Lijst van auteurs

Auteur : Heyvaert Leen

(Instelling : Stadsmuseum Lokeren)

Leen Heyvaert (1979) is sinds 2008 conservator van het Stadsmuseum
Lokeren en ondervoorzitter van Icom-Vlaanderen. Het Stadsmuseum Lokeren
biedt een historisch kader voor de interpretatie van de hedendaagse stad
en vertrekt resoluut vanuit een lokale missie, waarbinnen participatie
en een breed draagvlak voor het Lokerse erfgoed en de geschiedenis van
de stad de belangrijkste pijlers zijn.

Debatten