5 essentiële vragen / Verzet

Engageerden de vrouwen zich in het verzet?

Wat was het belang van de vrouwen in het verzet? Welke vormen nam hun verzet aan? Werden zij getroffen door de onderdrukking van de bezetter? Waarom zijn ze ondervertegenwoordigd in ons collectief geheugen? Ontdek het antwoord op deze vragen in onze video’s die gewijd zijn aan vrouwen in het verzet.

Waarom zijn vrouwen zo weinig aanwezig in ons collectief geheugen? Heeft het te maken met onze definitie van het Verzet? Ontdek wat historica Michèle Corthals zegt.

Deze pagina citeren
Engageerden de vrouwen zich in het verzet?
https://www.belgiumwwii.be/nl/5-essentiele-vragen/verzet/engageerden-de-vrouwen-zich-in-het-verzet.html