België in oorlog / Artikels

Verbond van Dietsche Nationaal Solidaristen (Verdinaso)

Thema - Collaboratie

Auteur : De Wever Bruno (Instelling : UGent)

Fascistische politieke organisatie actief in België en Nederland (1931-1941).

Joris Van Severen

De Vlaams-nationalistische politicus Joris Van Severen sticht in 1931 het Verdinaso in een poging om de radicale Vlaamse beweging in een fascistische (“nationaal-solidaristische”) en Groot-Nederlandse (“Dietse”) zin om te buigen. De organisatie bestaat grotendeels uit een militie. Ze neemt niet deel aan verkiezingen. Ze is anti-Belgisch tot  in 1934  de Belgische staat wordt aanvaard als onderdeel van de Verenigde Nederlanden. Het Verdinaso ontplooit met weinig succes activiteiten in Franstalig België en Nederland.

41527
Instelling : CegeSoma
Auteursrecht : Rechten voorbehouden
Oorspronkelijke legende : Vijfde dinaso-landdag, Brugge 9 augustus 1936 (?)

Neutraal achter de Koning

73291
Instelling : CegeSoma
Auteursrecht : Rechten voorbehouden
Oorspronkelijke legende : Zonder originele legende

De partij staat achter de Belgische neutraliteitspolitiek en is aan de vooravond van de bezetting uitgesproken royalistisch. Niettemin wordt Van Severen opgepakt door de Belgische overheid en als staatsgevaarlijk persoon weggevoerd naar Frankrijk waar hij op 20 mei 1940 te Abbeville wordt geëxecuteerd door Franse militairen.

Tijdens de bezetting

Na de dood van haar leider koestert het Verdinaso de illusie een belangrijke speler te worden in een beweging rond Leopold III. Maar een radicale vleugel wil een rol spelen als een uitgesproken nationaalsocialistische collaboratiebeweging. De bezetter verplicht het Verdinaso in mei 1941 op te gaan in het Vlaams Nationaal Verbond (VNV). De organisatie valt uiteen: sommige leden treden toe tot het VNV, anderen tot de Vlaamse SS of tot collaborerende militaire en politionele organisaties. Nog anderen treden toe tot het koningsgezinde verzet. Velen nemen een attentistische houding aan.

Bibliografie

Creve, Jan. Recht En Trouw : De Geschiedenis van Het Verdinaso En Zijn Milities. Antwerpen: Soethoudt, 1987.

Van Landschoot, Romain. “Verbond van Dietsche Nationaal Solidaristen.” In Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, 3192–3204. Tielt: Lannoo, 1998.

De Wever, Bruno. Greep Naar de Macht: Vlaams-Nationalisme En Nieuwe Orde: Het VNV, 1933-1945. Tielt - Gent: Lannoo - Perspectief, 1994.


Meer weten...

260608 Artikels Vlaams Nationaal Verbond (VNV) De Wever Bruno
33400 Artikels Politieke collaboratie De Wever Bruno
Deze pagina citeren
Verbond van Dietsche Nationaal Solidaristen (Verdinaso)
Auteur : De Wever Bruno (Instelling : UGent)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/verbond-van-dietsche-nationaal-solidaristen-verdinaso.html