België in oorlog / Artikels

Duits-Vlaamse Arbeidsgemeenschap (DeVlag)

Thema - Collaboratie

Auteur : De Wever Bruno (Instelling : UGent)

Voor de oorlog een hoofdzakelijk aan de universiteiten van Leuven en Keulen gevestigde culturele organisatie rond een gelijknamige tijdschrift. Tijdens de bezetting een met de SS verbonden Groot-Duitse partij.

Samenwerking tussen studenten en academici

In 1935 opgericht door de aan de Katholieke Universiteit Leuven opgeleide doctor in de Germaanse talen Jef Van de Wiele. DeVlag beoogt een culturele samenwerking met Duitsland, vooral met de universiteit van Keulen. Daartoe worden het tijdschrift De Vlag uitgegeven en Vlaams-Duitse cultuurdagen georganiseerd. De Duitse vleugel (de Deutsch-Flämische Arbeitsgemeinschaft) is geïnfiltreerd door agenten van het nationaalsocialistische regime. Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in september 1939 staakt de DeVlag haar activiteiten.

524224
Instelling : CegeSoma
Auteursrecht : Rechten voorbehouden
Oorspronkelijke legende : DE VLAAMSCH - DUITSCHE ARBEIDSGEMEENSCHAP DIE DEUTSCH-VLAMISCHE ARBEITSGEMEINSCHAF CEL : SCHOTEN - SECRETARIAAT : KOPSTRAAT, 380 - Tel. 147.31 De cel Schoten van de DE VLAG richt op 7 MEI e. k., om 7 x/2 uur 's avonds, in Cinema REO, Paalstraat, Schoten, een film ver tooning in, van den prachtigen oorlogsfilm SIEG IM WESTEN Deze rolprent die eene documentarische waarde heeft, zal U laten zien over welke geweldige middelen het duitsche leger beschikt om zijn vijanden te verslaan en zich ruimte te verschaffen, daar waar groot-kapitalisme en Jodendom dachten het grootste volk van Europa uit te moorden door honger en ontbering, omdat het zich niet goedschiks aan hen wilde onderwerpen. Op het oogenblik dat ook in het oosten de zege op het Bolsjewisme, die andere uiting van den joodschen geest, voorbereid wordt, met nog veel machtiger middelen, is het belangwekkend nog eens te zien hoe voor twee jaar Frankrijk neergeslagen werd. Komt dus op 7 Mei e.k. naar cinema REO. Uitnoodigingskaarten zijn verkrijgbaar bij de celleden, op het secretariaat en den avond der vertooning aan den ingang der zaal mits tusschenkomst van 3 of 5 fr. in de onkosten. De Celleiding DE VLAG P. C. 2314. Schoten

Groot-Duitse partij en instrument van de SS

19829
Instelling : CegeSoma
Auteursrecht : Rechten voorbehouden
Oorspronkelijke legende : Zonder originele legende

Duitse leden van de DeVlag bekleden belangrijke posten in het Duitse bezettingsbestuur. In augustus 1940 start de DeVlag opnieuw een culturele werking met een Nieuwe Ordesignatuur. Het collaborerende Vlaams Nationaal Verbond (VNV) verleent aanvankelijk zijn steun. In het geheim wordt de DeVlag begin 1941 een onderdeel van de machtige Duitse SS waarvan het een aanzienlijke financiële steun krijgt. Van de Wiele wordt leider van een naar nationaalsocialistisch model georganiseerde partijorganisatie die de ideologie en de doelstellingen van het Derde Rijk fanatiek en onvoorwaardelijk steunt. In november 1941 wordt Gottlob Berger, leider van het SS-Hoofdambt en een van de topfiguren van de SS, president van de DeVlag.

Vechtmachine tegen het VNV

De DeVlag is inmiddels een Groot-Duitse concurrent die de machtspositie van het Vlaams-nationalistische VNV in de Vlaamse collaboratie betwist. In 1942 komt het tussen beide tot een openlijk politieke strijd ondanks pogingen van het Duitse bezettingsbestuur om te bemiddelen. In 1943 verbiedt de VNV-leiding zijn leden om nog lid te zijn van de DeVlag. De DeVlag en de Vlaamse SS werken steeds nauwer samen en nemen deel aan gewelddadige acties tegen het verzet en de jacht op ondergedoken Joden.

19143
Instelling : CegeSoma
Auteursrecht : Rechten voorbehouden
Oorspronkelijke legende : Zonder originele legende

Vlaamse Landsleiding

Als Hitler in juli 1944 decreteert dat Vlaanderen een Duitse Rijksgouw wordt, kiest hij openlijk partij voor de DeVlag. Jef Van de Wiele richt na september 1944 de Vlaamse Landleiding op en hij wordt in december door het Derde Rijk erkend als leider van het “Vlaamse bevrijdingscomité”. Maar van een Duitse ‘bevrijding’ is geen sprake meer. Leden van de DeVlag worden door het Belgische gerecht veroordeeld wegens collaboratie. Van de Wiele krijgt de doodstraf maar ontvangt gratie. Hij zit tot einde 1963 in de cel.

Bibliografie

De Wever, Bruno. Greep Naar de Macht: Vlaams-Nationalisme En Nieuwe Orde: Het VNV, 1933-1945. Tielt - Gent: Lannoo - Perspectief, 1994.

Seberechts, Frank. Geschiedenis van de De Vlag: Van Cultuurbeweging Tot Politieke Partij 1935-1945. Gent: Perspectief, 1991.

Meer weten...

33400 Artikels Politieke collaboratie De Wever Bruno
260608 Artikels Vlaams Nationaal Verbond (VNV) De Wever Bruno
Deze pagina citeren
Duits-Vlaamse Arbeidsgemeenschap (DeVlag)
Auteur : De Wever Bruno (Instelling : UGent)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/duits-vlaamse-arbeidsgemeenschap-devlag.html