Lijst van auteurs

Auteur : Vanden Daelen Veerle

(Instelling : Kazerne Dossin)

Doctor Veerle Vanden Daelen is adjunct-algemeen directeur en conservator van Kazerne Dossin: Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten. Ze is specialiste in joodse geschiedenis, migratiegeschiedenis, de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de jodenvervolging.

Artikels

Persoonlijkheden