5 essentiële vragen / Verzet

Was er verzet in Vlaanderen?

Over het algemeen leeft het idee dat het verzet vooral tot uiting kwam in Brussel en Wallonië. Hoe zag het verzet in Vlaanderen eruit? Was het echt zo onbeduidend als doorgaans wordt aangenomen of kan men het alleen maar beter begrijpen door oog te hebben voor de specifieke kenmerken? Ontdek de antwoorden op deze vragen in onze video die gewijd is aan het verzet in Vlaanderen.

Deze pagina citeren
Was er verzet in Vlaanderen?
https://www.belgiumwwii.be/nl/5-essentiele-vragen/verzet/was-er-verzet-in-vlaanderen.html