België in oorlog / Artikels

Ministerie van Justitie

Thema - Collaboratie

Auteur : Wouters Nico (Instelling : CegeSoma)

Ministerieel departement dat moet bemiddelen tussen bezetter, magistratuur en lokale overheden op het aartsmoeilijke terrein van de ordehandhaving.

Schuind

Al in 1940 boet het departement aan bevoegdheden in. Bepaalde ondergeschikte instellingen, zoals de Staatsveiligheid, worden in 1940 opgeheven. Gaston Schuind, die in april 1941 benoemd wordt tot secretaris-generaal van Justitie, slaagt er vervolgens niet in efficiënt te bemiddelen tussen het Belgische gerechtelijke apparaat en de bezetter. Hij verliest gaandeweg zijn gezag bij de Belgische magistraten. Schuind staat ook onder druk van zijn collega’s Emiel De Winter (Voedselvoorziening en Landbouw) en Gerard Romsée (Binnenlandse Zaken). Zij vinden dat Justitie sterker moet optreden en eisen een strengere bestraffing voor overtredingen tegen besluiten van de secretarissen-generaal.

32785
Instelling : CegeSoma
Collectie : Belgapress
Auteursrecht : CegeSoma
Oorspronkelijke legende : La plus récente photo de M. Schuind. [censure photographique]

De Foy

In september 1943 krijgt Schuind een Duits ambtsverbod en wordt hij vervangen door Robert de Foy. Deze geniet meer vertrouwen van de bezetter en kan enkele nieuwe afspraken maken. Op het lokale terrein lost dit niet veel op.

Globaal boet het departement tijdens de bezetting aan macht in. Waarschijnlijk heeft de bezetting ervoor gezorgd dat de magistratuur zich meer onafhankelijk gaat opstellen ten opzichte van het ministerie

Bibliografie

Verhoeyen, Étienne. Belgie bezet 1940-1944: een synthese. Brussel: BRTN, 1993.

Wouters, Nico. De Führerstaat: overheid en collaboratie in België (1940-1944). Tielt: Lannoo, 2006

Zurné, Jan Julia.Tussen twee vuren. Gerecht en verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tielt: Lannoo, 2017.


Meer weten...

32785 Artikels Conflicten tussen de magistratuur en bezetter Zurné Jan Julia
Deze pagina citeren
Ministerie van Justitie
Auteur : Wouters Nico (Instelling : CegeSoma)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/ministerie-van-justitie.html