België in oorlog / Artikels

Burgerlijke strafprocedure - Belgische justitie

Thema - Justitie

Auteur : Rousseaux Xavier (Instelling : UCL-CHDJ)

Bij burgerlijke zaken kan elk geschil tussen particulieren aanhangig worden gemaakt bij een rechtbank die bevoegd is omwille van de aard (ratione materiae), plaats (ratione loci) of het statuut van de personen (ratione personae).

Verschillende rechtbanken

Bemand door beroepsrechters vormen het vredegerecht op kantonnaal niveau en de rechtbanken van eerste aanleg op arrondissementeel niveau de basis van het gerechtelijk netwerk (ratione loci).

De handels- of arbeidsrechtbanken, samengesteld zijn uit beroepsrechters afkomstig uit de handels- of arbeidswereld, behandelen alle handels- en arbeidsgeschillen (ratione materiae). Vanaf 1912 worden minderjarigen in elk arrondissement voor een jeugdrechtbank geleid, voorgezeten door een jeugdrechter en bijgestaan door afgevaardigden van de Kinderbescherming (ratione personae). Deze rechtbanken luisteren tijdens een hoorzitting naar de partijen en hun betoog en doen daarna een uitspraak.

img_9782
Instelling : Rijksarchief, Bergen
Collectie : Archives du Parquet du Procureur du Roi à Mons
Auteursrecht : ARA
Oorspronkelijke legende : 1060: affaires civiles. Dossier relatif à des réclamations de locataires contre des avis d’expulsion d’huissiers suspendus en application de l’article 3 de la loi du 24 juillet 1939 tendant à sauvegarder les droits des citoyens appelés sous les armes. Juillet 1940- décembre 1944.

In beroep

Er kan beroep aangetekend worden tegen deze uitspraken bij het hof van beroep, dat bestaat uit beroepsmagistraten. Voor uitspraken van arbeidsrechtbanken kan in beroep gegaan worden bij de werkrechtersraden. De uitspraken in beroep kunnen vervolgens ook voorwerp zijn van een voorziening in cassatie bij het Hof van Cassatie in Brussel.

Bibliografie

Gerechtelijke Statistiek van België, jaren 1931-1940, Bruxelles: Van Muysewinkel, 1942 (zie http://www.digithemis.be/index...).

Koster, Margo de, Dirk Heirbaut, et Xavier Rousseaux. Tweehonderd Jaar Justitie. Historische Encyclopedie van de Belgische Justitie, Deux siècles de justice belge. Encyclopédie historique de la justice belge. Brugge: Die Keure, 2015


Meer weten...

100205 Artikels Strafrechtelijke procedure - Belgische justitie Rousseaux Xavier
32116 Artikels Organisatie binnen justitie (BE) Rousseaux Xavier
32116 Artikels Hof van Cassatie - Belgische justitie Muller Françoise
Deze pagina citeren
Burgerlijke strafprocedure - Belgische justitie
Auteur : Rousseaux Xavier (Instelling : UCL-CHDJ)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/burgerlijke-strafprocedure-belgische-justitie.html