België in oorlog / Artikels

Wehrmachtsangehörige - Wehrmachtsgefolge

Thema - Justitie

Auteur : Roden Dimitri (Instelling : KMS)

Het onderscheid “Wehrmachtsangehörige – Wehrmachtsgefolge” is het resultaat van de sterk gemilitariseerde nazi-samenleving.

Wehrmachtsangehörige

 Onder Wehrmachtsangehörige verstaat de bezetter alle militairen of gemobiliseerde burgers die dienen in de rangen van de Duitse strijdkrachten (Wehrmacht). Zij hebben een eed van trouw gezworen aan de Führer, vallen onder de bepalingen van het Duits militair strafrecht en dragen het uniform van de Duitse land-, zee- of luchtmacht.

150749
Instelling : CegeSoma
Auteursrecht : Rechten voorbehouden
Oorspronkelijke legende : GFP Bruxelles (Gruppe 530 - Heer) : Ehling, [1945-...].

Wehrmachtsgefolge

Organisaties en formaties daarentegen die geen deel uitmaken van de Wehrmacht maar er wel nauw mee samenwerken, behoren tot de ‘Wehrmachtsgefolge’. Voorbeelden van dergelijke organisaties die vaak het spoor van de Wehrmacht kiezen en hiermee ook onder de bepalingen van het Duits militair strafrecht vallen, zijn de Reichsarbeitsdienst, het Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps (NSKK) of het Deutsches Rotes Kreuz. In bezet België behoort ook het personeel van collaborerende (para)militaire organisaties zoals de Vlaamse Fabriekswacht of deVlaamse/Waalse Wacht tot hun integratie in de Wehrmacht tot de Wehrmachtsgefolge.

Bibliografie

Roden, Dimitri. « "In naam van het Duitse volk!” Het Duitse krijgsgerecht en de openbare orde in bezet België (1940-1944) ». Ph.D. Thesis, Universiteit Gent, 2015.

Roden, Dimitri. « Van aanhouding tot strafuitvoering. De werking van het Duitse gerechtelijke apparaat in bezet België en Noord‑Frankrijk (1940-1944) ». Cahiers d’Histoire du Temps Présent/Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis 22 (2010): 113‑60.


Meer weten...

165211 Artikels Militaire collaboratie De Wever Bruno
165185 Artikels Gardes wallonnes Plisnier Flore
20737 Artikels Vlaamse Wacht De Wever Bruno
274132 Artikels Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps (NSKK) De Wever Bruno
Deze pagina citeren
Wehrmachtsangehörige - Wehrmachtsgefolge
Auteur : Roden Dimitri (Instelling : KMS)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/wehrmachtsangehorige-wehrmachtsgefolge.html