België in oorlog / Artikels

De generale staf van het Heropgericht Leger van België opgepakt

Thema - Verzet

Auteur : Colignon Alain (Instelling : CegeSoma)

“Catastrofe van Thier de Robermont” (Luik). Een deel van leiding van het Leger van België, waaronder Bastin en de verantwoordelijken van zijn ‘Groep Action’, lopen in een valstrik van de Sipo-SD, opgezet door de verrader Prosper Dezitter. Luitenant-kolonel Adam, stafchef, wordt gedood. Bastin, Siron en Van Nooten worden aangehouden. Voor een bepaalde tijd gelooft Bastin dat hij de Duitsers overtuigd heeft dat hij slechts bij een anticommunistische groepering betrokken was. Hij wordt dan ook vrijgelaten in juli 1943. Niet veel later zal echter blijken dat hij zijn situatie verkeerdelijk heeft ingeschat. Hij wordt immers in de gaten gehouden en zal op 25 november opnieuw opgepakt worden waarna hij gedeporteerd wordt naar het Reich. In het kamp Gross Rosen laat hij in december 1944 het leven en niet veel later ondergaat Van Nooten hetzelfde lot (januari 1945). Siron, daarentegen, wordt op 7 september 1943 per ongeluk door een geallieerde luchtaanval gedood terwijl hij gevangen zat in een kazerne in Etterbeek… Het Leger van België is echter slechts tijdelijk zonder leider aangezien kolonel Yvan Gérard de opvolging op zich neemt.

Deze pagina citeren
De generale staf van het Heropgericht Leger van België opgepakt
Auteur : Colignon Alain (Instelling : CegeSoma)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/de-generale-staf-van-het-heropgericht-leger-van-belgie-opgepakt.html