Trefwoorden

Vind wat u zoekt door te filteren op categorie of trefwoord.

België in oorlog

Tijdslijn

620695 11-11-1918 Eerste Wereldoorlog (invloed van de) Meer weten
40578-degrelle-s-d-.jpg 01-10-1930 Degrelle directeur bij Rex. De uitgeverij Rex is verbonden aan de Association Catholique de la Jeunesse belge.
164687 06-10-1931 Oprichting Verdinaso (Verbond van Dietsche Nationaal-Solidaristen) door Joris Van Severen. De partij is openlijk fascistisch, anti-Belgisch en 'Groot-Nederlands' en heeft een nadrukkelijk paramilitair karakter.
210720 08-10-1933 Oprichting VNV. Oprichting van het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV), een vereniging van Vlaams-nationalisten onder leiding van Staf De Clercq.
35311 24-05-1936 Verkiezingen van 1936 als keerpunt Meer weten
274117-election-degrelle-van-zeeland.jpg 11-04-1937 Verkiezingen in Brussel. Léon Degrelle behaalt maar 19% van de stemmen en wordt verslagen door eerste minister Paul Van Zeeland (75,8%).
la-dh-17-10-1938.png 16-10-1938 Gemeenteraadsverkiezingen van 1938 Meer weten
35317 02-04-1939 Parlementsverkiezingen (1939) Meer weten
34358-armAe-belge-1939-1940.jpg 03-09-1939 Oorlogsverklaring. Groot-Brittannië en Frankrijk, die garant staan voor Polen, verklaren de oorlog aan het Duitse Rijk. België blijft neutraal.
Walthère Dewé 03-09-1939 voorloper van het verzet. (De) Meer weten
176797-blindAs-allemands-A-l-offensive-A-l-ouest.jpg 10-01-1940 “incident” van Maasmechelen (Het) Meer weten
716 10-05-1940 Duitse inval en Belgische justitie Meer weten
176797-blindAs-allemands-A-l-offensive-A-l-ouest.jpg 10-05-1940 Bij het ochtendgloren vallen de Duitsers aan… Meer weten
919.jpg 10-05-1940 Postverlating Meer weten
ceges-aa-629-i-arrAtA-loi-10-mai-1940 10-05-1940 Besluitwet van 10 mei 1940 Meer weten
524036 10-05-1940 Arrestaties van mei 1940 Meer weten
712(2).jpg 17-05-1940 De Duitsers bezetten Brussel.
32642-hubert-pierlot-londres-1943.jpg 17-05-1940 De Belgische regering verlaat Brussel.
AEE-X 168-Nr Nr. 00044-0002. 18-05-1940 Annexatie van de Oostkantons Meer weten
40660-denis-et-lAopold-iii.jpg 25-05-1940 Breuk tussen de regering-Pierlot en koning Leopold III, die weigert zijn ministers naar Frankrijk te volgen. Hij blijft in België om 'het lot van zijn soldaten te delen' en te redden wat er te redden valt.
791-capitulation-du-fort-de-tancrAmont.jpg 28-05-1940 Onvoorwaardelijke capitulatie van het Belgische leger. Koning Leopold wordt 'krijgsgevangene' in het kasteel van Laken. De regering-Pierlot besluit de strijd aan de zijde van de geallieerden verder te zetten.
163728-salle-parl-belge.jpg 31-05-1940 Limoges, mei ’40 : de nederlaag en een boos en onmachtig parlement. Meer weten
7361 31-05-1940 België wordt, samen met de Franse departementen Nord en Pas-de-Calais, de zetel van een militair bestuur geleid door "Militärbefehlshaber für Belgien und Nordfrankreich" Alexander von Falkenhausen en "Militärverwaltungschef" generaal Eggert Reeder.
207067-hitler-et-mussolini.jpg 10-06-1940 Mussolini's fascistische Italië, tot dan toe een niet-oorlogsvoerende mogendheid, verklaart de oorlog aan Frankrijk en Groot-Brittannië.
ceges-aa-1194-94-protocole-12-juin 12-06-1940 Protocol van 12 juni 1940 Meer weten
soma_bg346_1940_01_002-00001-rAsurrection-2.jpg 15-06-1940 Résurrection. In Luik lanceren René Delbrouck en Charles Rahier het eerste nummer van het clandestiene "Résurrection", dat later "Le Monde du Travail" wordt en tot de bevrijding zal verschijnen.
28076-appareil-pour-communiquer-avec-londres.jpg 18-06-1940 Oprichting van de inlichtingendienst Clarence, de opvolger van het Corps d’observation belge
919.jpg 21-06-1940 Zomer van 1940. Meer weten
72595-armistice-fanco-allemand-1940.jpg 22-06-1940 Ondertekening van de Frans-Duitse wapenstilstand. Drie dagen later volgt de staking van de vijandigheden in het Westen en sluit Frankrijk zich aan bij de asmogendheden.
211400 28-06-1940 Manifest van Hendrik de Man. Meer weten
Fernand Kerkhofs 01-07-1940 Dienst "Zéro". Oprichting van het inlichtingsnet Zéro in kringen van de Bank van Brussel. Het netwerk zal waardevolle economische en politieke inlichtingen bezorgen aan Londen.
207061-pAtain.jpg 10-07-1940 In Vichy verkrijgt maarschalk Pétain een volmacht van de Assemblée nationale. Het is het begin van een autoritair, klerikaal en parafascistisch regime.
285390 14-07-1940 Bevoordeling van Vlamingen. Basisrichtlijn van Adolf Hitler over België: de Vlamingen zo veel mogelijk bevoordelen, geen gunsten voor de Walen.
0000524048_banner.jpg 23-07-1940 Ontstaan van de "Witte Brigade". De Witte Brigade ontstaat op 23 juli 1940 tijdens een vergadering van de Jonge Geuzenwacht, waar enkele vrienden zich verzamelen rond hun voorzitter, de leraar en reserveofficier Marcel Louette (1907-1978). De rekrutering gebeurt eerst onder de kennissen van de oprichter zelf maar verspreidt zich snel in de bestuurlijke middens van de stad, de haven en de politie. In 1940 is de beweging beperkt tot Antwerpen en omgeving. Vanaf 1941 wint de beweging de rest van Vlaanderen voor zich, in het bijzonder de provincies Antwerpen, Brabant en Oost-Vlaanderen. Ze zal ook beschikken over enkele groeperingen in Brussel en Wallonië.
38801-inr.jpg 31-07-1940 Ontstaan van Zender Brussel en Radio Bruxelles Op 31 juli worden Radio Bruxelles en Zender Brussel door een besluit van de Militärverwaltung officieel in het leven geroepen. De werking van de nieuwe zenders werd verzekerd door ongeveer 500 Belgische burgers waarvan de meesten voordien bij het NIR actief waren. De Duitse propaganda werd in eerste instantie georganiseerd door het militaire bestuur maar stond ook onder controle van Goebbels in Berlijn.
soma_bg301_1940-08-15_01_001-00001-libre-belg.jpg 15-08-1940 Ontstaan van "La Libre Belgique - Peter Pan". In Brussel stichten de advocaten Robert Logelain (1888-1978) en Paul Struye (1896-1974) de katholieke clandestiene krant La Libre Belgique Peter Pan. Het blad zal geleidelijk over het hele land worden verdeeld.
soma_bg668__01_001-00001-wl-4.jpg 31-08-1940 La Wallonie libre. In Brussel en Luik wordt de verzetsgroep La Wallonie libre opgericht. Aan het eind van die maand verschijnt het eerste nummer van de clandestiene krant met dezelfde naam.
32242-lentz.jpg 01-09-1940 Oprichting van de eerste paramilitaire verzetsgroepen. Bijvoorbeeld het Belgisch Leger, heropgericht door Robert Lentz en het Belgisch Legioen met Charles Claser. Tegelijkertijd wordt l’Organisation militaire belge de résistance (OMBR) opgericht.
32519-gouv-belge-de-londres-1941.jpg 24-10-1940 Eerste minister Pierlot en minister van Buitenlandse Zaken Spaak komen aan in Londen en voegen zich bij de daar al aanwezige ministers Gutt en De Vleeschouwer.
28-10-1940-registre.png 28-10-1940 Een Duitse verordening definieert het "Joods-zijn" en verplicht Joden zich in te schrijven bij de lokale Belgische autoriteiten in het Jodenregister. Deze verordening verbiedt Joden die België in mei 1940 zijn ontvlucht terug te keren en verbiedt alle Joden om een openbaar ambt te bekleden. Daarbij moeten Joodse cafés, restaurants en hotels vanaf 30 november een affiche aanbrengen waarop vermeld staat dat het een Joodse onderneming is.
11 november 1940 11-11-1940 11 november 1940, een teken van het ontwakende bewustzijn … Meer weten
164012 19-11-1940 Ontmoeting van Berchtesgaden Meer weten
1149-sAretA-de-l-etat.jpg 19-11-1940 In Londen richt Staatsveiligheid een nieuwe administratie op. Ze is belast met de ontwikkeling van het verzet in bezet België. De magistraat Fernand Lepage neemt de leiding van de administratie.
31048 22-11-1940 Oprichting van eenheidsvakbond Unie van Hand- en Geestesarbeiders (UHGA).
30-11-1940 In de omgeving van Luik en Charleroi komen enkele stakingsbewegingen op. Deze hebben niet zozeer de bedoeling tegen de aanwezigheid van de bezetter te protesteren, maar willen vooral de ravitailleringsproblemen aankaarten.
273885-antoine-delfosse.jpg 01-12-1940 Oprichting van het Bevrijdingsleger Meer weten
soma_bg597_1941-08-10_01_001-00001-la-voix-10-8-1941.jpg 17-12-1940 Oprichting van de Belgische Nationale Beweging (BNB) in Brussel. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een mythische datum. In januari 1941 wordt de structuur van de beweging opgezet.
286735-mnr-aprAs-guerre.jpg 01-01-1941 Oprichting van de Nationale Koningsgezinde Beweging (NKB) Meer weten
soma_bg656_1941_01_004-00001-de-vrijschutter.jpg 01-01-1941 De Vrijschutter. Eerste nummer van het sluikblad De Vrijschutter, dat in Halle wordt uitgegeven door een groep Vlaamse katholieken onder leiding van schepen Jean Devillé (1888-1965) en senator August De Maeght (1877-1959).
40596 02-01-1941 In Luik waagt Degrelle, leider van Rex, zich aan de collaboratie met Duitsland door "Heil Hitler!" te roepen.
40578-degrelle-s-d-.jpg 05-01-1941 Voor- en tegenstanders Degrelle komen tot een confrontatie Meer weten
27905-raf-et-v.jpg 14-01-1941 De 'V-campagnes'. Tijdens een uitzending van de BBC op de Belgische antenne stelt Victor de Laveleye de ‘V-campagnes’ voor als het symbool voor de toekomstige geallieerde overwinning ('Victoire) (of van de onvermijdelijke terugkeer van de ‘Vrijheid’, in het Nederlands). De Belgische burgerbevolking luistert massaal naar de BBC en neemt dit symbool al snel over. Zij zullen dit logo in de loop van de volgende maanden dan ook veelvuldig hanteren, minstens tot de zomer van 1941 wanneer de bezetter het symbool op zijn beurt recupereert als teken van succes.
carcob_cl2-258_1943-02_01_047-00001.jpg 01-02-1941 Oprichting in Brussel van Le Drapeau Rouge en De Roode Vaan. De twee clandestiene persorganen van de Kommunistische Partij België (KPB) vallen onder de verantwoordelijkheid van de volksvertegenwoordiger Pierre Bosson (1910-1942).
carcob_cl2-258_1941-03_01_002-00001-dr-mars-41-grAves.jpg 01-02-1941 Stakingsbewegingen In het industriële bekken van Wallonië doen zich verschillende stakingsbewegingen voor. De reden is altijd dezelfde: ravitailleringsmoeilijkheden. Dit gaat niettemin steeds vaker gepaard met een zekere frustratie over het feit dat Waalse krijgsgevangenen maar niet terugkeren terwijl de meerderheid van hun Vlaamse kameraden worden vrijgelaten.
254496-zwarte-hand-puurs-1947.jpg 01-03-1941 Zwarte Hand (De) Meer weten
30427 07-03-1941 Ouderdomsverordening Meer weten
7442(2).jpg 01-04-1941 Oprichting van de "Communauté culturelle wallonne (CCW)".
272757-armAe-belge-en-1939.jpg 01-04-1941 Ontbinding van de soldatenverenigingen Meer weten
12660-synagogue-anvers.jpg 14-04-1941 Antwerpse ‘Kristallnacht’ Meer weten
3001 10-05-1941 Staking der 100.000 Meer weten
210720 10-05-1941 Akkoord tussen Rex en het VNV. De twee bewegingen worden de enige partijen in hun regio's.
carcob_cl2-258_1941-07_01_007-00002.jpg 19-05-1941 Einde van "de staking der 100.000", een halve overwinning. De Duitsers hebben de opstand niet de kop ingedrukt en er wordt gedeeltelijk tegemoet gekomen aan de eisen van de stakers. De eerste ‘Comités de Lutte Syndicale’, die door de communisten enkele maanden voordien opgezet waren, hebben terreinervaring opgedaan.
soma_bg464_1941-07_01_004-00003.jpg 25-05-1941 Manifest aan het volk van Vlaanderen en Wallonië. De vijandelijkheid van de KPB (Kommunistische Partij van België) tegenover de bezetter wordt scherp gesteld met de uitgave van een ‘Manifest aan het volk van Vlaanderen en Wallonië voor de onafhankelijkheid van het land'.
soma_bg603_1941-06_01_002-00003.jpg 29-05-1941 Hongermars Net als twee maanden eerder in het industriële Henegouwen en het Luikse bekken, houden de communisten ook in Brussel een ‘Hongermars voor de vrijlating van de krijgsgevangenen’. De mars kent een groot succes: 3.000 vrouwen scharen zich achter de slogans en defileren in Brussel.
bso-97-j-bourgeois.jpg 31-05-1941 Alle Joden en Joodse bedrijven moeten hun onroerende goederen aangeven bij de Dienst voor Aangifte van Joodse Goederen. De militaire overheid kan hen bevelen om hun activiteiten te staken of afstand te doen van hun aandelen of goederen in een onderneming. Alle Joodse ondernemingen moeten herkenbaar zijn van buitenaf en Joden mogen geen nieuwe ondernemingen oprichten.
carcob_cl2-258_1941-07_01_007-00001-dr-1-7-1941.jpg 22-06-1941 « Aktion Sonnewende » (de) Meer weten
Operatie Barbarossa 22-06-1941 Duitse inval in de Sovjet-Unie (Operatie Barbarossa) en begin van de oorlog in het Oosten. De sovjetlegers worden teruggedrongen tot bij Leningrad en Moskou, terwijl de Duitse legers vreselijke moordpartijen aanrichten onder de burgerbevolking.
2929.jpg 03-07-1941 Slag om Saïo (De) Meer weten
20858.jpg 07-07-1941 Oprichting Vlaams en Waals Legioen. Als gevolg van de inval in de Sovjet-Unie worden twee vrijwilligerskorpsen opgericht om de antibolsjewistische kruistocht te ondersteunen: het Vlaams en Waals Legioen. Léon Degrelle treedt alvast in dienst...
Majoor Lentz 15-07-1941 Het "Belgisch Legioen" komt tot stand Meer weten
210720 21-07-1941 Schermutselingen tussen aanhangers van de Nationale Partij en VNV. Schermutselingen in Brugge naar aanleiding van de nationale feestdag. Er doen zich schermutselingen voor tussen tientallen jongeren die opgestookt worden door de Nationale Partij/Parti Nationale enerzijds en aanhangers van de VNV anderzijds. De Duitse bezetter treedt kordaat op.
25-07-1941 Arrestatie van tientallen leden van de Nationale Partij, waarvan de leiding wordt onthoofd. Velen onder hen zullen op verdenking van spionage voor de Britten ter dood veroordeeld worden of een straf moeten uitzitten in een Duitse gevangenis.
soma_bg597_1941-08-10_01_001-00001-la-voix-10-8-1941.jpg 01-08-1941 Het eerste nummer van La Voix des Belges verschijnt, het clandestien persorgaan van de Belgische Nationale Beweging (BNB).
271430-lAgion-nationale-1941.jpg 10-08-1941 Het Nationale Legioen door de Duitsers verboden Meer weten
11-08-1941 Aanslag tegen de fabrikant Louis Schnock van Leuze-en-Hainaut, overtuigd collaborateur. Hij zal hierbij het leven laten. Hij is de eerste collaborateur geëxecuteerd door het verzet. De Duitse politie stelt de communisten verantwoordelijk, maar in werkelijkheid behoren de daders tot de ‘Phalange blanche’.
28084-Ametteur.jpg 13-08-1941 Parachutering van de ingenieur Adrien Marquet (1893-1971), zijn radio en René Clippe (°1907). De Britse geheime dienst parachuteert hen op basis van de inlichtingendienst Mill.
Andrée de Jongh 18-08-1941 De eerste zending van de ontsnappingslijn verlaat Brussel. Meer weten
29-08-1941 Anti-Joodse verordening die de bewegingsvrijheid van Joden inperkt. Zij mogen zich enkel nog in de steden Antwerpen, Brussel, Charleroi en Luik vestigen en krijgen een avondklok opgelegd van 20 uur tot 7 uur.
soma_bg337_1941-10_01_001-00001-la-meuse-oct-1941-front-wallon.jpg 30-08-1941 Oprichting van het ‘Front Wallon pour la Libération du Pays’ in Luik, samengesteld uit antifascistische (en communistische) intellectuelen, leden van de ‘Cercle des Anglophiles (Jacques Thiriard) en leden gelinkt aan "Wallonie libre". Het is een regionale voorafspiegeling van wat later het Onafhankelijkheidsfront zal worden (waarvan de mythe lang tijd verkeerdelijk het ontstaan in maart 1941 situeerde). Het FWLP zal in oktober zijn maandblad publiceren onder de naam La Meuse.
275717 01-09-1941 De Kommunistische Partij België (KPB) richt de eerste partizanengroepen op. In 1944 groeien die uit tot de Gewapende Partizanen en aan de vooravond van de bevrijding, tot het Belgisch partizanenleger.
32703 01-09-1941 Oprichting van het Commissariaat voor de Grootstedelijke Agglomeraties
congrAs-de-burnot-riviAre.jpg 13-09-1941 Het eerste clandestiene congres van de Brusselse en Waalse afdelingen van de clandestiene socialistische beweging. Het congres vindt plaats in een jeugdherberg in Burnot-Rivière (provincie van Namen). Een dertigtal afgevaardigden, waaronder Fransen, zijn aanwezig. In tegenstelling tot de communisten wordt er beslist om de socialistische familie als zodanig niet in de gewapende strijd te betrekken, maar leden die hier persoonlijk wel voor kiezen worden niet tegengehouden.
17-09-1941 Nieuwe aanslag van de ‘Phalange blanche’. Nieuwe geslaagde aanslag van de ‘Phalange blanche’, ditmaal tegen notaris Paul Gérard, kringleider van Rex-Doornik. Op diezelfde dag richt de organisatie in Doornik haar pijlen op de rexistische fabrikant Omer Pieters maar faalt en doodt in de strijd twee agenten van de SIPO-SD!
271430-lAgion-nationale-1941(2).jpg 23-09-1941 Aanhoudingen bij leden van het Nationale Legioen. Naar schatting 200 leden van het Nationale Legioen, waaronder Paul Hoornaert, worden op het volledige Belgische grondgebied door de Duitsers aangehouden op verdenking van subversieve praktijken. Deze actie is enerzijds bedoeld als een waarschuwing aan het adres van nationalistische kringen, en anderzijds is het een poging om de orde te herstellen: niemand ontsnapt aan de waakzaamheid van de Duitsers! Hoornaert en een groot aantal voormalige leden van het legioen worden kort nadien vrijgelaten, maar blijven onder toezicht staan.
254496-zwarte-hand-puurs-1947.jpg 30-09-1941 "De Zwarte Hand" onthoofd. Na verklikking bij de bezetter worden in Vlaams-Brabant een honderdtal leden van ‘De Zwarte Hand’ gearresteerd, wat het voortbestaan van de volledige groep in het gedrang brengt.
28076-appareil-pour-communiquer-avec-londres.jpg 01-10-1941 Begin van de vruchtbare samenwerking tussen de BNB en het netwerk ‘Mill’, dat door ingenieur Adrien Marquet werd opgericht na zijn parachutage in de nacht van 12 op 13 augustus. Onder leiding van Jean Moortgat zullen ongeveer 650 leden van de BNB zich in verbinding stellen met Mill in functie van de zoektocht naar informatie.
soma_bg405_1941_01_001-00001.jpg 01-10-1941 Lancering van het clandestien Le Peuple (motto: “Arm en eerlijk”), het officiële orgaan van de ondergrondse socialistische beweging.
275715-attentat-contre-les-locaux-de-rex.jpg 01-10-1941 Eerste communistische aanslag met een dode als gevolg. Een explosie van een bombrief in het hoofdkwartier van Rex in de Lakensestraat in Brussel leidt tot de dood van een rexistische militant, Jean-Joseph Oedekerken.
08-10-1941 Arrestatie van Paul Houbar ("Phalange Blanche"). Begin van de ontmanteling van ‘Phalange Blanche’ door de arrestatie van een van de leiders, Paul Houbar. Het vervolgonderzoek leidt in de maand erna tot de volledige uitschakeling van de Phalange Blanche en zet de tweede leider, Robert Lelong, aan tot zelfmoord (24 november 1941).
Fernand Kerkhofs 21-10-1941 De leiders van 'Zéro' en 'Luc-Marc' gedwongen te vluchten Meer weten
25-10-1941 Eerste executie wegens "terrorisme" door de Duitsers van een communistische militant, Emile Foucart Minder dan twee maand later sterft de communistische volksvertegenwoordiger Georges Cordier, waarschijnlijk ten gevolge van folteringen in de gevangenis van Bergen.
268405 01-11-1941 Ontstaan van het Onafhankelijkheidsfront. Meer weten
272099-ulb.jpg 25-11-1941 25 november 1941. De sluiting van de ULB Meer weten
92232 25-11-1941 Oprichting van de Vereniging van Joden in België (VJB) door de Militärverwaltung. Alle Joden moeten lid worden van de vereniging, die gaat bemiddelen tussen de bezetter en de Joodse bevolking en moet zorgen voor een ‘correcte’ toepassing van de anti-Joodse verordeningen.
copie-2-jeunes-garAons.png 01-12-1941 Een anti-Joodse verordening verbiedt Joodse leerlingen om les te volgen aan niet-Joodse onderwijsinstellingen. Scholieren die niet onder de leerplicht vallen, moeten uiterlijk op 31 december de openbare of vrije scholen hebben verlaten. Leerplichtige kinderen (6 tot 14 jaar) mogen het schooljaar afmaken in hun oude school. De Vereniging van Joden in België (VJB) krijgt de opdracht om basisscholen op te richten en Joodse onderwijzers op te leiden.
96212 07-12-1941 Nacht und Nebel-decreet Meer weten
28-12-1941 Terechtstelling van de eerste vijf verzetsleden door de nazi’s.
Recensement des Juifs, Charleroi 17-01-1942 Joden mogen het Belgisch grondgebied niet langer verlaten zonder de schriftelijke toelating van de bevoegde Feldkommandatur of Oberfeldkommandatur.
villa_wannsee.jpg 20-01-1942 Op de Wannseeconferentie wordt besloten tot de industriële massamoord op Joden uit alle bezette gebieden in Europa.
André Wendelen 28-01-1942 Parachutage van André Wendelen Meer weten
Comités de lutte syndicale / Syndikale Strijdkomitees 01-02-1942 Oprichting van de Syndikale Strijdkomités (SSK) door de Kommunistische Partij België (KPB). Deze volgen de strijdcomités of vakbondsverdedigingscomités op die in oktober 1941 opgericht werden.
268405 01-03-1942 Stichtingsvergadering van het Onafhankelijkheidsfront. Meer weten
verordnungsblatt-titre.png 06-03-1942 6 maart 1942. De verplichte tewerkstelling, eerste fase Meer weten
275741-attentat-locaux-de-rex.jpg 10-03-1942 10 maart 1942. Geweld in de Brusselse straten Meer weten
275743-attentat-contre-le-quartier-gal-de-rex.jpg 10-03-1942 Eerste gerichte aanslag tegen collaborateurs door de Partizanen. De aanslag richt zich in Brussel tegen een groep oostfrontvrijwilligers.
claser-267979(2).jpg 09-04-1942 Vertrek van Claser en de Liedekerke. Om de Belgische regering in Londen te informeren over de exacte houding van het Belgische Legioen ten aanzien van de wettelijke autoriteiten en over de situatie van het land gaan Charles Claser en Philippe de Liedekerke België via de ontsnappingslijn Sabot naar Londen. Claser zal Londen pas op 18 juli bereiken, omdat hij eerst in Gérona en later in Miranda (Spanje) opgesloten is geweest.
Camille Joset 14-04-1942 Oprichting van een "Patriottisch Front" Meer weten
13_03_005_01.jpg 22-04-1942 Anti-Joodse verordening betreffende de inbeslagname van de bezittingen van Joden die de Duitse nationaliteit hebben verloren, ten gunste van het Duitse Rijk.
Camille Joset 24-04-1942 Arrestatie van Camille Joset (BNB) Meer weten
nationaal-legioen.jpg 24-04-1942 Paul Hoornaert opnieuw gearresteerd Meer weten
Majoor Lentz 08-05-1942 Arrestatie van kolonel Lentz en van Vander Putten door de Duitse politie. Zij worden vervangen door André Boereboom en kolonel Jules Bastin.
Mise au travail des juifs 08-05-1942 Joden worden verplicht tewerkgestel en krijgen specifieke arbeidsvoorwaarden opgelegd. Zo ontvangen ze geen vergoeding meer in geval van ziekte of voor overuren en hebben ze geen recht op betaald verlof. Bovendien mogen werknemers hun Joodse werknemers ontslaan wanneer ze dat willen.
Etoiles de David non découpées 27-05-1942 Davidster Meer weten
185808 01-06-1942 Bijna alle medische beroepen, waaronder dierenartsen, apothekers en vroedvrouwen, worden verboden verklaard voor Joden. Er zijn weliswaar een aantal uitzonderingen voor Joodse artsen die die de Joodse bevolking mogen behandelen.
Organisation Todt 13-06-1942 Van 13 juni tot 12 september 1942 moeten 2.252 Joodse mannen verplicht werken in de kampen van ‘Organisation Todt’ in het noorden van Frankrijk. Dat doen ze in erbarmerlijke omstandigheden. Ze moeten lange uren werken, krijgen te weinig eten en er is sprake van een ondermaatse hygiëne.
claser-267979(2).jpg 18-06-1942 Claser in Londen. Meer weten
28086-Ametteur-clandestin.jpg 23-06-1942 Parachutering van de ingenieur Max Londot. Hij neemt in oktober 1942 de leiding over van de inlichtingendienst Marc (voorheen Luc).
201122-auschwitz.jpg 22-07-1942 Eerste aanhoudingen van Joden (van niet-Belgische nationaliteit)
copie-3-camion-dossin.png 27-07-1942 De Dossinkazerne in Mechelen heropent om de Endlösung te voltooien. Vanaf juli krijgen 12.000 Joden een tewerkstellingsbevel, waarmee ze zich moeten aanmelden in de kazerne.
01-08-1942 Oprichting van het Kempisch Legioen.
nmw_pc185_1942-11_01_001-00001-le-partisan-nov-42.jpg 01-08-1942 Eerste golf van communistische aanslagen (19 in totaal) gericht tegen aanhangers van de ‘Nieuwe Orde’. Vier burgemeesters zijn hiervan het slachtoffer. De aanslagen hebben als doel collaborateurs af te schrikken. De publieke opinie, die vergeldingsacties vreest, is eerder terughoudend.
66253-xavier-de-grunne.jpg 04-08-1942 Aanhouding van Xavier de Grunne door de Duitsers. (Ex-oprichter van ‘Phalange’.) Arrestatie van verschillende kaderleden van zijn nieuwe organisatie, de ‘Regroupement des Grenadiers’. Hij wordt gedeporteerd en zal op 4 juni 1944 het leven laten in het Kamp van Gross-Strehlitz.
201122-auschwitz.jpg 04-08-1942 Eerste konvooi vertrekt vanuit de Dossinkazerne naar Auschwitz-Birkenau, met 999 mensen aan boord.
Razzia Antwerpen 15-08-1942 De eerste razzia vindt plaats in Antwerpen, nadat Joden zich niet meer vrijwillig aanmelden voor de deportaties. Burgemeester Delwaide en hoofdcommissaris Jozef De Potter eisen dat hun politiekorps meewerkt met de Duitsers.
Mgr. Louis-Joseph Kerkhofs, Bisschop van Luik 30-08-1942 Hulp aan Joden. Mgr Kerkhofs, bisschop van Luik, engageert zich voor de redding van vervolgde Joden. Zo herbergt hij de lokale rabbijn en zet hij vervolgens Max-Albert Van den Berg , de directeur van de ‘colonies scolaires catholique’, aan om kinderen van Joodse afkomst ten hulp te komen. Een solidariteitsnetwerk komt tot stand. Georges Fonsy, de schoonbroer van Van den Berg, neemt het roer over wanneer het netwerk ontmanteld wordt.
claser-267979(2).jpg 01-09-1942 Claser verliest steun in Londen De ‘Londenaars’ stellen zich steeds terughoudender op tegenover Claser. Hij verliest er de steun van Henri Rolin en Henri Bernard – die de 2e afdeling van de BNB moet verlaten en vervangen wordt door luitenant-kolonel Jean Marissal.
Razzia Brussel 03-09-1942 3 september 1942. Razzia onder de Joden. Meer weten
268405 04-09-1942 Samenwerkingsakkoord tussen de BNB en het OF: in essentie is dit pact vooral symbolisch omdat beide bewegingen een uiteenlopende politiek-filosofische oriëntatie hebben. Het houdt niettemin stand tot aan de bevrijding.
nmw_pc156_1942-06_01_001-00001-le-mAtallurgiste-juin-1942.jpg 01-10-1942 Verschijning van het bulletin ‘Le Métallurgiste’, een verzetsblad waarachter de Fédération liégeoise des Métallurgistes zit, en voornamelijk André Renard die als pas vrijgelaten krijgsgevangene voorstander is van een onafhankelijk strijdsyndicaat.
4779 06-10-1942 6 oktober 1942. Verplichte tewerkstelling, tweede fase Meer weten
tobruk_1941_-_british_matilda_tanks-el-alamein.jpg 25-10-1942 Overwinning van de Britten op de asmogendheden in El Alamein (Egypte).
268405 01-11-1942 Aansluiting van Solidarité bij het Onafhankelijkheidsfront (OF). De organisatie werd opgericht als een financiële ondersteuning voor de Kommunistische Partij België na de arrestaties in juni 1941. Onderwijzeres Yvonne Delcourt (1901-1988) staat aan het hoofd van de organisatie, tot ze op 15 juli 1943 gearresteerd wordt.
10752-funArailles-de-jean-theugels.jpg 19-11-1942 Moord op Jean Teughels. Spectaculaire aanslag van de communisten op Jean Teughels, de rexistische burgemeester van Groot-Charleroi. Als vergelding voor zijn dood worden 8 eerder gearresteerde militanten van de KPB op 27 november 1942 gefusilleerd. Daarnaast vinden nog 10 andere executies plaats op 12 december en worden 75 gijzelaars, voornamelijk notabelen, naar het fort van Hoei gestuurd waar ze lange maanden zullen doorbrengen.
carcob_cl2-258_1942-12_01_044-00001-dr-dAc-42-grAves-dAp.jpg 25-11-1942 Stakingen tegen verplichte tewerkstelling. Uit protest tegen de arbeidsdeportatie volgen een reeks stakingen elkaar op in de loop van deze maand, maar voornamelijk op 25 en 26 november. Hierdoor worden de eerste lichtingen voor de verplichte tewerkstelling in Duitsland uitgesteld tot 15 februari 1943.
28176-otages-verviers.jpg 27-11-1942 Eerste executies van gijzelaars door de bezetter tengevolge van aanslagen op collaborateurs.
163743-fernand-dehousse-s-d-.jpg 06-12-1942 Oprichting van het "Rassemblement Démocratique et Socialiste Wallon" Meer weten
32519-gouv-belge-de-londres.jpg 17-12-1942 De regering in Londen vaardigt een besluitwet uit die de straffen op politieke collaboratie verzwaart.
bastin-30353.jpg 30-12-1942 Het "Belgisch Legioen" wordt het "Belgisch Leger" Tijdens de officiële aanstelling van kolonel Bastin aan het hoofd van het Belgisch Legioen door de regering Pierlot, opteert de beweging voor een meer neutrale naam, namelijk ‘het Belgische Leger’ (BL), zodat er geen verwarring kan zijn met de bestaande fascistische organisaties (Légion Wallonie) of voorheen bestaande bewegingen (Légion nationale). Bovendien is het splinternieuwe ‘Belgisch Leger’ voortaan gestructureerd in vijf zones – in plaats van de drie waaruit het Belgische Legioen bestond - die op hun beurt weer worden verdeeld in sectoren, schuilplaatsen en groeperingen. Dit betekent echter niet dat zij de enige officieel erkende militaire formatie zijn: ook de Belgische Nationale Beweging en het Onafhankelijkheidsfront behoren daartoe.
28076-appareil-pour-communiquer-avec-londres.jpg 01-01-1943 Comité Gilles informeert de regering Meer weten
01-01-1943 Mislukte poging tot fusie van de Nationaal Koningsgezinde Beweging en het Belgisch Leger.
Andrée De Jongh 15-01-1943 Arrestatie Andrée de Jongh Meer weten
le-pays-rAel-24-1-1943-nv-dAtail.png 17-01-1943 17 januari 1943: “De Walen zijn Germanen …”! Meer weten
jean_de_selys_longchamps.jpg 20-01-1943 de Selys-Longchamps Jean Meer weten
soma_bg405_1943-03_01_012-00003-le-peuple-mars-43-grAves-contre-dAp.jpg 29-01-1943 Belangrijke stakingen in het Waalse bekken en voornamelijk in de staalindustrie. De motieven zijn nog steeds dezelfde: protesteren tegen de verplichte tewerkstelling. Er worden zo’n zestigduizendtal deelnemers geteld. André Renard speelde, samen met zijn vrienden, een grote rol naast de communistische Comités de Lutte Syndicale.
01-02-1943 Opmaak van het plan ‘Paard van Troje’, uitgewerkt door de SOE (Special Operations Executive) en de 2e afdeling van het Ministerie van Landsverdediging Goedgekeurd door Pierlot bestaat het plan bestaat uit een soort gevechtsreglement voor het binnenlandse gewapende verzet en zal het als brochure vanaf maart in België zelf worden verspreid.
claser-267979.jpg 23-02-1943 Schijnvrijlating van Charles Claser Op 23 februari 1943 zet de Sipo-SD de schijnvrijlating van Charles Claser op poten met de bedoeling het ‘Belgische Leger’ te infiltreren. De actie kent niet het verhoopte resultaat en Claser keert terug naar zijn cel. Hij zal uiteindelijk gedeporteerd worden naar het concentratiekamp Gross Rosen waar hij op 12 december 1944 het leven laat. Lentz, die gedurende verschillende maanden vastgehouden wordt in Sint-Gillis, wordt op zijn beurt in januari 1944 overgebracht naar het kamp van Sachsenhausen. Hij overleeft zijn verblijf ternauwernood en wordt bevrijd op 4 mei 1945.
as-aoAt-1944-photo-27911.jpg 01-03-1943 Eerste maquis in de Ardennen Meer weten
30586 14-04-1943 Executie van Paul Colin Meer weten
wagon.jpg 19-04-1943 19 april 1943. Transport XX: trein van de bevrijding, helletrein Meer weten
Walthère Dewé 20-04-1943 Ondertekening van een ‘modus vivendi’ tussen het Belgisch Leger (Bastin) en het Bevrijdingsleger (Clerdent) via bemiddeling door Walthère Dewé, leider van Clarence. Het Bevrijdingsleger erkent hierbij in zekere mate de dominantie van het Belgische Leger op militair gebied - waarmee zij eigenlijk slechts de realiteit bevestigt - en belooft zich in te zetten voor een organische samenwerking tussen beide organisaties.
163798-ivan-gArard.jpg 27-04-1943 De generale staf van het Heropgericht Leger van België opgepakt Meer weten
 Centraal comité KPB. 13-05-1943 Woelige periode voor de KPB (Een) Meer weten
soma_bg334__01_001-00001-le-mAtallurgiste-oct-43.jpg 01-06-1943 Oprichting van de Mouvement Métallurgiste Unifié (MMU) als gevolg van de toenadering tussen de vrienden van André Renard en de communistische Comités de Lutte Syndicale uit de regio van Luik. Deze alliantie blijft fragiel, omdat de syndicale visie van de communisten niet die van Renard is. De MMU is niettemin de voorbode van de Mouvement Syndicale Unifié in de zomer van 1944.
32519-gouv-belge-de-londres.jpg 01-07-1943 De regering Pierlot legt contact met de BNB. Omdat de regering Pierlot niet alle eieren in dezelfde mand wil leggen, stuurt het een agent van de staatsveiligheid uit om contact te leggen met de leiding van de BNB (Belgische Nationale Beweging), die zo een soort officiële erkenning krijgt en uiteindelijk ook beloond wordt met enkele wapendroppings.
Richard Altenhoff 03-07-1943 De arrestatie van Richard Altenhoff (Groep G) De ‘Groep G’, die kort daarvoor met gerichte sabotageacties was begonnen, krijgt een eerste zware klap met de arrestatie van Richard Altenhoff, medeoprichter van de groep en verantwoordelijke voor de afdeling ‘Materiaal’. Wanneer hij op 30 maart 1944 wordt gefusilleerd, zal de jonge René Ewalenko hem opvolgen.
carcob_cl2-258_1943-08_01_056-00001-dr-1-8-1943.jpg 23-07-1943 "Compromis van de Vier" aangehouden communistische leiders (Relecom, Leemans, Joye, Van Den Boom). Ze aanvaardden de strijd stop te zetten. De leiders worden hierin niet gevolgd door de militanten noch door de resterende kaderleden. Ze worden gedeporteerd, maar zullen zich na de oorlog moeten verantwoorden bij hun bestuursorganen.
207067-hitler-et-mussolini.jpg 25-07-1943 Verdrijving van dictator Mussolini en ineenstorting van het fascistische regime. Op 8 september 1943 capituleert Italië onvoorwaardelijk. Het Noorden en Midden van het land worden bezet door de Duitsers, die het 'nazi-fascistische' regime van de Italiaanse Sociale Republiek installeren.
kb_iv20913b2_1943-09-23_01_018-00004-bull-int-fi-23-9-43.jpg 01-08-1943 Londen in contact met het OF. In de zoektocht naar vertrouwelijke contacten op het terrein, slaagt Londen erin contact op te nemen met de leiding van het OF en dit via de zendingen van Philippe de Liederkerke (‘Claudius’) op 15 juli en van André Wendelen (‘Tybalt’) op 10 augustus. Op die manier kan ze via haar solidariteitsdienst de fondsen verspreiden die de regering had voorzien voor de hulp aan tegenstanders van de verplichte tewerkstelling. Voor het intern Bulletin van het OF (20 september 1943) was dit hét bewijs voor de erkenning van het Front als "la principale organisation de combat antinazie". De overige gewapende verzetsorganisaties zijn er niet mee opgezet en laten dit duidelijk weten. De regering Pierlot past uiteindelijk haar beleid aan.
carcob_cl2-258_1943-08_01_056-00001-dr-1-8-1943.jpg 01-08-1943 De Kommunistische Partij zet de strijd voort. Uitgave van een valse ‘Drapeau rouge’ door de vijand, bedoeld om de communistische familie te destabiliseren door verspreiding van de instructies voor de opschorting van de strijd uit het ‘Compromis van de vier’. Deze instructies worden niet opgevolgd . Meer nog, de communisten zullen in de herfst herstarten met de aanslagen tegen collaboratiefiguren.
272598-sabotage-2.jpg 14-08-1943 Sabotage door Groep G. ‘Groep G’ doet een een trein met erts onderweg naar Duitsland ontsporen in de tunnel van Esneux. Op die manier ligt het verkeer op een belangrijk spoor een hele week stil.
164253-scheyven.jpg 01-09-1943 Oprichting van het "Socrates"-netwerk Meer weten
272607-sabotage.jpg 05-09-1943 Een spectaculaire sabotageactie met dynamiet uitgevoerd door Groep G op de Billietsluis van het Athkanaal in Blaton Het kanaal wordt op die manier drooggelegd (en is dus buiten dienst) gedurende vijf maanden. Gelijkaardige acties treffen de sluizen van Beloeil en Clabecq op 15 november en 6 december 1943.
54797(3).jpg 07-09-1943 7 september 1943. Tragisch bombardement van Brussel Meer weten
soma_bg197_1944-03_01_001-00001-front-nr-1-maart-1944.jpg 01-10-1943 Het eerste nummer van Front verschijnt. Het nationaal persorgaan van het Onafhankelijkheidsfront staat onder leiding van journalist Fernand Demany, die hoofdredacteur is.
as-aoAt-1944-photo-27911.jpg 01-10-1943 Het verzet neemt toe Op het einde van de zomer en aan het begin van de herfst groeien het ondergronds verzet en de ‘boskampen’ in de diepe Ardennen. Deze groepen waren vooral gelinkt aan de BNB en het BL, eerder dan aan het OF. In de regio tussen de Samber en Maas neemt de kracht van een groep van jonge verzetsstrijders ter linkerzijde toe (hun leidinggevenden behoorden ervoor tot de ULB), met een onmiskenbare aanleg voor de guerillastrijd. Zij worden aangevoerd door Marcel Franckson (“Nestor”). In april 1944 zullen zij zich integreren in de ‘dienst Hotton’ die vanuit Londen geleid wordt door majoor Adelin Marissal. Rond dezelfde tijd verschijnen er kleine maquis bestaande uit "PA" of ontsnapte Sovjetgevangenen in de Ourthevallei en in de buurt van Marche-en-Famenne. In dezelfde maand oktober verschijnt Front voor het eerst, een wijdverspreid propagandaorgaan van het Onafhankelijkheidsfront met een gemiddelde oplage van 30.000 exemplaren en de nieuwste telg van de grote verzetsbladen uit de clandestiene pers.
Le Soir, 9 november 1943 09-11-1943 Valse Soir (De) Het Onafhankelijkheidsfront viert op een heel bijzondere manier de wapenstilstand van 1918… Meer weten
290961-rallier-les-mp.jpg 01-12-1943 De bevrijding voorbereiden. Binnen het OF wordt beslist een 'militair apparaat' op te zetten dat mensen en groeperingen die zich willen inzetten voor de bevrijding moet verenigen.
Walthère Dewé 14-01-1944 Walthère Dewé (Clarence) neergeschoten in Brussel Meer weten
272607-sabotage.jpg 15-01-1944 « Grande Coupure » (de) ofte de hoofdkabels vernield: de zwaarste sabotage van het electriciteitsnet Meer weten
163991 25-01-1944 25 januari 1944: een “Testament van de koning” dat best niet door iedereen gelezen wordt Meer weten
kb_jb838_1944-02-01_01-00001lesoir-assassinatbovesse 01-02-1944 Moord op François Bovesse Meer weten
La Voix des Belges 18-02-1944 Reeks arrestaties bij de BNB Meer weten
31593 28-02-1944 Moordaanslag op Alexandre Galopin Meer weten
armAe_secrAte-Acusson.jpg 03-03-1944 Een reeks parachuteringen van wapens en explosieven voor het toekomstig Geheim Leger vangt aan.
32504-jules-pire.jpg 15-03-1944 Pire neemt de leiding over van het Belgisch Leger. Omdat Yvan Gérard, de leider van het Belgische Leger, zich bedreigd voelt, trekt hij richting Londen. Luitenant-generaal Pire zal tot aan de bevrijding het commando van deze organisatie overnemen.
30463-jean-burgers.jpg 17-03-1944 Arrestatie van Jean Burgers (Groep G). Jean Burgers wordt met vier andere verzetsleden gearresteerd. Hij word opgehangen in Buchenwald op 3 september 1944. Zijn echtgenote Hélène Léva slaagt erin gedurende een tweetal weken zijn positie over te nemen vooraleer het bestuur van Groep G over te dragen aan Burgers’ adjunct, Robert Leclercq.
panneau-altenhoff-dAtail.jpg 30-03-1944 Altenhoff Richard Meer weten
272470-breendonk.jpg 01-04-1944 Toename verzetsacties leidt tot strenge repressie. Meer weten
272598-sabotage-2.jpg 01-04-1944 De maquisards van de groep Franckson sluiten zich aan bij de Dienst Hotton, verbonden aan het Geheim Leger. Vanaf dat moment vergroot de groep het aantal sabotage- en guerrilla-acties in de regio Chimay-Couvin.
André Renard (Mouvement Métallurgique Unifié) 01-05-1944 De Mouvement Métallurgique Unifié wordt de Mouvement Syndical Unifié. De Mouvement Métallurgique Unifié van André Renard stond op gespannen voet met de Syndikale Strijdkomitées (SKK). De organisatie is hoofdzakelijk in het Luikse bekken gevestigd en legt contacten met soortgelijke organisaties in Namen, Charleroi en het centrum om haar invloed uit te breiden.
louette-dAtail.jpg 09-05-1944 Arrestatie van Marcel Louette, hoofd van de Witte Brigade.
28076-appareil-pour-communiquer-avec-londres.jpg 01-06-1944 De BBC zendt een codezin uit ter waarschuwing: "Message pour la petite Berthe : la frondaison des arbres vous cache le vieux moulin."
290949-tract-partisans-mp.jpg 01-06-1944 Oprichting van de "Patriottische Milities" Meer weten
armAe_secrAte-Acusson.jpg 01-06-1944 Het ‘Belgische Leger’ wordt het ‘Geheim Leger’. Ook onder het bevel van Jules Pire, blijft de missie van de beweging dezelfde: geleidelijk aan de nationale opstand voorbereiden zodra de BBC via verschillende specifieke berichten het signaal geeft. Hun leden, die dit moeten bewerkstelligen, zijn min of meer bewapend en hebben een soort uniform (grijze overalls).
apr-dApart-de-la-famille-royale-6-6-1944.jpg 06-06-1944 De Duitsers nemen Leopold III en zijn familie mee naar Duitsland.
74256-dAbarquement-alliA.jpg 06-06-1944 Geallieerde landing in Normandië.
272598-sabotage-2.jpg 08-06-1944 Sabotageacties nemen fel toe (De) Meer weten
Albert Mélot 15-06-1944 Bevrijding van Albert Mélot. Het Geheim Leger bevrijdt de geparachuteerde agent Albert Mélot (1915-2010) te midden van Gent. De actie kost twee Duitse soldaten het leven. De bezetter arresteert daarom een honderdtal mensen als vergelding.
1182px-bagrationmap2.jpg 22-06-1944 Slotoffensief van de sovjets om hun grondgebied te bevrijden (Operatie Bagration), Duitse terugtocht in het Oosten.
begrafenis-edouard-degrelle.jpg 08-07-1944 Moord op Edouard Degrelle In een aanslag van het verzet komt in Bouillon Edouard Degrelle om, de broer van de leider van Rex. Vanaf 9 juli onderneemt Rex vergeldingsacties tegen lokale politieke tegenstanders.
10-07-1944 Terechtstelling van 25 politieke gevangenen. Naar aanleiding van aanslagen tegen Waalse SS’ers worden 25 politieke gevangenen als gijzelaars geëxecuteerd. Enkele dagen later gebeurt hetzelfde in Leopoldsburg met een gelijk aantal gijzelaars.
31960 13-07-1944 Invoering van de Zivilverwaltung Meer weten
Arrivée des Juifs 31-07-1944 Het laatste transport (26) vertrekt uit de Dossinkazerne. Aan boord zijn 563 mensen, 187 van hen overleven de deportatie.
276273-attentat-bxl.jpg 01-08-1944 Aanslagen in Brussel. Aanslagen in Brussel tegen de bezetter en zijn handlangers zetten een nieuwe reeks van executies van 30 gijzelaars in gang! En er volgen er nog meer in Brussel (23 augustus: 15 executies), in Gent (23 augustus: 15 gefusilleerden), in Gosselies (24 augustus: 20 executies)...
01-08-1944 Nieuwe aanslagen in Brussel tegen de bezetter en collaborateurs De bezetter reageert met de executie van dertig gijzelaars. Andere terechtstellingen volgen Brussel (23 augustus: 15 executies), in Gent (23 augustus: 15 gefusilleerden) en in Gosselies (24 augustus: 20 executies) .
272514-kiezegem.jpg 11-08-1944 Represailles in Meesel-Kiezegem door Sipo-SD en DeVlag.
136646-blondeel.jpg 16-08-1944 "Mission Noah". Aankomst van de eerste groep SAS-parachutisten van luitenant Renkin in de Belgische Ardennen. Contact met het Geheim Leger voor het opzetten van guerrilla-acties. Andere groepen volgen (29 augustus, 1 september...), waaronder die van kapitein Blondeel...
31380 17-08-1944 Moord op de burgemeester van Charleroi Meer weten
164027 18-08-1944 Moordpartij te Courcelles Meer weten
bombardement-van-namur-door-de-geallieerden.jpg 18-08-1944 De luchtoorlog gaat verder Meer weten
Louis Braffort 23-08-1944 Louis Braffort, stafhouder van de Brusselse Orde van Advocaten wordt vermoord door rexisten.
bevrijding-parijs.jpg 25-08-1944 Bevrijding van Parijs, voor de publieke opinie de voorbode van het naderend einde van de bezetting.
25-08-1944 Geweld in de streek van Aarlen. De streek rond Aarlen, waar het tot dan toe relatief rustig was, valt ten prooi aan de represailles van de Sipo-SD. In deze periode worden in de wijde omgeving van de stad 21 (vermoedelijke) leden van het verzet vermoord, na de eerdere moord op twee plaatselijke notabelen, Dr Hollefeltz en de procureur des Konings Lucion.
272523-reprAsailles-des-ss-A-ciney.jpg 26-08-1944 Geweld in de buurt van Ciney. Nieuwe razzia’s van de bezetter in de streek van Ciney, als antwoord op de acties van het lokale verzet. Onder het bevel van Obersturmführer Strauch kamt een heterogene groep van 800 à 1000 mannen (Feldgendarmen, Sipo-SD van Dinant en Charleroi, Gardes Wallonnes, SS Vlaanderen, SS Wallonie en Wehrmacht) de streek uit, arresteert tientallen ‘verdachten’ in de dorpen Custinne, Pessoux, Jannée, en steekt het stadhuis van Ciney in brand.
272523-reprAsailles-des-ss-A-ciney.jpg 28-08-1944 Nieuwe ‘zuivering’ door de bezetter in de regio van Ciney naar aanleiding van de lokale verzetsactiviteiten. Onder leiding van de Obersturmführer Strauch trekt een bonte groep van 800 à 1000 mannen (Feldgendarmes, Sipo-SD van Dinant en Charleroi, Waalse Garden, SS Vlaanderen, SS Wallonie en Wehrmacht) kris kras door de omgeving, waarbij zij tientallen verdachten oppakken in de dorpen Custinne, Pessoux, Jannée. Daarnaast stichten ze eveneens brand in het stadhuis van Ciney.
fuite-des-all-287345.jpg 28-08-1944 Het begin van het vertrek van de Duitsers. De geallieerden naderen; Reichskommissar Grohé beveelt de evacuatie van het Duitse burgerlijke bestuur en van het vrouwelijke hulppersoneel. Daarna keert hij terug naar zijn standplaats Keulen.
armAe_secrAte-Acusson.jpg 01-09-1944 Geheim Leger en de bevrijding in het licht van de nakende bevrijding beveelt generaal Jules Pire het Geheime Leger om onverwijld guerilla-operaties op te starten.
30602 01-09-1944 Collaborateurs gaan op de vlucht. Richard Jungclaus geeft het bevel tot evacuatie naar Duitsland, samen met hun families, van de meest gecompromitteerde militanten en coryfeeën van de Nieuwe Orde. Deze uitweg werd al verschillende maanden voorbereid door de collaborerende partijen. Ongeveer 5000 Franstaligen en 15.000 Vlamingen zullen zich ten oosten van de Rijn bevinden. Ze wachten daar op een hypothetische overwinning van de Duitsers om terug te keren.
28086-Ametteur-clandestin.jpg 01-09-1944 Decreet met betrekking tot inlichtingen- en actieofficieren. (Belgisch Staatsblad van 15 oktober 1944), waarbij een eerste decreet van 20 januari 1944 wordt ingetrokken. Het decreet zal zelf aangevuld en vervangen worden door het decreet van 16 februari 1946 (Belgisch Staatsblad van 27 maart 1946).
mons-29024.jpg 02-09-1944 De eerste bevrijdingen. De bevrijding van België begint die ochtend met de aankomst op het nationale grondgebied in Rumes van de voorhoedes van de 2e pantserdivisie van het Amerikaanse leger. Bergen en Doornik zullen tegen het vallen van de avond worden bevrijd.
35629 02-09-1944 "Spooktrein" Meer weten
mons-29024.jpg 03-09-1944 “De omsingeling van Mons” Meer weten
ceges-29218-sipho-dAfilA-troupes-belges.jpg 03-09-1944 Bevrijding van Brussel Meer weten
137005 03-09-1944 Brand in het justitiepaleis Meer weten
142706-libAration-de-liAge.jpg 03-09-1944 België wordt geleidelijk aan bevrijd Meer weten
anvers-6-209950.jpg 04-09-1944 Bevrijding van Antwerpen Meer weten
Bevrijding Charleroi : september 1944. 04-09-1944 Bevrijding van Charleroi. In de ochtend van 4 september zal Charleroi zich vrijwel alleen bevrijden dankzij de mobilisatie van de verzetsorganisaties.
libAration-namur.jpg 04-09-1944 Bevrijding van Namen door de 3de Amerikaanse Pantserdivisie.
04-09-1944 Het tot nu relatief vreedzame Aarlen valt ten prooi aan de vergeldingsacties van de Sipo-SD. 21 verzetsstrijders worden in de buitenwijken van de stad gedood, kort na de moord op twee lokale notabelen die bekend staan voor hun vijandigheid tegenovrer de Nieuwe Orde.
img_4203-final 06-09-1944 Slachtpartij van Forêt-Trooz Meer weten
Bevrijding van Luik 07-09-1944 Relatief eenvoudige bevrijding van Luik door het derde Amerikaanse 3rd Infantry Division
220653(2).jpg 08-09-1944 De Belgische regering onder leiding van Hubert Pierlot keert terug uit Londen
10-09-1944 De Britse generaal-majoor George Erskine arriveert in Brussel. Hij zal namens het Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force (SHAEF) "het hoogste gezag uitoefenen in de mate dat de militaire noodzaak dit vereist".
gi000104010-van-parys.jpg 12-09-1944 Het verzet helpt de geallieerde legers. Behalve de regio’s ten noorden van het Albertkanaal is heel België bevrijd. Een aantal verzetsstrijders (10.000?) nemen beveiligingstaken op in interneringscentra of in kampen voor Duitse gevangenen en helpen zo de geallieerde legers of vullen tijdelijk de taken in van de wettelijke autoriteiten.
sado-reconn-rAsist.jpg 13-09-1944 Erkenning van verzetsgroepen. Ministerieel besluit tot erkenning van het Bevrijdingsleger, het Geheim Leger, het Onafhankelijkheidsfront (inclusief het Belgische Partizanenleger en de Patriottische milities), Groep G, Groep Nola, de Belgische Nationale Beweging, de Belgische Militaire Weerstandsorganisatie en de Witte Brigade als (gewapende) verzetsgroepen. Tussen 1947 en 1965 worden ook Les Insoumis, Les Affranchis, de Mouvement national royaliste (die al op 5 oktober 1944 gedeeltelijke erkenning krijgt), Dienst D, het Kempische Legioen en L100 erkend.
163742 20-09-1944 Prins Karel legt de grondwettelijke eed af als regent van België. Na de deportatie van Koning Leopold III naar Duitsland trad een koninklijk machtsvacuüm op. Dit is het begin van de Koningskwestie, die het land en het verzet zal verdelen tot Leopold III op 31 juli 1950 wordt vervangen door zijn zoon Boudewijn.
164058-pierlot.jpg 26-09-1944 Vorming van een regering van nationale eenheid. Pierlot slaagt erin een regering van nationale eenheid te vormen, waarin hij twee communisten en één man uit verzet minister maakt (Demany, een OF'er, discreet verbonden aan de communistische partij).
restitution-armes.jpg 02-10-1944 Eisenhower wil het verzet ontwapenen. Eisenhower, oppercommandant van het geallieerde expeditiekorps, maakt van de demobilisering van het Belgische verzet een agendapunt.
28027(2).jpg 15-10-1944 De demobilisatie van gewapende verzetsgroepen begint en zal in de loop van november afgerond zijn.
81873 31-10-1944 De regering Pierlot bepaalt dat 40.000 mannen uit het verzet in het leger of de rijkswacht opgenomen kan worden. Zij die niet worden aangeworven, worden gevraagd hun wapens in te leveren.
anvers-6-209950.jpg 01-11-1944 Bevrijding van Knokke door het 3de Canadese Infanteriedivisie. Die kan rekenen op de grote hulp van het lokaal verzet. Twee dagen later zijn er geen Duitse troepen meer op het grondebied.
29206.jpg 13-11-1944 De ontwapening van het verzet. Besluitwet van de regering ter aanvulling van de ministeriële omzendbrief van 10 november betreffende de integratie van de verzetskaders in het Belgische leger. Dit decreet impliceert de facto de ontwapening van het verzet, die uiterlijk op 19 november moet worden doorgevoerd. Bij niet-naleving worden sancties voorzien (boetes, vrijheidsstraffen, …).
Fernand Demany 16-11-1944 Ontslag van de communistische ministers. De communistische ministers en ‘de’ minister die verondersteld wordt het verzet te vertegenwoordigen, de OF'er Fernand Demany, nemen ontslag uit protest tegen het opzij schuiven van het verzet en van de ‘democratische krachten’.
82066-fi.jpg 25-11-1944 Communistische bijeenkomst Meer weten
96544-paysage-typique-algoet.jpg 16-12-1944 Begin van de slag van de Ardennes Meer weten
210764-degrelle-uniforme-ss.jpg 27-12-1944 Proces Léon Degrelle Meer weten
74816-capitulation.jpg 08-05-1945 Capitulatie van Duitsland (De). Een moeilijker te vieren feest? In de namiddag van 7 mei 1945 bereikt het nieuws over de Duitse capitulatie België . Het document van de overgave werd getekend in Reims om 2 u. 41 ’s morgens. Een tweede document zal getekend worden in Berlijn in de nacht van 8 op 9 mei. Voor de Sovjets was het belangrijk dat de handtekening gezet werd in de hoofdstad van het verslagen Duitsland. Hoe dan ook, 8 mei is het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Meer weten
statut-1.jpg 22-06-1945 Decreet over de handelingen die tijdens de bezetting zijn verricht ter ondersteuning van verzetsacties. (Belgisch Staatsblad van 11 juli 1945). Het decreet zal door dat van 20 september 1945 gewijzigd worden (Belgisch Staatsblad van 21 oktober 1945). Hieraan moet het decreet worden toegevoegd dat ook op 21 oktober wordt gepubliceerd en dat amnestie verleent voor bepaalde feiten. Deze wetten maken het dus mogelijk amnestie te verlenen voor wettelijk strafbare feiten die door verzetsstrijders voor het verzet zijn gepleegd tussen 9 mei 1940 en de 41e dag na de bevrijding van de plaats van het delict.
hiroshima_aftermath-wikipedia.jpg 06-08-1945 Een Amerikaanse atoombom treft de Japanse stad Hiroshima. Nagasaki wordt op 9 augustus gebombardeerd.
overgave-japanners-aan-de-engelsen-1945.jpg 15-08-1945 Onvoorwaardelijk capitulatie van Japan. De capitulatie wordt op 2 september 1945 op plechtigere wijze bevestigd in de baai van Tokio.
action-de-sabotage-aux-environs-de-verviers.jpg 19-09-1945 Decreet dat het statuut van het gewapend verzet vastlegt. (Belgisch Staatsblad van 12 oktober 1945). Het decreet wordt gewijzigd bij de wet van 30 mei 1953 (Belgisch Staatsblad van 7 juni 1953) en bij die van 1 april 1965 (Belgisch Staatsblad van 10 april 1965).
92867-destruction-tour.jpg 16-03-1946 De vernieling van de Ijzertoren Meer weten
soma_bg162_1942-11_01_020-00001-l-espoir-nov-42-dAportations-trav.jpg 24-12-1946 Decreet dat het statuut van burgerlijke verzetsstrijders en werkweigeraars regelt. (Belgisch Staatsblad van 16 januari 1947).
199890-pg-recevant-un-colis.jpg 05-02-1947 Wet die het statuut van buitenlandse politieke gevangenen invoert. (Belgisch Staatsblad van 15 februari 1947).
260637-aide-au-retour.jpg 26-02-1947 Wet die de status van politieke gevangenen en hun erfgenamen regelt. (Belgisch Staatsblad van 16 maart 1947).
België Vrij - november '41 01-09-1948 Wet die het statuut van weerstander door de sluikpers pers vaststelt. (Belgisch Staatsblad van 27 en 28 september 1948).
574745 30-06-1961 De wet Vermeylen . Meer weten
fo010503-jpg.jpg 21-11-1974 Wet die het statuut van antinazistische verzetsstrijders in de geannexeerde gebieden vaststelt. (Belgisch Staatsblad van 31 december 1974).
1900
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1901
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1902
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1903
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1904
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1905
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1906
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1907
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1908
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1909
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1910
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1911
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1912
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1913
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1914
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1915
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1916
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1917
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1918
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1919
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1920
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1921
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1922
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1923
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1924
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1925
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1926
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1927
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1928
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1929
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1930
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1931
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1932
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1933
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1934
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1935
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1936
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1937
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1938
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1939
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1940
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1941
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1942
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1943
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1944
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1945
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1946
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
1947
 • Januari
 • Februari
 • Maart
 • April
 • Mei
 • Juni
 • Juli
 • Augustus
 • September
 • Oktober
 • November
 • December
Geen datum gevonden met deze trefwoorden.
Valideren
Trefwoorden
Thema
Tags