België in oorlog / Artikels

Front National de Résistance

Thema - Verzet

Auteur : Colignon Alain (Instelling : CegeSoma)

Het “Front National de Résistance” (Nationaal verzetsfront) kwam in de herfst 1940 tot stand in de streek tussen Borinage en Centre . Het was grotendeels het initiatief van een “ancien” van de Grote Oorlog , Albert Libiez (1877-1943), oud-hoofdredacteur van het liberale dagblad La Province, vrederechter in de kantons Dour/Pâturages … en een kwart eeuw voordien tijdens de eerste bezetting tot 15 jaar dwangarbeid veroordeeld omdat hij deel uitmaakte van het netwerk van Edith Cavell. Na zijn terugkeer als geëvacueerde uit Frankrijk wilde Libiez met een paar vrienden (de auteur Jean Jules Honorez, de socialistische schepen Lemal,…) de mensen eerst gewoon terug moed geven om daarna een groep op te richten die zich - buiten de traditionele ideologische lijntjes - tegen de bezetter zou keren.

Eerst en vooral: een sluikblad

Daarvoor moest het « F.N.R. » dienen dat vanaf december 1940 met het sluikblad La Liberté vlug een spreekbuis kreeg . In feite was het Front vooral een verdeelcentrale voor het blad dat weldra circuleerde in de streek van Bergen en nadien van Charleroi (februari 1941), maar ook in noord-Frankrijk. Eind 1941 vervoegde een drukker uit Wasmes de groep zodat de oplage nog steeg: begin 1942 schommelde deze tussen 3.000 en 7.000 exemplaren. Het hoogtepunt van de beweging situeerde zich in de lente van dat jaar, nog steeds in het Henegouwse. In juni 1941 begon Libiez te denken aan een samenwerking met het jonge Belgisch legioen, maar iets concreets leverde dat nog niet op. Daarentegen was zijn medewerking met de clandestiene inlichtingendienst Zero veelbelovend.

kb_iv20914c29_1943-07_01_014-00001-lib-juil-43.jpg
Instelling : KBR
Oorspronkelijke legende : La liberté, juli 1943.

Verklikking en Duitse repressie

Helaas zou een verklikking door de rexistische burgemeester van Boussu op 25 juni 1942 leiden tot de aanhouding van Libiez te Pâturages. Hij werd weggevoerd naar het concentratiekamp Esterwegen waar hij op 9 augustus 1943 overleed. Ondertussen was de hele groep ontmanteld . De leden van de harde kern die nog in vrijheid waren, vervoegden het Belgisch legioen van de Borinage.

Bibliografie

Guldenboek van de Belgische Weerstand, Brussel, 1948.

Etienne JOSSE, Yannick HOSTIE, Dirk MARTIN, Jacques WYNANTS, Guide de la presse clandestine en Belgique, Bruxelles, CREHSGM, 1991.https://warpress.cegesoma.be/s...

Fabrice MAERTEN, Du murmure au grondement. La résistance politique et idéologique dans la province de Hainaut pendant la Seconde Guerre mondiale, Mons, 1999, T. I

J. HONOREZ, La Liberté. La vie héroïque d’un journal clandestin, Bruxelles, 1946.

De krant online raadplegen: https://warpress.cegesoma.be/f...

Voir aussi

27948 Artikels Verzet Maerten Fabrice
Deze pagina citeren
Front National de Résistance
Auteur : Colignon Alain (Instelling : CegeSoma)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/front-national-de-resistance.html