België in oorlog / Artikels

Advocaten - Belgische justitie

Thema - Justitie

Auteur : De Brouwer Jérôme (Instelling : ULB-CHDAJ)

Voor de eerbiediging van de wet, advocaten zijn raadgevers bij de rechtsbedeling, en vormen voor de bevolking de toegangspoort tot het rechtswezen en het recht op verdediging. Advocaten vervullen een maatschappelijke functie die een bijzonder aspect krijgt tijdens de periode van de bezetting.

Voor de eerbiediging van de wet

Over het algemeen onderschrijven de tuchtcolleges van de balie het oordeel van de magistratuur. Daarvoor beroepen ze zich vooral op het respect voor de Conventie van den Haag. Zij nemen zelf ook verschillende initiatieven in verband met maatregelen genomen door de bezetter.

In een hoogst gevoelige context, nemen de verschillende balies van België onder leiding van de stafhouder van de balie van Brussel, die ongeveer de helft van de advocaten vertegenwoordigt, gemeenschappelijke standpunten in. Zij houden zich vooral bezig met vraagstukken verbonden aan de organisatie van het beroep. Ook het recht op verdediging, en in het verlengde daarvan, het respect voor de wetgeving, krijgt hun aandacht.

35615
Instelling : CegeSoma
Auteursrecht : CegeSoma
Oorspronkelijke legende : Verlichtingen in Brussel voor het Eeuwfeest. Het Justitiepaleis lijkt reusachtig 's nachts.

Verschillende protestacties

De balies van België, of toch een deel ervan, tekenen ook meermaals  protest aan tegen de bezettende machten.

Dit protest heeft betrekking op de organisatie van het beroep en de bescherming van zijn leden. Ze protesteren tegen de anti-Joodse ordonnanties, wanneer die Joden verbieden om het beroep van advocaat uit te oefenen, tegen de arrestatie en veroordeling van advocaten, tegen de gijzelneming van advocaten, enzovoort). De balies drukken hun solidariteit uit met de magistratuur. Met hun standpunten proberen ze de rechten van de bevolking te vrijwaren (tegen de verplichte tewerkstelling, tegen de doodstraf, tegen het overbrengen van  de koningskinderen naar Duitsland, enzovoort).

301056
Instelling : CegeSoma
Auteursrecht : Rechten voorbehouden
Oorspronkelijke legende : Le Bâtonnier de l'Ordre Bruxelles, le 20 mars 1943 -- les Ordonnances de la Puissance occupante, instituant le travail forcé de nos citoyens dans la territoires de l'Allemagne, en guerre, les Bâtonniers de l'Ordre des Avocats près les Cours du Royaume ont, par deux fois, uni leur protestation à celle des chefs de la Magistrature. -- Pour la Cour: l'Avocat Général Hayoit de Termicourt, Le Premier Président Jamar . La cour de Cassation de Belgique à son Excellence le Général von Falkenhausen
301057
Instelling : CegeSoma
Auteursrecht : Rechten voorbehouden
Oorspronkelijke legende : Le Bâtonnier de l'Ordre Bruxelles, le 20 mars 1943 -- les Ordonnances de la Puissance occupante, instituant le travail forcé de nos citoyens dans la territoires de l'Allemagne, en guerre, les Bâtonniers de l'Ordre des Avocats près les Cours du Royaume ont, par deux fois, uni leur protestation à celle des chefs de la Magistrature. -- Pour la Cour: l'Avocat Général Hayoit de Termicourt, Le Premier Président Jamar . La cour de Cassation de Belgique à son Excellence le Général von Falkenhausen

Bibliografie

Coppein, Bart, et Jérôme de Brouwer. Histoire du barreau de Bruxelles : 1811-2011. Bruxelles: Bruylant, 2012.

Brouwer, Jérôme de. « Rassembler les avocats et les barreaux de Belgique (1886-1998) ». In Advocaat/avocat, édité par Bart Coppein, Jean-Pierre Buyle, Jérôme De Brouwer, et Dominique Matthys. Bruxelles: Larcier, 2017.


Meer weten...

32116 Artikels Organisatie binnen justitie (BE) Rousseaux Xavier
100205 Artikels Juridisch personeel Zurné Jan Julia
35615 Artikels Belgische magistratuur Zurné Jan Julia
Deze pagina citeren
Advocaten - Belgische justitie
Auteur : De Brouwer Jérôme (Instelling : ULB-CHDAJ)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/advocaten-belgische-justitie.html