België in oorlog / Artikels

Oprichting van het "Socrates"-netwerk

Thema - Verzet

Auteur : Colignon Alain (Instelling : CegeSoma)

Als gevolg van de zendingen Claudius-Tybalt en de gevolgen daarvan op het terrein, werd op initiatief van Raymond Scheyven, directeur van Banque Allard, een nieuwe hulporganisatie voor werkweigeraars opgericht. Dit is de dienst ‘Socrates’, die pas in november 1943 echt van de grond komt nadat een golf van arrestaties de hulp van het OF aan werkweigeraars verstoort. Door zijn contacten aan te spreken, en vooral het 'Dienstbetoon aan Arbeiders in den Vreemde' van de JOC / KAJ, slaagt Scheyven erin om geassisteerd door zijn oom, de bankier Albert-Edouard Janssen,de basis te leggen voor een echte nationale structuur met provinciale afgevaardigden van de drie traditionele politieke families. De christendemocraten zijn hier goed vertegenwoordigd. Socrates maaide het gras onder de voeten van het OF en kent zijn hoogdagen van april tot augustus 1944. De 1481 distributieagenten verdelen in vijf maanden bijna 100 miljoen frank over meer dan 44.000 ontduikers.

Deze pagina citeren
Oprichting van het "Socrates"-netwerk
Auteur : Colignon Alain (Instelling : CegeSoma)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/oprichting-van-het-socrates-netwerk.html