België in oorlog / Persoonlijkheden

Schuind Gaston

Thema - Justitie - Collaboratie

Auteur : Zurné Jan Julia (Instelling : CegeSoma)

Tegenwicht

Gaston Schuind (1889-1948) is tijdens het interbellum raadsheer bij het hof van beroep in Brussel. In april 1941 wordt hij benoemd tot secretaris-generaal van Justitie. De katholieke magistraat moet een tegenwicht vormen voor de Vlaams-nationalistische secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken,Gerard Romsée. Schuind toont zich echter minder loyaal dan zijn collega’s hadden verwacht. Hij hecht veel waarde aan het handhaven van de openbare orde, die bedreigd wordt door geweld gepleegd door verzetsgroepen. Schuind houdt vast aan de politiek van het minste kwaad, terwijl veel hoge magistraten daar al niet meer in geloven.

32785
Instelling : CegeSoma
Collectie : Belgapress
Auteursrecht : CegeSoma
Oorspronkelijke legende : La plus récente photo de M. Schuind. [censure photographique]

Beroepsverbod

275717
Instelling : ARA-CegeSoma
Collectie : Foto's van de archieven Gerechtelijke Politie Brussel mbt aanslagen, sabotages en diefstallen tijdens de bezetting ("Attentats Occupation"), 1940-1944
Auteursrecht : Rechten voorbehouden
Oorspronkelijke legende : Zonder originele legende
Webcaptie :

Naast zijn Belgische collega’s hebben ook de Duitse autoriteiten grote moeite met Schuind. In hun ogen treedt hij niet hard genoeg op tegen aanslagen op collaborateurs en houdt hij de rechterlijke macht onvoldoende onder de duim. In september 1943 krijgt hij een beroepsverbod. De officiële reden is Schuinds protest tegen het opeisen van kerkklokken. Het feit dat hij de magistratuur er niet van heeft kunnen overtuigen mee te blijven werken met de bezettingsmacht is een minstens even belangrijke reden voor zijn ontslag.

Bestraffing

Na de bevrijding opent het auditoraat-generaal een onderzoek naar Schuind. De voormalige secretaris-generaal beschouwt zichzelf als aanvoerder van een ‘officieel verzetsleger’ en vindt dat hij de magistratuur heeft kunnen behoeden voor Duitse bemoeienis. Het tijdens de bezetting door communistische verzetsgroepen gepleegde geweld beschouwt hij nog altijd als terrorisme waartegen hard opgetreden moest worden. Het krijgsgerecht ziet dat anders en veroordeelt Schuind tot een gevangenisstraf van vijf jaar voor politieke collaboratie. De voormalige secretaris-generaal mag wegens zijn slechte gezondheid de straf thuis deels uitzitten. Hij overlijdt nog geen jaar na zijn veroordeling.

Bibliografie

Wouters, Nico. De Führerstaat: Overheid En Collaboratie in België (1940-1944). Tielt: Lannoo, 2006.

Zurné, Jan Julia. “‘Een Buitengewoon Verontrustend Gewetensprobleem’. De Belgische Magistratuur En Door Verzetsgropen Gepleegd Geweld Tegen Collaborateurs 1940-1950.” Ph.D. Thesis, Universiteit Gent, 2016.

Meer weten...

35615 Artikels Ministerie van Justitie Wouters Nico
5825 Artikels Administratieve Collaboratie Wouters Nico
291018 Artikels Politiek van het minste kwaad Wouters Nico
32785 Artikels Conflicten tussen de magistratuur en bezetter Zurné Jan Julia
Deze pagina citeren
Schuind Gaston
Auteur : Zurné Jan Julia (Instelling : CegeSoma)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/persoonlijkheden/schuind-gaston.html