België in oorlog / Artikels

Communistische bijeenkomst

Protestbijeenkomst van het OF en het KPB in het paleis van sport in Brussel en betoging van 8.000 à 15.000 mensen, met als doel het binnendringen van de neutrale zone nabij het parlement; de gendarmerie gebruikt wapens tegen de betogers om zo de opstand de kop in te drukken: er vallen geen doden, maar wel tientallen gewonden. Door dit brutaal optreden van deze ordehandhavingsambtenaren wordt de minachting bij, voornamelijk (maar niet uitsluitend) linkse,  aanhangers van het verzet aanzienlijk minder. De ontwapening van de verzetsstrijders kan zich op die manier min of meer voordoen. 

Deze pagina citeren
Communistische bijeenkomst
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/1944-11-25-communistische-bijeenkomst.html