België in oorlog / Artikels

Nationale Partij (De)

Thema - Verzet

Auteur : Colignon Alain (Instelling : CegeSoma)

De “Nationale partij – Parti national” die in de zomer van 1940 in de streek van Brugge ontstond, was een afgeleide van de schimmige “Leopoldistische beweging -  Mouvement léopoldiste » van burggraaf  Charles Terlinden. Haar vlugschriften hadden een autoritair,  anti-parlementair en ietwat xenofoob karakter. Dankzij de inzet van haar oprichters ( de broers  Armand en Carlo De Groot, Léon Van Heester, Willy Hanssens, Joseph Van der Hofstadt) en haar algemeen secretaris  P. De Wilde kreeg ze  tamelijk snel leden bij oudstrijders die de nederlaag niet verwerkt hadden en bij Franstaligen in beide Vlaanderen.

Een poging tot opstand tegen het VNV ?

Die recrutering liep zo vlot dat ze vlug de aandacht trok van de bezetter die duidelijk de Vlaams-nationalisten wilde bevoordelen. Op 30 oktober 1940 werd de Nationale partij dan ook verboden. Niettemin volhardde de leiding in haar vaderlandslievende  anti-flamingantische houding maar begon ook  weinig discreet inlichtingen in te winnen “voor de Intelligence Service”. Het hoogtepunt van haar subversieve activiteiten situeerde zich ongetwijfeld aan de vooravond van 21 juli 1941 toen haar jonge sympathisanten in hartje Brugge een soort kleine opstand organiseerden tegen de  Zwarte Brigade, de militie van het  V.N.V.

15727-zwarte-brigade-slnd.jpg
Instelling : CegeSoma
Oorspronkelijke legende : Zwarte Brigade, s.d.

Een harde repressie

Wat te verwachten viel, gebeurde : de mannen van de “N.P.” met hun enthousiaste maar weinig discrete optreden begonnen de aandacht te trekken van de Geheime Feldpolizei . De GFP infilteerde twee van haar gevaarlijkste agenten, Florentine Giralt en Prosper De Zitter (alias « Jack Williams ») in de partij. Na een eerste zgn. contactvergadering  bij Armand De Groot te Brugge op 20 juli 1941 grepen de Duitsers in.  Vijf dagen later, op 25 juli werden negen leden, o.a. van de leiding, aangehouden.  De activiteiten van de N.P. vielen quasi stil en haar meest dynamische elementen vervoegden het Belgisch legioen. Maar de  « GFP » liet niet los : tussen 13 januari en  22 februari 1942 werden 32 verdere leden van de Nationale partij op hun beurt gearresteerd.

Van de  41 leden van de beweging die voor het  Sondergericht  te Essen verschenen , keerden er 15 nooit meer terug uit Duitsland…

Bibliografie

Georges MICHOTTE, A l’ombre de la guillotine, Bruges, 1993.

Guldenboek van de Belgische Weerstand, Brussel, Leclercq, 1948.


Zie ook

27948 Artikels Verzet Maerten Fabrice
armAe_secrAte-Acusson.jpg Artikels Geheim Leger (Het) Maerten Fabrice
Deze pagina citeren
Nationale Partij (De)
Auteur : Colignon Alain (Instelling : CegeSoma)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/nationale-partij-de.html