België in oorlog / Persoonlijkheden

Galopin Alexandre

Thema - Collaboratie

Auteur : Luyten Dirk (Instelling : CegeSoma)

Alexandre Galopin (1879-1944) Gouverneur van de Generale Maatschappij van België en leider van het naar hem genoemde comité dat fungeert als economisch-financiële schaduwregering tijdens de bezetting.

De ongekroonde koning van de Belgische economie

In 1940 is de Generale Maatschappij de belangrijkste Belgische holding. Ze controleert 40 procent van de industrie, vooral de zware nijverheid (kolen, staal, metaalconstructie). Galopin begint zijn carrière bij de bekende vuurwapenproducent Fabrique Nationale de Herstal (FN) nabij Luik in 1904 in. Hij klimt op in de Generale Maatschappij en bekleedt er sinds 1935 het hoogste ambt van gouverneur.

31595
Instelling : CegeSoma
Auteursrecht : Rechten voorbehouden
Oorspronkelijke legende : Zonder originele legende
Webcaptie : Portret van Alexandre Galopin. Hij was gouverneur van de Generale Maatschappij van België, en stond aan de oorsprong van de Galopin leer, die de gedragslijnen uitzet waaraan de ondernemers tijdens de bezetting moeten voldoen. Hij werd in 1944 vermoord door een commando van De Vlag.

Politiek van het minste kwaad

3002
Instelling : CegeSoma
Collectie : Sipho
Auteursrecht : CegeSoma
Oorspronkelijke legende : [Frei gegeben durch zensur]
Webcaptie : Industrieel bekken van Charleroi tijdens de bezetting. De zware industrie blijft produceren, maar moet de grenzen in acht nemen die de doctrine van Galopin oplegt, meer bepaald het verbod om goederen van militaire aard te produceren.

Hij is voor de bezetter een belangrijke gesprekspartner. Galopin staat, binnen de perken van de naar hem genoemde doctrine, immers niet afwijzend tegen productie voor Duitsland. Hij kan zich echter niet vinden in een integratie van de Belgische economie in een Duitse Grossraumwirtschaft.  Dat zou immers ongunstige gevolgen hebben voor de Belgische zware nijverheid, die het moet hebben van vrijhandel en lage prijzen. Hij verzet zich tegen het Duitse voornemen om de tolgrens tussen België en Duitsland op te heffen en pogingen tot Kapitalverflechtung hebben bij de Generale Maatschappij, waar Galopin zich niet principieel tegemoetkomend opstelt,  slechts beperkt succes.

Comité Galopin

Galopin is de intellectuele en politieke leider van het naar hem genoemde comité en -doctrine, dat vooral in de eerste jaren van de bezetting in gemeenschappelijk overleg de lijnen uitzet van de economisch - financiële politiek. Vanaf 1941 financiert het comité Galopin twee groepen die plannen uitwerken voor de economische en sociale wederopbouw. Galopin houdt vast aan een uitgesproken neoklassieke liberale visie en pleit ervoor om na de bevrijding verschillende jaren de sociale vrede op te leggen.

2985
Instelling : CegeSoma
Collectie : Sipho
Auteursrecht : CegeSoma
Oorspronkelijke legende : Zonder originele legende
Webcaptie : Tijdens de oorlog is steenkool een zeer gegeerde grondstof. De federaties van de bedrijfstakken hebben het recht om Duitse bestellingen te aanvaarden of te weigeren. Onder grote druk worden de industriëlen soms verplicht tegemoet te komen aan de Duitse eisen.

Moord

Een commando van de Duits-Vlaamse Arbeidsgemeenschap (DeVlag) vermoordt de gouverneur op 28 februari 1944: hij is voor de extreme Vlaamse collaboratie de incarnatie van het Belgicistisch patriottisme en anti-nazisme.  

10775
Instelling : CegeSoma
Collectie : Sipho
Auteursrecht : CegeSoma
Oorspronkelijke legende : Vandaag had te Brussel de begrafenisplechtigheid plaats van de heer Galopin, bestuurder van de "General Ban van Belgïe", slachtoffer van de terreuraanvallen. De plechtigheid in de kerk van het Heilig Hart. Aujourd'hui a eu lieu à Bruxelles l'enterrement de monsieur Galopin directeur de la Banque de la Société Générale de Belgique tombé sous les balles terroristes. La cérémonie à l'église du Sacré Coeur. 4/3/1944 (Frei gegeben durch zensur)

Bibliografie

Luyten, Dirk. Ideologie En Praktijk van Het Corporatisme Tijdens de Tweede Wereldoorlog in België. Brussel: VUB Press, 1997.

Van den Wijngaert, Mark. Nood Breekt Wet: Economische Collaboratie of Accommodatie: Het Beleid van Alexandre Galopin, Gouverneur van de Société Générale Tijdens de Duitse Bezetting (1940-1944). Tielt: Lannoo, 1990.


Meer weten...

2984 Artikels Galopin doctrine Luyten Dirk
2998 Artikels Economische collaboratie Luyten Dirk
3002 Artikels Bedrijven Luyten Dirk
Deze pagina citeren
Galopin Alexandre
Auteur : Luyten Dirk (Instelling : CegeSoma)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/persoonlijkheden/galopin-alexandre.html