België in oorlog / Artikels

Gardes wallonnes

Thema - Collaboratie

Auteur : Plisnier Flore (Instelling : ARA)

In november 1941 zet Rex de eerste eenheden van de Gardes wallonnes op. Deze troepen, die deel uitmaken van de Wehrmacht, zijn enkel actief in België en de Franse departementen du Nord en Pas-de-Calais.

Ter ondersteuning van de Feldgendarmerie

De Gardes wallonnes moeten toezicht houden op strategische plaatsen, zoals luchthavens, bruggen en spoorwegen. In de loop van de oorlog wordt hun takenpakket uitgebreid en bestrijden ze onder meer de zwarte markt en ondersteunen ze bijvoorbeeld de Feldgendarmerie in haar zoektocht naar werkweigeraars en saboteurs. De leden dragen donkerblauw geverfde uniformen van het Belgisch leger. Later, wanneer ze actief betrokken worden bij de activiteiten van de Wehrmacht, zullen dat de kenmerkende feldgraue uniformen worden. 

165185
Instelling : CegeSoma
Auteursrecht : Rechten voorbehouden
Oorspronkelijke legende : Garde Wallonne Namur novembre 43

Weinig briljante rekruten

Aanvankelijk wordt er vooral gerekruteerd onder oudstrijders en leden van de Formations de Combat van Rex. Het succes van die wervingscampagne is belangrijke mate te danken aan het aantrekkelijke loon, de werkzekerheid en het feit dat de betrokkenen in België tewerkgesteld worden. De aanwervingsvoorwaarden zullen ook meermaals versoepeld worden. Na verloop van tijd treden de leden toe uit eigenbelang, gemakzucht of om zich te onttrekken aan de verplichte tewerkstelling in Duitsland. Het moreel van de troepen gaat er danig op achteruit en geweldplegingen zijn aan de orde van de dag, wat haar reputatie tegenover de andere pro-Duitse ernstig beschadigt. Een aantal eenheden van de Gardes wallonnes worden omgevormd tot politiebrigaden in Duitse loondienst. 

Bibliografie

Conway, Martin, Marc Efratas, Alain Dantoing, and José Gotovitch. Degrelle : Les Années de Collaboration : 1940-1944 : Le Rexisme de Guerre. Ottignies: Quorum, 1994.

Plisnier, Flore. Ils Ont Pris Les Armes Pour Hitler. Bruxelles: Pire, 2008.

Meer Weten...

165211 Artikels Militaire collaboratie De Wever Bruno
20737 Artikels Vlaamse Wacht De Wever Bruno
278733 Artikels Formations de Combat Plisnier Flore
283554 Artikels Rex Conway Martin
Deze pagina citeren
Gardes wallonnes
Auteur : Plisnier Flore (Instelling : ARA)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/gardes-wallonnes.html