België in oorlog / Artikels

Diefstal - Belgische justitie

Thema - Justitie

Auteur : Rousseaux Xavier (Instelling : UCL-CHDJ)

Oorlogen en bezettingen verhogen de gevoeligheid voor aantastingen van het bezit.

Roven en stelen

Voor wie iets bezit wordt dit bezit kwetsbaarder, terwijl een groot deel van de bevolking in armoede dreigt te belanden. Gedrag zoals het stelen van fruit of het inpikken van de oogst leidt tot spanningen bij de bevolking. Veel mensen dienen klacht in bij het gerecht. Op 1 augustus 1941 vaardigen de secretarissen-generaal een besluit uit dat de straffen op diefstal in tijden van oorlog verstrengt tot een jaar gevangenisstraf en 500 frank boete.

260691
Instelling : CegeSoma
Auteursrecht : Rechten voorbehouden
Oorspronkelijke legende : Zonder originele legende

Leeftijd en geslacht

rousseaux-graphique-vol-maraudage2.png

De statistieken tonen die toename aan door de cijfers over de veroordelingen door de correctionele rechtbanken (Fig. 1) en door de explosie in de strafrechtelijke statistieken over diefstal en zware overvallen in alle gerechtelijke jurisdicties samen (Fig. 2). Terwijl het aantal veroordeelde mannen tijdens de bezetting verdrievoudigd, vervijfvoudigt dit bij de veroordeelde vrouwen (zie tabel). Net zoals tijdens de Eerste Wereldoorlog staan de vrouwen eerder voor de politierechtbanken terecht. De straffen zijn hoe dan ook minder streng.

De statistieken preciseren het profiel van de veroordeelden. Het gaat in het algemeen om hun eerste delict, ze zijn van middelbare leeftijd, getrouwd en hebben kinderen. Deze gegevens bevestigen dat de toename van eigendomsdelicten een gevolg is van de verarming van de bescheiden inkomens ten gevolge van de oorlog. De jeugdrechtbanken worden trouwens steeds meer geconfronteerd met het fenomeen van dievenbendes van jongeren.

Onmiddellijk na de oorlog

Het einde van de bezetting betekent niet dat er een einde komt aan de vervolgingen. De aantallen van de correctionele rechtbanken dalen na 1947 weer naar hun vooroorlogse peil, maar de krijgsraden behandelen tal van diefstallen in verband met de repressie van de collaboratie of met de aanwezigheid van geallieerde troepen op het grondgebied.

Bibliografie

Dupréel, Jean. « La criminalité du droit commun en Belgique durant la deuxième guerre mondiale ». In Les effets de la guerre sur la criminalité, par Commission internationale pénale et pénitentiaire, 6‑16. Berne: Staempfli, 1951.

Nationaal Instituut voor de Statistiek. Statistiques judiciaire de la Belgique, 1931-1943. Bruxelles: Van Muysewinkel, 194

Levert, Virginie. “Criminalité Impunie et Activité de Poursuite. Les Pratiques Du Parquet à Namur à La Fin de l’occupation (Avril-Septembre 1944).” MA Thesis, Université catholique de Louvain, 2000.


Meer weten...

275864 Artikels Criminaliteit Zurné Jan Julia
28431 Artikels Zwarte markt Luyten Dirk
Deze pagina citeren
Diefstal - Belgische justitie
Auteur : Rousseaux Xavier (Instelling : UCL-CHDJ)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/diefstal-belgische-justitie.html