Lijst van auteurs

Auteur : Vrints Antoon

(Instelling : UGent)

Antoon Vrints is doctor in de geschiedenis en als hoofddocent verbonden aan de Vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent. Hij is gespecialiseerd in de sociale geschiedenis van beide wereldoorlogen en in conflictbeslechting in lange-termijnperspectief.

Artikels