België in oorlog / Artikels

Deserties (Oostkantons)

Thema - Collaboratie

Auteur : Brüll Christoph (Instelling : ULG)

Op 10 mei 1940 loopt het Duitse leger België onder de voet. Onder hen bevinden zich een aantal inwoners van Eupen-Malmedy-Moresnet.

Het eigen land binnenvallen

Hoewel ze vanaf september 1939 gemobiliseerd worden door het Belgisch leger, verkiezen een aantal soldaten, die afkomstig zijn uit de Oostkantons, om aan de zijde van Duitsland te vechten. Diegenen die deserteren uit het Belgisch leger tijdens de ‘schemeroorlog’ (drôle de guerre), worden vaak opgenomen in het Bau-Lehr-Bataillon zur besonderen Verwendung 800 «Brandenburg». In Duitsland hebben deze deserties aanleiding gegeven tot verhitte discussies : tal van oudstrijdersverenigingen zijn hen genegen, maar die mening wordt niet gedeeld door de bevoegde ambtenaren. 

702
Instelling : CegeSoma
Collectie : Sipho
Auteursrecht : CegeSoma
Oorspronkelijke legende : Der Vormarsch in Belgien. Flaggengeschmückte Strassen in St. Vith aus Anlass des Durchmarsches deutscher Truppen.12/5/1940 [Orbis]

Een moeilijke schatting

Het exacte aantal deserteurs blijft in donkere nevelen gehuld. Volgens schattingen komt hun aantal ruwweg overeen met tien procent van de gemobiliseerde inwoners uit de Oostkantons. Daartegenover staat dat desertie amper voorkwam onder soldaten uit deze regio die betrokken waren bij de Achttiendaagse Veldtocht.

Na de oorlog krijgen de deserteurs, onder collaborateurs uit de Oostkantons, de zwaarste straffen opgelegd. De doodstraffen die worden uitgesproken, zullen evenwel allemaal worden omgezet in levenslange gevangenisstraffen, wat betekent dat de betrokkenen vrij snel weer op vrije voeten zijn eens het stof wat is gaan liggen. 

Bibliografie

Brüll, Christoph. “Entre Méfiance et Intégration. Les Germanophones Dans l’armée Belge (1920–1955).” Cahiers Belge d’Histoire Militaire 4 (Décembre 2006): 135–166.

Lejeune, Carlo, Jessica Jost, Willi Filz, Annette Müllender, Egi Piette, Pierre Doome, and Klaus-Dieter Klauser. Die Säuberung. 3 vols. Büllingen: Lexis-Verlag, 2005.


Meer weten...

Enrolé de force  ZVS-1 Artikels Gedwongen indiensttreding (Oostkantons) Brüll Christoph
Deze pagina citeren
Deserties (Oostkantons)
Auteur : Brüll Christoph (Instelling : ULG)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/deserties-oostkantons.html