België in oorlog / Persoonlijkheden

Leopold III

Auteur : Debeuf Jasper (Instelling : KUL)

Leopolds houding tijdens de Tweede Wereldoorlog kan in het kort worden omschreven als een continue streven naar Belgische onafhankelijkheid. Bepaalde aspecten van de houding van de koning tijdens de oorlog zijn controversieel.

Entourage

Als krijgsgevangene te Laken is het vooral Leopolds entourage die zijn beeld van de buitenwereld vormt aangezien direct contact niet wordt toegelaten. Er is geen contact tussen Leopold die neutraliteit voorstaat en de regering te Londen die de geallieerden gezind is. Leopold stelt zich in het begin passief op, maar stapt daar gauw van af. De navolgende contacten verlopen hoofdzakelijk onrechtstreeks, maar getuigen van een voorliefde voor de Nieuwe Orde en een geloof in een Duitse overwinning en eventuele compromisvrede.

32298
Instelling : CegeSoma
Auteursrecht : Rechten voorbehouden
Oorspronkelijke legende : "Lors de la confirmation la princesse Joséphine-Charlotte : XII/1941."

Nieuwe Orde

164012
Instelling : CegeSoma
Auteursrecht : Rechten voorbehouden
Oorspronkelijke legende : Léopold III Berchtesgaden (+ Meissner)

Na het afspringen van de relaties tussen de koning en de regering bij de Belgische nederlaag, is Leopolds geloof in een parlementaire democratie. Door de crisis van de jaren ’30 leken democratieën soms tekort te schieten. Er zijn contacten met collaboratiemilieus. Een ontwerp van een grondwet geïnspireerd op Nieuwe Orde wordt uitgewerkt.

In de Koningskwestie?

Naarmate de oorlog vordert en de kansen keren, blijft Leopolds houding ongewijzigd. In zijn Politiek Testament van 1944 blijft Leopold voorstander van structurele hervormingen, blijft de internationale verbintenissen van de Londense regering ontkennen en blijft de geallieerden zien als nieuwe bezetters. Die hardnekkige volharding wordt hem na de oorlog tijdens de daaropvolgende Koningskwestie zwaar aangerekend.

Bibliografie

Velaers, Jan, and Herman Van Goethem. Leopold III : De Koning, Het Land, de Oorlog. Tielt: Lannoo, 1994.

Dujardin, Vincent, Michel Dumoulin, and Mark Van den Wijngaert. Léopold III. Bruxelles: Complexe, 2001.


Meer weten...

529448 Artikels Koningskwestie Debeuf Jasper
12577.jpg Artikels Nieuwe Orde De Wever Bruno