillaume. « Les chiffres en guerre. Occupations, justices et statistiques pénales en Belgique (1914-1950) ». Histoire et Mesure 12, no 1 (2007): 5‑44.

Thiry, Amandine. « Le tribut des temps troubles. » La justice face aux homicides attribués à la « résistance » dans l'arrondissement judiciaire de Mons (avril 1943-novembre 1944). Louvain-la-Neuve: Presses universitaires de Louvain, 2015. https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:172834.

Vanderlinden, Jacques. « John Gilissen ». Journal of Legal History 10, no 3 (1989): 263‑64.

Velle, Karel en Drossens, Paul. « De rechterlijke macht ». In Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19e-21e eeuw, édité par Patricia Van den Eeckhout en Guy Vanthemsche, 2de herziene en uitgebreide uitgave., 619‑49. Brussel: Koninklijke commissie voor geschiedenis, 2009.

Velle, Karel, et Drossens, Paul. « Le pouvoir judiciaire ». In Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19e-21e eeuw, édité par Patricia Van den Eeckhout en Guy Vanthemsche, 2de herziene en uitgebreide uitgave. Brussel: Koninklijke commissie voor geschiedenis, 2009.

Velu, Jacquesè. « Walter Ganshof van der Meersch ». Nouvelle Biographie nationale. Bruxelles: Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 2003.

Vrints, Antoon. « Patronen van polarisatie. Homicide in België tijdens de Tweede Wereldoorlog ». Cahiers d'Histoire du Temps Présent/Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, no 15 (2005): 177‑204.  https://www.journalbelgianhist...

Zurné, Jan Julia. « Een “bedrijfsongeval” met verregaande gevolgen. Het parket van Brussel en de zaak-Predom (1942-1947) ». Revue Belge d'Histoire Contemporaine/Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 46, no 3/4 (2016): 12‑45.https://www.journalbelgianhist...

Zurné, Jan Julia. « ‘Een buitengewoon verontrustend gewetensprobleem’. De Belgische magistratuur en door verzetsgropen
gepleegd geweld tegen collaborateurs 1940-1950 »
. Ph.D. Thesis, Universiteit Gent, 2016.

Zurné, Jan Julia. Tussen twee vuren. Gerecht en verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tielt: Lannoo, 2017.

Culturele geschiedenis

Aron, Paul, De Geest, Dirk, Halen, Pierre et Vanden Braembussche, Antoon. « Leurs occupations : l'impact de la Seconde Guerre mondiale sur la littérature en Belgique ». Bruxelles: André Versaille, 1997.

Brems, Elke. « The Same Blood Works in Us. Wies Moens as a Cultural Mediator in Times of War ». Revue de Philologie et d'Histoire/Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis,  no 92 (2014): 1379‑93.

Delcord, Bernard. « A propos de quelques “chapelles” politico-littéraires en Belgique (1919-1945) ». Cahiers du CREHSGM, no 10 (novembre 1986): 153‑205.

Devillez, Virginie. Kunst aan de orde : kunst en politiek in België. 1918-1945. Gent: Snoeck, 2003.

Devillez, Virginie. Le retour à l'ordre. Art et politique en Belgique. 1918-1945. Bruxelles: Labor- Dexia, 2003.

Fincoeur, Michel. « Le ‘Réseau rexiste’ dans l’édition sous l’Occupation allemande (1940-1944) ». In Les Réseaux littéraires, par Daphné de Marneffe et Benoît Denis, 225‑48. Bruxelles: Le Ciel/Le Cri, 2006.

Gotovitch, José. « La Thérésienne 1940-1944, élite de la nation ? » In Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques XXV (2014): 91‑116.

Lambeau, Frans. Dictionnaire illustré de la bande dessinée belge sous l'Occupation.  Bruxelles: Versaille, 2011.

Lemoine, Thierry. Norbert Wallez. Thuin: Centre d’histoire et d’art de la Thudinie, 2011.

Van Damme, Els. « ‘Met u of zonder u, altijd voor u’. De ‘volksverbonden’ lyriek van Wies Moens ». In Verbrande schrijvers : culturele «collaboratie» in Vlaanderen 1933-1953, édité par L. De Vos, Yves T’Sjoen, et Ludo Stynen, 71‑91. Gent: Academia press, 2009.

Van de Vijver, Herman. Het culturele leven tijdens de bezetting. Vol. 8. België tijdens de Tweede Wereldoorlog. Kapellen: Pelckmans, 1990.

Vanfraussen, Eveline. « Wies Moens ». In Kritisch Lexicon van de Nederlandstalige literatuur na 1945, 1‑12. Alphen aan den Rijn: Samsom, 2006.      

De bestraffing van de collaboratie

Aerts, Koen, Luyten, Dirk, Willems, Bart et Drossens, Paul, Papy était-il un nazi ? Sur les traces d'un passé de guerre, Racine: Bruxelles, 2017.

Aerts, Koen, Luyten, Dirk, Willems, Bart en Drossens, Paul, Was opa een nazi ? Speuren naar het oorlogsverleden, Tielt: Lannoo, 2017.

Aerts, Koen. « De Kroon ontbloot. Genadeverlening bij de doodstraf tijdens de zuiveringen na de Tweede Wereldoorlog ». Cahiers d'Histoire du Temps Présent/Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, no 17 (2006): 15‑47. https://www.journalbelgianhist...

Aerts, Koen. « La peine de mort dans la Belgique d’après-guerre: un sacrifice symbolique (1944-1950) ? » Histoire et Mesure 13, no 1 (2008): 191‑204.

Aerts, Koen.  « Repressie zonder maat of einde? » De juridische reïntegratie van collaborateurs in de Belgische Staat na de Tweede Wereldoorlog. Gent: Academia Press, 2014.

Bruyneel, Elisabeth. Dagboek achter tralies: de evolutie van het Belgische gevangenisregime tussen 1944 en 1950. Merksplas: Gevangenismuseum, 2006.

Drossens, Paul. « De archieven van de Belgische strafinrichtingen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog ». In «Sortir de la Deuxième Guerre mondiale? » : entre oubli, indemnisation, reconstruction et répression : état des sources et de la recherche : actes de la journée d'études du 25 février 2010, édité par Pierre-Alain Tallier, 131:119‑34. Bruxelles: Archives générales du Royaume, 2011.

Drossens, Paul, Martens, Christophe et Picron, Delphine. Guide de sources des juridictions militaires. Bruxelles, 2015.

Dumont, Amandine. « Le ‘long’ parcours des épurés de l’arrondissement judiciaire de Mons : de la déchéance au recouvrement des droits (1945-1961) ». In Mons dans la tourmente: justice et société à l'épreuve des guerres mondiales (1914-1961), édité par Amandine Dumont, Amandine Thiry, et Xavier Rousseaux, 185‑219. Histoire, justice, sociétés. Louvain-la-Neuve: Presses universitaires de Louvain, 2016.

François, Aurore. « A triumph for the protectional model? How Belgian institutions for deliquent children dealt with young collaborators (1944-1950) ». In Incarceration and Regime Change. European Prisons in and around the Second World War, par Christian G. De Vito, Ralf Futselaar & Helen Grevers, 127-143. Berghahn Books, 2017.

François, Aurore. Guerres et déliquance juvénile. Un demi-siècle de pratiques judiciaires et institutionnelles envers des mineurs en difficulté (1912-1950). Bruxelles: La Charte, 2011.

Gilissen, John. « Etude statistique sur la répression de l’incivisme ».  Revue de droit pénal et de criminologie 31, no 5 (1951): 513‑628.

Godding, Philippe. « John Gilissen ». Nouvelle Biographie nationale. Bruxelles: Académie Royale des sciences, des lettres et des beaux-arts, 1997.

Gotovitch, José et Kesteloot, Chantal. Het gewicht van het oorlogsverleden. Gent: Academia press, 2003.

Gotovitch, José et Kesteloot, Chantal. Collaboration, répression: un passé qui résiste ? Bruxelles, Labor, 2002.

Grevers, Helen. Van landverraders tot goede vaderlanders : de opsluiting van collaborateurs in Nederland en België 1944-1950. Amsterdam: Balans, 2013.

Horvat, Stanislas. « Le déroulement des procès d’inciviques devant les juridictions militaires en 1944-1949 ». Bulletin du CEGES, no 38 (2003): 3‑23.

Huyse, Luc et Dhondt, Steven. La répression des collaborations 1942-1952 : un passé toujours présent. Bruxelles: CRISP, 1993.

Huyse, Luc en Dhondt, Steven. Onverwerkt verleden : collaboratie en repressie in België 1942-1952. Leuven: Kritak, 1991.

Huyse, Luc en Hoflack, Kris. Onverwerkt verleden : een naschrift. Leuven: Instituut Recht en Samenleving, 1994.

International penal and penitentiary commission, et Commission internationale pénale et pénitentiaire. The effects of the war on criminality. Berne: Staempfli, 1951.

Legros, R. « Walter Ganshof : notice biographique » . Académie Royale de Belgique. Consulté le 15 mars 2017.

Lejeune, Carlo. Die Säuberung. Vol. 3 Band 3. Büllingen: ZVS-Edition Lexis Verlag, 2008.

Lejeune, Carlo, Jessica Jost, Willi Filz, Annette Müllender, Egi Piette, Pierre Doome, et Klaus-Dieter Klauser. Die Säuberung. 3 vol. Büllingen: Lexis-Verlag, 2005.

Luyten, Dirk. « La répression de la collaboration économique ». In Collaboration, répression : un passé qui résiste, par José Gotovitch et Chantal Kesteloot, 71‑98. Bruxelles: Labor, 2002.

Luyten, Dirk en Kesteloot, Chantal. Repressie en gerechtelijke archieven : problemen en perspectieven. SOMA Berichtenblad (Dossier), no 38. Brussel: SOMA, 2003.

Luyten, Dirk et Kesteloot, Chantal. Répression et archives judiciaires : problèmes et perspectives. Bulletin du CEGES (Dossier), no 38. Bruxelles: CEGES, 2003.

Luyten, Dirk et Vastiau, Elke. « Le PSC et la modération de la répression ». Jours de paix (Jours de guerre), no 11-12‑13. Consulté le 6 mars 2017.

Rase, Céline. « « Radio Bruxelles au pilori ». Des ondes impures à l’épuration des ondes. Contribution à l’histoire de la radio, des collaborations et des répressions en Belgique (1939-1950) ». Ph.D. Thesis, Université de Namur, 2016.

Rase, Céline. Des ondes impures à l'épuration des ondes. Contribution à l'histoire de la radio, des collaborations et des répressions en Belgique (1939-1950). Namur: Presses universitaires de Namur, 2017.

Roeges, Mathieu. « “Perverse, dangereuse, intrigante...” : les stéréotypes entourant la femme incivique à travers les procès des condamnées à mort par la justice belge après la Seconde Guerre mondiale ». Cahiers d'Histoire du Temps Présent/Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, no 20 (2008): 195‑232.

https://www.journalbelgianhist...

Seberechts, Frank, Verdoodt, Frans-Jos en Aerts, Sin. Leven in twee werelden : Belgische collaborateurs en de diaspora na de TweedeWereldoorlog. Leuven: Davidsfonds, 2009.

Seberechts, Frank. « Onderduikers en vluchtelingen na de Tweede Wereldoorlog: een nieuwe onderzoekspiste ». WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse Beweging 67, no 1 (s. d.): 55‑65.

Vanderlinden, Jacques. « John Gilissen ». Journal of Legal History 10, no 3 (1989): 263‑64.

Van Haecke, Lawrence. « Repressie en epuratie. De bescherming van de uitwendige veiligheid van de Staat als politiek-juridisch probleem tijdens de Belgische regimecrisis (1932-1948) ». Ph.D. Thesis, Universiteit Gent, 2014.

Van Loon, Caroline. « De geschorene en de scheerster. De vrouw in de straatsrepressie na de tweede Wereldoorlog ». Cahiers d'Histoire du Temps Présent/Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, no 19 (2008): 45‑78.

https://www.journalbelgianhist...

Velu, Jacques. « Walter Ganshof van der Meersch ». Nouvelle Biographie nationale. Bruxelles: Académie Royale des sciences, des lettres et des beaux-arts, 2003.

Verstraete, Pieter Jan. Hendrik Jozef Elias. Biografie. Kortrijk: Pieter Jan Verstraete, 2005.

Verstraete, Pieter Jan. Reimond Tollenaere. Biografie. Kortrijk: Pieter Jan Verstraete, 1996.

Verstraete, Pieter Jan. Victor Leemans : een biografische kennismaking. Kortrijk: Pieter Jan Verstraete, 2016

Duitstalige gemeenschap

Brüll, Christoph. « Les « enrôlés de force » dans la Wehrmacht – un symbole du passé mouvementé des belges germanophones au xxe siècle ». Guerres mondiales et conflits contemporains 1, no 241 (2011): 63‑74.

Colignon, Alain. « Ostkantone ». Jours de guerre, no 2 (1990): 105‑14.

Lejeune, Carlo. Die Säuberung. Vol. 3 Band 3. Büllingen: ZVS-Edition Lexis Verlag, 2008.

Lejeune, Carlo, Jost, Jessica, Filz, Willi, Müllender, Annette, Piette, Egi, Doome, Pierre et Klauser, Klaus-Dieter. Die Säuberung. 3 vol. Büllingen: Lexis-Verlag, 2005.

Mennicken, David. Die Heimattreue Front 1936-1940. Geschichte der "Heil ins Reich"-Bewegung in Eupen-Malmedy. Aix-la-Chapelle: AixPress, 2016.

Pabst, Klaus. « Eupen-Malmedy in der belgischen Regierungs- und Parteienpolitik 1914-1940 ». Zeitschrift des Aachener Geschichtsverein 76 (1964): 205‑515.

Quadflieg, Peter M. Zwangssoldaten und "Ons Jongen" : Eupen-Malmedy und Luxemburg als Rekrutierungsgebeit der deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Aix-la-Chapelle: Shaker, 2008.

Schärer, Martin R. Deutsche Annexionspolitik im Westen : die Wiedereingliederung Eupen-Malmedys im Zweiten Weltkrieg. Frankfurt a.M./Berne: Peter Lang, 1978.

Triffaux, Jean-Marie. « Une page d’histoire de l’occupation allemande à Arlon : le Deutsche Sprachverein ». Cahiers du CREHSGM 14 (1991): 125‑76.

Wynants, Jacques. « Cantons de l’Est et les Dix Communes ». Édité par Paul Aron et José Gotovitch. Dictionnaire de la Seconde Guerre mondiale en Belgique. Bruxelles: André Versaille, 2008. UniCat.

Wynants, Jacques. « Les autorités belges et la situation des Cantons de l’Est 1940–1944 ». Bulletin d'information du Centre liégeois d'Histoire et d'Archéologie militaires 9, no 1 (mars 2004): 15‑26.

Historiografie, herinnering en erfenis

Aerts, Koen.  « Repressie zonder maat of einde ? » in De juridische reïntegratie van collaborateurs in de Belgische Staat na de Tweede Wereldoorlog. Gent: Academia Press, 2014.

Aerts, Koen, Luyten, Dirk, Willems, Bart et Drossens, Paul. Papy était-il un nazi ? Sur les traces d'un passé de guerre.  Bruxelles :Racine, 2017.

Aerts, Koen, Luyten, Dirk, Willems, Bart en Drossens, Paul. Was opa een nazi ? Speuren naar het oorlogsverleden.  Tielt: Lannoo, 2017.

Benvindo, Bruno et Peeters, Evert, Les décombres de la guerre : mémoires belges en conflit, 1945-2010, Waterloo : Renaissance du Livre, 2012.

Benvindo, Bruno et Kesteloot, Chantal, « Témoins, historiens, Etats : mémoires de la Seconde Guerre mondiale en Belgique » in Sainclivier Jacqueline, Guillon Jean-Marie et Laborie Pierre, Images des comportements sous l'Occupation. Memoires, transmission, idees reçues, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2016, 93-111. 

Colignon, Alain et Gotovitch, José, « Du sang, de la sueur, de l’encre » in Jours de paix, Bruxelles : Dexia, 2001, 101-126.

Gotovitch, José et Kesteloot, Chantal, Collaboration, répression : un passé qui résiste ? Bruxelles : Labor, 2002.

Lagrou, Pieter, Mémoire patriotique et occupation nazie. Résistants, requis et déportés en Europe occidentale, 1945-1965 Bruxelles : Complexe, 2003. 

Maerten, Fabrice, « L’historiographie de la résistance belge : à la recherche de la patrie perdue » in Douzou Laurent (dir.), Faire l'histoire de la Résistance, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, 257-276.

Martin, Dirk, “Het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij “ in Bruno De Wever en Deneckere Gita (dir.), Geschiedenis maken : liber amicorum Herman Balthazar, Tijdsbeeld/ Universiteit Gent, Vakgroep Nieuwste Geschiedenis / AMSAB, 2003, 211-226.

Deze pagina citeren
Bibliografie
https://www.belgiumwwii.be/nl/bibliografie.html