België in oorlog / Artikels

Juridisch personeel

Thema - Justitie

Auteur : Zurné Jan Julia (Instelling : CegeSoma)

Taken

De rechterlijke macht bestaat in België uit rechters en parketmagistraten, ook wel de zittende en de staande magistratuur genoemd. Rechters vellen een oordeel in conflicten tussen verschillende partijen. Parketmagistraten werken voor het Openbaar Ministerie en vervolgen namens de staat mensen die een misdrijf hebben begaan. Daarnaast zijn er nog de onderzoeksrechters, die gerechtelijke onderzoeken leiden. Naast de magistraten is er ander gerechtspersoneel met heel uiteenlopende taken: griffiers staan de rechters bij tijdens zittingen, allerlei bedienden verzorgen andere administratieve zaken, notarissen stellen akten en contracten op en deurwaarders zorgen voor dagvaardingen en beslagnames.

100205
Auteur : Otto Kropf
Instelling : CegeSoma / Rijksarchief
Collectie : Spronk
Auteursrecht : Spronk
Oorspronkelijke legende : Zonder originele legende
Webcaptie : Het Justitiepaleis in Brussel (Poelaertplein) symboliseert met zijn monumentale architectuur en zijn imposante grootte, het belang van de Belgische rechterlijke macht. Het gebouw imponeert zelfs de Führer tijdens zijn doortocht door België in 1940.

Werking tijdens de bezetting

Hoewel het werk van het juridische personeel in grote lijnen niet erg verandert, hebben de bezettingsomstandigheden wel invloed op hun werk. Zo verwacht de bezettingsmacht bijvoorbeeld van de notarissen dat zij meewerken aan de roof van bezittingen van Joden en andere ‘vijanden’. Op advies van de procureurs des Konings van Antwerpen en Brussel, die vinden dat dit in strijd is met het internationaal recht, besluiten de notarissen hier zo min mogelijk aan mee te werken. Dit tot frustratie van de bezetter. Ook de rechters en het Openbaar Ministerie hebben regelmatig conflicten met de bezettingsmacht. 

Bibliografie

Koster, Margo de, Dirk Heirbaut, and Xavier Rousseaux. Tweehonderd Jaar Justitie. Historische Encyclopedie van de Belgische Justitie, Deux Siècles de Justice Belge. Encyclopédie Historique de La Justice Belge. Brugge: Die Keure, 2015.

Van Doorslaer, Rudi, Emmanuel Debruyne, Frank Seberechts, Nico Wouters, and Lieven Saerens. Gewillig België: Overheid En Jodenvervolging Tijdens de Tweede Wereldoorlog. Antwerpen: Meulenhoff/Manteau, 2007.

“Wie Is Wie in de Rechtbank? |.” Federale Overheidsdienst Justitie. Accessed February 20, 2017. http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/wie_is_wie_in_de_rechtbank.


Meer weten...

35615 Artikels Belgische magistratuur Zurné Jan Julia
35615 Artikels Advocaten - Belgische justitie De Brouwer Jérôme
32116 Artikels Organisatie binnen justitie (BE) Rousseaux Xavier
Deze pagina citeren
Juridisch personeel
Auteur : Zurné Jan Julia (Instelling : CegeSoma)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/juridisch-personeel.html