Liste des auteurs

Auteur : Dubois Andreas

(Instelling : UGent)

Andreas Dubois studeert geschiedenis aan de UGent. In het kader van het praktijktraject publieksgeschiedenis werkte hij als stagiair mee aan Belgium WWII.

Oorlogsportretten