België in oorlog / Artikels

Commissariaat voor Prijzen en Lonen

Thema - Collaboratie

Auteur : Luyten Dirk (Instelling : CegeSoma)

Belgische administratieve overheidsdienst opgericht in augustus 1940 om prijzen en lonen vast te leggen, geleid door Paul Beeckman (Vlaams Nationaal Verbond, VNV). Het is een belangrijk voorbeeld van het corporatistische hervormingsbeleid in bezet België en de invoering van een nieuwe orde naar Duits model.

De bezetter maakt een einde aan het economisch liberalisme. Prijzen en lonen worden geblokkeerd en mogen enkel met toelating van de overheid worden aangepast. Het Commissariaat voor Prijzen en Lonen wordt met de prijsbewaking belast, maar finaal nemen de Duitsers de beslissingen.

De loonpolitiek, voor 1940 in handen van paritaire comités met vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers, is eveneens de bevoegdheid van het Commissariaat. Leo Wouters (VNV), sinds 1941 algemeen-gevolmachtigde voor de arbeid, legt na advies van de comités van sociale deskundigen de lonen vast.

In de praktijk kan het Commissariaat de prijzen niet onder controle houden. De inflatie loopt compleet uit de hand, de lonen blijven fel achter op de prijzen en stijgen enkel als gevolg van acties van de arbeiders. De werkgevers boycotten daarenboven de loonpolitiek van het Commissariaat.

260628
Instelling : CegeSoma
Auteursrecht : Rechten voorbehouden
Oorspronkelijke legende : Zonder originele legende

Bibliografie

Scholliers, Peter. “De Georganiseerde Verarming: Prijzen, Lonen En Koopkracht Tijdens de Bezetting.” In 1940-1945: Het Dagelijkse Leven in België: Tentoonstelling, Brussel, ASLK-Galerij, 21 December 1984 - 3 Maart 1985, 108–19. Brussel: ASLK, 1984.

Scholliers, Peter. “L’appauvrissement Organisé : Les Prix, Les Salaires et Le Pouvoir d’achat Sous l’occupation.” In 1940-1945 : La Vie Quotidienne En Belgique : Exposition, Bruxelles, Galerie CGER, 21 Décembre 1984 - 3 Mars 1985, 108–19. Bruxelles: CGER, 1984.

Meer Weten...

260713 Artikels Corporatisme (‘ordening van het bedrijfsleven’) Luyten Dirk
28431 Artikels Zwarte markt Luyten Dirk
Deze pagina citeren
Commissariaat voor Prijzen en Lonen
Auteur : Luyten Dirk (Instelling : CegeSoma)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/commissariaat-voor-prijzen-en-lonen.html