België in oorlog / Artikels

Corporatisme (‘ordening van het bedrijfsleven’)

Thema - Collaboratie

Auteur : Luyten Dirk (Instelling : CegeSoma)

Vanaf februari 1941 krijgen alle sectoren een officiële werkgeversorganisatie, “(hoofd)groep” genoemd (bijvoorbeeld hoofdgroep textiel). Lidmaatschap is verplicht. De groepen werken volgens het Führerprinzip. De Leider neemt de beslissingen, bijgestaan door een adviesraad, maar is enkel verantwoording verschuldigd aan zijn hiërarchische meerdere. Hoewel formeel Belgische instellingen en ondergeschikt aan het Belgische ministerie van Economische Zaken zijn de groepen een kopie van wat in nazi-Duitsland bestaat.

Belgische ondernemers zijn bereid leidinggevende posities in de groepen te bekleden. Er ontstaat een concurrentiestrijd tussen het Comité Central Industriel (CCI), de overkoepelende (Franstalige) werkgeversorganisatie, en het Vlaams Economisch Verbond, dat in Vlaanderen met de steun van de bezetter het CCI  naar de kroon wil steken. Dat lukt niet: in de economische sleutelsectoren blijven de groepen stevig in handen van de traditionele Belgische economische elite. Dit was overigens op aanraden van het Galopin comité, dat zo een machtsgreep van collaborerende partijen wilde vermijden. Vaak is de groep een doublure van de patronale organisatie van de betrokken sector (federatie) en zijn de leiders, secretarissen en zelfs het personeel van groep en federatie dezelfde personen.  Als gevolg van het verplicht lidmaatschap kan de federatie, waar aansluiting vrij is, haar aanhang uitbreiden.

Bibliografie

Luyten, Dirk. Ideologie En Praktijk van Het Corporatisme Tijdens de Tweede Wereldoorlog in België. Brussel: VUB Press, 1997.

Meer weten...

3002 Artikels Bedrijven Luyten Dirk
31048 Artikels Unie van Hand- en Geestesarbeiders (UHGA) Luyten Dirk
Deze pagina citeren
Corporatisme (‘ordening van het bedrijfsleven’)
Auteur : Luyten Dirk (Instelling : CegeSoma)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/corporatisme-ordening-van-het-bedrijfsleven.html