soma_bg346_1941_01_029-00001.jpg
Instelling : CegeSoma
Collectie : War Press
België in oorlog / Artikels

Le Monde du Travail

Thema - Verzet

Auteur : Colignon Alain (Instelling : CegeSoma)

Een voorloper van de sluikpers

Le Monde du Travail was een van de eerste clandestiene bladen onder Duitse bezetting. Als geboortedatum zou men 15 juni 1940 kunnen nemen, met de uitgave van een vlugschrift getiteld Résurrection (Wederopstanding). Het was een initiatief van de linkervleugel van de Luikse BWP (Belgische Werkliedenpartij). Vooral twee namen waren hier belangrijk: volksvertegenwoordiger René Delbrouck (1903-1942) en linotypist Charles Rahier (1909-1996).

27956
Instelling : CegeSoma
Collectie :
Auteursrecht : Rechten voorbehouden
Oorspronkelijke legende : De illegale « Libre Belgique ». Foto genomen in 1944 in de clandestiene drukkerij, 87 rue St. Gilles in Luik

Een revolutionnaire toonzetting

164033
Instelling : Cegesoma
Auteursrecht : Rechten voorbehouden
Oorspronkelijke legende : MERLOT Jules

Het sluikblad werd verspreid in kringen van de Socialistische Jonge Wacht en sloeg een revolutionnaire toon aan, ver weg van het "platte reformisme" van de vooroorlogse BWP en van de " nationale socialistische " sirenenzang van De Man. Het begin was bescheiden: de eerste elf nummers werden gestencild op 200 exemplaren, maar vanaf januari 1941 werd het gedrukt en in bredere anti-Duitse socialistische kringen verdeeld. Ondanks de aanhouding van Delbrouck in juni 1941 werd het initiatief verdergezet; Rahier nam de zaken in handen. Van maand- stapte men over naar weekblad. De ploeg werd groter. Het duo van bij het begin werd vervoegd door Fernand Dehousse, Jules Merlot, Léon-Eli Troclet, Théodule Gonda, enz. De verspreiding werd steeds groter, tot 30.000 exemplaren in mei 1944. De toon werd ook wat gematigder maar nog even antifascistisch als in het begin. Het 88e en laatste nummer verscheen op 50.000 exemplaren in de nacht van 6 op 7 september 1944 en zou "op twee uur" uitverkocht geweest zijn.

Na de oorlog werd het sluikblad de Luikse editie van "Le Peuple", om in 1980 te verdwijnen.

Bibliografie

Jean DUJARDIN, Inventaire des publications périodiques clandestines (1940-1944) de la province de Liège, dans Cahiers d’Histoire de la Deuxième Guerre mondiale, n°1, 1967, p.68-69.

Monique EEMAN, Présentation et étude du contenu de deux journaux clandestins liégeois sous l’occupation allemande pour la période allant d’octobre 1942 à septembre 1944 (Le Monde du Travail et La Libre Belgique), Bruxelles, ULB, 1984-1985. 

Raadpleeg de krant online: https://warpress.cegesoma.be/f...


Meer weten

284606 Artikels Belgische Werkliedenpartij (BWP) (De)/Belgische socialistische partij (BSP) Stutje Jan Willem
Deze pagina citeren
Le Monde du Travail
Auteur : Colignon Alain (Instelling : CegeSoma)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/le-monde-du-travail.html