België in oorlog / Artikels

Ministerie van Voedselvoorziening

Thema - Collaboratie

Auteur : Wouters Nico (Instelling : CegeSoma)

Ministerie verantwoordelijk voor het  probleem van de voedselbevoorrading tijdens de bezetting.

Hervorming in 1940

Voor mei 1940 behoorde de dienst bij het ministerie van Economische Zaken en Middenstand, na mei 1940 bij Volksgezondheid en Voedselvoorziening. In september 1940 wordt secretaris-generaal R. Delhaye ontslagen onder druk van de Duitsers: zijn bevoegdheid van Voedselvoorziening wordt bij het ministerie van Landbouw gevoegd, onder leiding van de ingenieur Emiel De Winter (1902-1985). Om het enorme probleem van de Belgische voedselbevoorrading te beheren, voert De Winter meteen een staatsgeleid systeem van productie, distributie (rantsoenering) en controle van voedsel in. Essentieel daarin is de oprichting van de Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie (NLVC).

31311
Instelling : CegeSoma
Collectie : Sipho
Auteursrecht : CegeSoma
Oorspronkelijke legende : "Inauguration à Zandvliet d'une plantation de 3 hectares de Colza, sur un Polder, reconquis sur l'Escaut. Cette céremonie n'avait plus eu lieu en Belgique depuis le 17me siècle. Monsieur De Winter, secrétaire général de l'Agriculture et du Ravitaillement, sèmant le colza dans un nouveau Polder. Inhuldiging te Zandvliet van een planting van Colza op 3 hectaren op een Polder herwonnen op de Schelde. Deze plechtigheid had geen plaats meer gehad sinds de 17e eeuw. De h. De Winter, secrataris-generaal van Landbouw en Ravitaillering, de Colza zaaiend op een nieuwe Polder. [censure photographique] [Frei gegeben durch zensur]"

Problemen

274339
Auteur : Steinlein
Instelling : CegeSoma
Auteursrecht : Rechten voorbehouden
Oorspronkelijke legende : Zonder originele legende
Webcaptie : Propaganda affiche tegen de zwarte markt. De autoriteiten proberen de zwarte markt, die het economisch beleid van de bezetter en de partijen van de nieuwe orde in gevaar brengt, te bestrijden. Ondanks deze propaganda blijft de zwarte markt succesvol. Het is de enige manier om zich voldoende te bevoorraden, op voorwaarde dat men voldoende middelen heeft.

De centrale plannen van het ministerie en de NLVC botsen al snel met de lokale realiteit. Het departement krijgt geen vat op de zwarte markt.

De NLVC profileert zich steeds meer als een collaborerende corporatie, los van het ministerie. De Winter blijft voorstander van strengere repressie. Hij steunt daarvoor bijvoorbeeld de administratieve rechtsmacht. De Winter blijft een voorstander van een strenge repressie van overtredingen tegen de voedselreglementeringen. Daarbij komt hij soms dicht bij de visie op ordehandhaving van de collaborateurs Gerard Romsée en Van Coppenolle.

Na de bevrijding

Na de bevrijding moet het ministerie nog een tijdlang de strikte voedselcontrole- en distributie aanhouden. Emiel De Winter wordt in mei 1946 buiten vervolging gesteld. Hij bouwt binnen de Christelijke Volkspartij (CVP) een succesvolle politieke carrière uit in de nationale en Europese politiek.

Bibliografie

Henau, Anne, and Mark Van den Wijngaert. België Op de Bon: Rantsoenering En Voedselvoorziening Onder Duitse Bezetting 1940-1944. Leuven: Acco, 1986

1940-1945: Het Dagelijkse Leven in België: Tentoonstelling, Brussel, ASLK-Galerij, 21 December 1984 - 3 Maart 1985, 108–19. Brussel: ASLK, 1984.

Meer weten...

289102 Artikels Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie (NLVC) Luyten Dirk
28431 Artikels Zwarte markt Luyten Dirk
32722 Artikels Secretarissen-generaal Wouters Nico
Deze pagina citeren
Ministerie van Voedselvoorziening
Auteur : Wouters Nico (Instelling : CegeSoma)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/ministerie-van-voedselvoorziening.html