Lijst van auteurs

Auteur : Vande Winkel Roel

(Instelling : KUL-CIMS)

Roel Vande Winkel is historicus en doctor in de politieke en sociale wetenschappen (communicatiewetenschappen). Hij verricht onderzoek naar media- en beeldcultuur, doorgaans vanuit historisch perspectief.

Artikels