België in oorlog / Artikels

Naoorlog (De) voorbereiden (Regering van Londen)

Auteur : Bernardo y Garcia Luis Angel (Instelling : ULB/ARA)

In oktober 1940 beslist de opnieuw samengestelde Belgische regering in Londen om de oorlog verder te zetten aan de zijde van Groot-Brittannië. Omdat ze op zoek gaan naar een statuut van volwaardig oorlogvoerende geallieerde en ze hun autoriteit in ons land erkend willen zien, plannen ze snelle executieve maatregelen, die ten uitvoer kunnen worden gebracht “vanaf de bevrijding van het eerste dorp”. Op het vlak van repressieve politiek, weet de Regering van Londen lessen te trekken uit de Eerste Wereldoorlog.

Een goed voorbereide uitweg uit de oorlog

Vanaf 1941 begint een Belgische Studiecommissie voor Naoorlogse Problemen met overleg. Alles wordt verder uitgediept in 1942 door een Comité van Toepassing gewijd aan ‘ordehandhaving’. De maatregelen worden uiteindelijk vastgelegd vanaf 1943 door het Veiligheidscomité, rechtstreeks ressorterend onder de eerste minister. Deze maatregelen houden rekening met de eisen van gesprekspartners die in België gebleven zijn en met de standpunten van de geallieerden. De strafwetten worden verzwaard en de krijgsraden krijgen de repressie van de collaborateurs met de vijand toegewezen.

32532
Instelling : CegeSoma
Auteursrecht : Rechten voorbehouden
Oorspronkelijke legende : Londres (février 1942). De droite à gauche: Gutt, Spaak, Pierlot, De Vleeschauwer.

Een preventieve politiek

Omdat ze een grote golf uitbarstingen onder de bevolking verwachten en ze de veiligheid van de geallieerde troepen moeten verzekeren, beslist de regering de preventieve administratieve aanhouding van alle ‘incivieken’, of de feiten nu bewezen zijn of niet. In 1943 wordt de coördinatie van de repressieve maatregelen tijdens de ‘militaire fase’ toevertrouwd aan Walter Ganshof van der Meersch, een magistraat die uit België gevlucht is. Hij belichaamt de nieuwe functie van Hoog Commissaris voor de Staatsveiligheid. Gelijklopend aan de rechterlijke procedure, bereidt de Regering van Londen tevens de epuratie voor op elk niveau, ook bij het administratieve en het politieke personeel.

Bibliografie

Bellefroid, Diane de. “La Commission Pour l’étude Des Problèmes d’Après-Guerre.” In Jours de Londres, 349–79. Bruxelles: Crédit communal de Belgique, 2000.

Bernardo y Garcia, Luis Angel. Inventaire Des Archives Des Cabinets Du Premier Ministre Hubert Pierlot à Londres : 1928-1944 (Principalement 1940-1944). Vol. 492. Bruxelles: Archives générales du royaume, 2010.

Gotovitch, José. “Gouvernement de Londres.” Edited by Paul Aron and José Gotovitch. Dictionnaire de La Seconde Guerre Mondiale En Belgique. Bruxelles: André Versaille, 2008.

Huyse, Luc, and Steven Dhondt. La Répression Des Collaborations 1942-1952 : Un Passé Toujours Présent. Bruxelles: CRISP, 1993.


Meer weten...

524278 Artikels Wetgeving van de naoorlogse repressie van collaboratie van Haecke Lawrence
Deze pagina citeren
Naoorlog (De) voorbereiden (Regering van Londen)
Auteur : Bernardo y Garcia Luis Angel (Instelling : ULB/ARA)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/naoorlog-de-voorbereiden-regering-van-londen.html