Liste des auteurs

Auteur : Muller Pierre

Pierre Muller is doctoraal onderzoeker in de hedendaagse geschiedenis bij de UCL en reservemilitair bij de zeemachtcomponent. Hij doet
onderzoek naar de beide Wereldoorlogen en de naoorlog. 

Artikels

Blog