Lijst van auteurs

Auteur : Collet Baudouin

(Instelling : KUIAD/RUSRA (Koninklijke Unie der Inlichtings- en Actiediensten/Royale Union des Services de Renseignement et d’Action))

Baudouin Collet
is amateur historicus en auteur van meerdere artikelen over de Eerste-
en de Tweede Wereldoorlog in Nijvel en de provincie Brabant. 

Persoonlijkheden