Liste des auteurs

Auteur : Bost Mélanie

(Instelling : Fédération Wallonie-Bruxelles)

Mélanie Bost is doctor in de geschiedenis en gespecialiseerd in rechtsgeschiedenis en de geschiedenis van de Belgische magistratuur tijdens de Eerste Wereldoorlog.