België in oorlog / Persoonlijkheden

De Clercq Staf

Thema - Collaboratie

Auteur : De Wever Bruno (Instelling : UGent)

Staf De Clercq (1884-1942) is een Vlaams-nationalistisch politicus en de belangrijkste Vlaamse collaboratieleider. Hij is de stichter van het Vlaams Nationaal Verbond (VNV).

Van Vlaamsgezind onderwijzer op de taalgrens tot Vlaams-nationalistisch politicus

De Clercq is voor de Eerste Wereldoorlog actief als flamingant op de taalgrens nabij Brussel in het Pajottenland. Na de oorlog wordt hij als kamerlid verkozen voor de Vlaams-nationalistische Frontpartij. Hij krijgt nationale bekendheid door de organisatie van Vlaams-nationale Landdagen. In 1933 sticht hij het VNV waarvan hij de eerste leider wordt.

14976
Instelling : CegeSoma
Collectie : Sipho
Auteursrecht : CegeSoma
Oorspronkelijke legende : Vlaanderen tegen het bolsjevisme. De leider van het VNV Staf De Clercq tijdens zijn redevoering op 22/2/1942. [Frei gegeben durch zensur]

Nieuwe Orde en Dietsland

260608
Instelling : CegeSoma
Auteursrecht : Rechten voorbehouden
Oorspronkelijke legende : Zonder originele legende

Onder de leiding van De Clercq ontpopt het VNV zich als een antidemocratische en anti-Belgische partij die streeft naar Dietsland, de vereniging van Vlaanderen en Nederland. De Clercq beschouwt Hitler-Duitsland als een voorbeeld en ziet een nieuwe Europese oorlog als een opportuniteit voor zijn politieke doelstellingen. Hij knoopt contacten aan met Duitse geheime diensten. Zijn optreden en stijl worden steeds autoritairder. In mei 1940 staat hij aan het hoofd van de Militaire Organisatie, een geheime organisatie van VNV’ers in het Belgische leger die bereid zijn op zijn bevel over te lopen.

Collaboratie en overlijden

De Clercq voert het VNV van meet af aan in een collaboratiepolitiek met Duitsland. Hij vertrouwt erop dat Adolf Hitler zijn Vlaams-nationale eisen zal steunen. Als De Clercq op 22 oktober 1942 een natuurlijke dood sterft, is het VNV in een machtsstrijd verwikkeld met Groot-Duitse collaborateurs. De Clercq wordt in 1943 in het Pajottenland herbegraven in een praalgraf dat na de bevrijding wordt geschonden. In 1978 wordt zijn lichaam uit een anoniem graf verwijderd door de Vlaamse Militanten Orde (VMO) en herbegraven in Asse.

Bibliografie

De Wever, Bruno. Staf De Clercq. Brussel: Grammens, 1989.


Meer weten...

260608 Artikels Vlaams Nationaal Verbond (VNV) De Wever Bruno
Deze pagina citeren
De Clercq Staf
Auteur : De Wever Bruno (Instelling : UGent)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/persoonlijkheden/de-clercq-staf.html