België in oorlog / Artikels

Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie (NLVC)

Thema - Collaboratie

Auteur : Luyten Dirk (Instelling : CegeSoma)

Op 27 augustus 1940 creëert secretaris-generaal van Landbouw en Voedselvoorziening Emile De Winter een nieuwe parastatale om de hele voedselproductie, -distributie en- verwerking te organiseren en te controleren en de voedselrantsoenering te organiseren. Deze op corporatistische leest geschoeide NLVC is een Nieuwe Orde-organisatie maar mist efficiëntie en legitimiteit.

Geleide voedingseconomie

De geleide economie die de NLVC mee uitvoert, is een alternatief voor het liberalisme. Prijzen worden vastgelegd, boeren krijgen leveringsquota opgelegd en teeltplannen moeten de landbouwproductie heroriënteren. Doel is de voedselbevoorrading op een minimaal niveau te handhaven. Dit ondanks de Britse blokkade, die België afsnijdt van de broodnodige voedselimport. 

289102
Instelling : CegeSoma
Auteursrecht : Rechten voorbehouden
Oorspronkelijke legende : Zonder originele legende

Complexe bureaucratie

3884
Instelling : CegeSoma
Collectie : Sipho
Auteursrecht : CegeSoma
Oorspronkelijke legende : "Sur toutes les routes dans la Flandre, la récolte des pommes de terre bat son plein. Il est exercé sur un route un contrôle sévère pour éviter que les quantités destinées au ravitaillement ne passent au marché noir. Un de ces postes de contrôle. Op al de wegen in Vlaanderen, is het uitdoen der aardappelen in volle gang. Op deze banen wordt een streng toezicht gehouden; om te voorkomen dat de hoeveelhenden bestemd voor de bevoorrading, op de Zwarte markt komen. Een dezer toezichtsposten. [10/7/1943] [Frei gegeben durch zensur]"

De NLVC is een complexe en uitgebreide bureaucratie die reglement na reglement  uitvaardigt en nieuwe organisaties uitbouwt, zoals de Controledienst en de Boerenwacht, om de naleving ervan te waarborgen. De NLVC slaagt er echter niet in om de ravitaillering van België op een minimaal niveau te handhaven. De rantsoenen zijn laag en de bevolking krijgt vrijwel nooit de voedingswaren waar ze recht op heeft, wat ruimte laat voor een bloeiende zwarte markt

Nieuwe Orde

De NLVC hangt formeel af van het ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening maar is een autoritaire organisatie. Het lidmaatschap is verplicht, de NLVC kan andere verenigingen ontbinden en is gebouwd op het nazistische leidersbeginsel, wat een leger van kleine en grote ‘leiders’ doet ontstaan. De topman is VNV-lid  Piet Meuwissen. Op de lagere niveaus zijn de leiders vaak militanten of leden van de collaboratiepartijen. De sterk uitgebouwde propaganda zet het Nieuwe Orde-karakter in de verf. De boeren, die moeten leveren aan lage prijzen, kunnen de organisatie niet smaken. Een proces tegen een Waalse boer, die weigert zijn bijdrage te betalen en gelijk krijgt van de rechter omdat de NLVC op gespannen voet staat met de Grondwet, leidt in 1942 tot de zogenaamde ‘eerste gerechtelijke crisis’.

Bibliografie

Henau, Anne, and Mark Van den Wijngaert. België Op de Bon: Rantsoenering En Voedselvoorziening Onder Duitse Bezetting 1940-1944. Leuven: Acco, 1986.


Meer weten...

5825 Artikels Administratieve Collaboratie Wouters Nico
28431 Artikels Zwarte markt Luyten Dirk
275822 Artikels Diefstal - Belgische justitie Rousseaux Xavier
100205 Artikels Gerechtelijke crisissen (eerste en tweede) Wouters Nico
Deze pagina citeren
Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie (NLVC)
Auteur : Luyten Dirk (Instelling : CegeSoma)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/nationale-landbouw-en-voedingscorporatie-nlvc.html