België in oorlog / Artikels

Boerenwacht

Thema - Collaboratie - Justitie

Auteur : De Wever Bruno (Instelling : UGent)

Organisatie voor de bescherming van veldvruchten tegen diefstal en vernieting

Organisatie van de Nieuwe Orde

Tijdens de bezetting zijn er door de schaarste vele diefstallen van veldvruchten. Om dit te bestrijden wordt op 24 juni 1941 door de collaboratiegezinde secretaris-generaal voor binnenlandse zaken Gerard Romsée de Boerenwacht opgericht als onderdeel de Nationale Landbouw- en Voedingscorporaties (NLVC). De organisatie heeft het odium van de Nieuwe Orde waardoor de meeste boeren er niet bij willen aansluiten. Vanaf augustus 1941 worden boeren opgeëist voor de Boerenwacht. Ze moeten tijdens de oogsttijd ’s nachts onbezoldigd en ongewapend wachtlopen terwijl diefstallen, vaak met geweld, hand over hand toenemen. Vanaf 1943 vernietigt het verzet bovendien koolzaad omdat het kan dienen voor het vervaardigen van smeerolie door de bezetter. Vele Boerenwachters onttrekken zich aan hun taak waardoor het optreden van de Boerenwacht ondermijnd wordt. In de zomer van 1944 heeft de Boerenwacht nog een weinig effectieve werking.

Bibliografie

Wouters, Nico. Oorlogsburgemeesters 40/44: lokaal bestuur en collaboratie in België. Tielt: Lannoo, 2004.

Meer Weten...

289102 Artikels Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie (NLVC) Luyten Dirk
275822 Artikels Diefstal - Belgische justitie Rousseaux Xavier
Deze pagina citeren
Boerenwacht
Auteur : De Wever Bruno (Instelling : UGent)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/boerenwacht.html