België in oorlog / Persoonlijkheden

Van Severen Joris

Thema - Collaboratie

Auteur : De Wever Bruno (Instelling : UGent)

Joris Van Severen (1894-1940) was een Vlaams-nationalistisch politicus. Stichter en leider van het Verbond van Dietse Nationaal-Solidaristen (Verdinaso). Opgepakt als staatsgevaarlijk burger in mei 1940 en vermoord.

Dietsland en Nieuwe Orde

Van Severen groeit op in een tweetalig gezin in West-Vlaanderen. In de Eerste Wereldoorlog ontwikkelt hij een Vlaams-nationalistische overtuiging. Hij wordt verkozen voor de Frontpartij in 1921 in het arrondissement Roeselare-Tielt. Mede onder zijn impuls ontwikkelt zich in het Vlaams-nationalisme een rechts-radicale stroming. In 1931 sticht hij het Verdinaso dat een fascistische maatschappij en de vereniging van Vlaanderen en Nederland (Dietsland) nastreeft.

41527
Instelling : CegeSoma
Auteursrecht : Rechten voorbehouden
Oorspronkelijke legende : Vijfde dinaso-landdag, Brugge 9 augustus 1936 (?)

Verzoend met België maar staatsgevaarlijk

In 1934 zet hij het Verdinaso op een nieuwe koers. België moet niet meer vernietigd worden maar ondergebracht in een nieuwe staat die teruggaat op de Verenigde Nederlanden van de 16de eeuw. Hij pleit ook voor een sterke Belgische defensie. Toch wordt hij op 10 mei 1940 door de Belgische staatsveiligheid opgepakt en op 15 mei naar Frankrijk afgevoerd. Op 20 mei komt hij om bij een standrechtelijke executie door Franse militairen in Abbeville. Daar ligt hij begraven.

524036
Instelling : CegeSoma
Auteursrecht : Rechten vorrbehouden
Oorspronkelijke legende : Eerstdaags verschijnt: Het Bloedbad van Abbeville door Mouritz van Gijsegem. Het verhaal van de Spionnenkoorts 1940 en van de moord op Joris van Severen (20 Mei 1940)- Voorwoord van Dr. Aug. BORMS 120 bladzijden, met talrijke afbeeldingen en 2 Kaarten -PRIJS ingenaaid * 20 FRANK bij inteekening vóór 10 Juni : 15 frank LUXE-UITGAVE (gebonden) : 50 FRANK Men kan inteekenen bij alle boekhandelaars en bij Uitgeverij-Boekhandel VOLK en STAAT ANTWERPEN : Appelmansstr. 1, P.C. 1136.86 - BRUSSEL : Ad. Maxlaan 85, P.C. 1143.23 GENT: Kalanderberg 7, P.C.123.29 - LEUVEN: Bondgenoolenlaan 67, P.C.82.73 - LIER: Berlaarstr.45

Bibliografie

Wils, Lode, Geert Verstaen, and Gregie De Maeyer. Joris van Severen: Een Aristocraat Verdwaald in de Politiek. Leuven: Davidsfonds, 1994.

Meer weten...

34706 Artikels Verbond van Dietsche Nationaal Solidaristen (Verdinaso) De Wever Bruno
Deze pagina citeren
Van Severen Joris
Auteur : De Wever Bruno (Instelling : UGent)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/persoonlijkheden/van-severen-joris.html