Lijst van auteurs

Auteur : Fincoeur Michel

(Instelling : KBR)

Michel Fincœur is doctor in de Franse taal en literatuur en wetenschappelijk medewerker bij de Koninklijke Bibliotheek van België. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en interesseert zich ook voor censuurproblematiek en de geschiedenis van het wettelijk depot.

Artikels