België in oorlog / Artikels

Wapenbezit - Duitse justitie

Thema - Justitie

Auteur : Maerten Fabrice (Instelling : CegeSoma)

Al van bij de invasie van de Duitse troepen, wordt Illegaal wapenbezit bestraft met de doodstraf. Nochtans toont de bezetter enige clementie tot begin 1942. De duidelijke opkomst van het verzet dwingt hem van dan af om dit misdrijf streng te bestraffen.

Een periode van relatieve tolerantie

Omdat ze niet nodeloos een lijdzame bevolking voor het hoofd willen stoten, besluit de bezetter meermaals tijdens de eerste twee bezettingsjaren om niet al te streng op te treden tegen personen die illegale wapens in hun bezit hebben. De bezetter beseft dat het dikwijls gaat om een vergetelheid of dat men het verboden wapen niet gebruikt om hen te schaden.

528348
Instelling : CegeSoma
Auteursrecht : Rechten voorbehouden
Oorspronkelijke legende : Verordening betreffende het bezit van wapen in bezet gebied

En vervolgens een meedogenloze justitie

Thomas Henri_Journal du borinage_09121942
Instelling : UMons
Collectie : Journal du Borinage, 9 décembre 1942
Oorspronkelijke legende : Zonder originele legende
Webcaptie : Uitvoeringsbesluit, gepubliceerd in het ‘Journal du Borinage, op 9 december 1942 over de zaak Henri Thomas. Henri Thomas werd op 27 november 1942 ter dood veroordeeld door de Duitse rechterlijke instellingen voor wapendracht. Hij werd geëxecuteerd op 8 december in Bergen.

De toename van het politieke geweld vanaf 1942, dwingt hen om meer en meer meedogenloos op te treden tegenover elke illegale wapenbezitter. In theorie is de bezetter alleen bevoegd voor de inbreuken die zijn belangen schaden. Maar hij heeft meer een meer de neiging om alle dossiers die met wapeninbreuken te maken hebben naar zich toe te trekken, in het nadeel van de Belgische justitie. De verdachten worden regelmatig geëxecuteerd, omdat ze ter dood veroordeeld zijn, ofwel gegijzeld zijn. Velen van hen zijn verzetslieden, maar sommigen zijn misdadigers van gemeenrecht of zelfs gewoon stropers.

Bibliografie

Roden, Dimitri. “"In Naam van Het Duitse Volk!” Het Duitse Krijgsgerecht En de Openbare Orde in Bezet België (1940-1944).” Ph.D. Thesis, Universiteit Gent, 2015.


Meer weten...

165130 Artikels Duitse Repressie Roden Dimitri
268394 Artikels Doodstraf - Duitse justitie Roden Dimitri
96196.jpg Artikels Executie - Duitse justitie Roden Dimitri
Deze pagina citeren
Wapenbezit - Duitse justitie
Auteur : Maerten Fabrice (Instelling : CegeSoma)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/wapenbezit-duitse-justitie.html