België in oorlog / Artikels

Bedrijven

Thema - Collaboratie

Auteur : Luyten Dirk (Instelling : CegeSoma)

Bedrijven kunnen tijdens de bezetting niet langer normaal functioneren. Er is een tekort aan grondstoffen en materialen, de binnenlandse markt krimpt en export is beperkt tot Duitsland of door Duitsland gedomineerde gebieden. De bezetter reguleert productie en distributie om de Duitse belangen te laten primeren. Dit met de steun van Belgische autoriteiten en ondernemers.

Rationaliseren

Bepaalde sectoren zoals de textiel moeten op beperkte capaciteit draaien, terwijl andere, zoals de steenkoolmijnen, de prioriteit krijgen. Rationalisering, het stilleggen of definitief sluiten van de minst productieve (kleine) bedrijven moet arbeidskrachten en kolen uitsparen in sectoren zoals de metaalverwerking  of de textiel. Bouwactiviteiten liggen vanaf augustus 1942 stil. 

2985
Instelling : CegeSoma
Collectie : Sipho
Auteursrecht : CegeSoma
Oorspronkelijke legende : Zonder originele legende
Webcaptie : Tijdens de oorlog is steenkool een zeer gegeerde grondstof. De federaties van de bedrijfstakken hebben het recht om Duitse bestellingen te aanvaarden of te weigeren. Onder grote druk worden de industriëlen soms verplicht tegemoet te komen aan de Duitse eisen.

Alternatieven

Dit neemt niet weg dat er mogelijkheden zijn om de productie te handhaven, zelfs uit te breiden en winst te maken, met name door voor de Duitse behoeften te werken. Op de zwarte markt, waar ook  de Duitsers op een georganiseerde manier actief zijn, zijn goede zaken te doen. Ondernemers die zijn ingeschakeld in productieprogramma’s voor Duitsland kunnen in zekere mate profiteren van de Duitse know-how en daar hun voordeel mee doen. De metaalconstructie ziet hier een opportuniteit om de standaardisering van de productie te bevorderen en de productiviteit te verhogen. 

Bibliografie

Luyten, Dirk. Ideologie En Praktijk van Het Corporatisme Tijdens de Tweede Wereldoorlog in België. Brussel: VUB Press, 1997.

Nefors, Patrick. Industriële “Collaboratie” in België: De Galopindoctrine, de Emissiebank En de Belgische Industrie. Leuven: Van Halewyck, 2000.

Meer weten...

2998 Artikels Economische collaboratie Luyten Dirk
28489 Artikels Clearing Luyten Dirk
260713 Artikels Corporatisme (‘ordening van het bedrijfsleven’) Luyten Dirk
Deze pagina citeren
Bedrijven
Auteur : Luyten Dirk (Instelling : CegeSoma)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/bedrijven.html