België in oorlog / Persoonlijkheden

Storck Henri

Thema - Collaboratie

Auteur : Benvindo Bruno (Instelling : Joods Museum van België)

Hoewel de Belgische cinema onder Duitse voogdij wordt geplaatst, is Henri Storck (1907-1999), maker van het subversieve Misère au Borinage (1933), vastbesloten om zijn activiteiten verder te zetten. In 1941 biedt de Oostendse cineast zijn diensten aan bij Tobis Brüssel, filiaal van één van de belangrijkste Duitse filmdistributeurs, onder volledige controle van de nazi’s. Tussen 1942 en 1944 draait hij Symphonie paysanne, een uitgebreide documentaire gewijd aan het boerenleven. De middelen hiervoor worden hem verstrekt door één van de meest controversiële organen van het land: de Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie (NLVC), die opgericht werd in de zomer van 1940 en aansluit bij de Nieuwe Orde. Toch is Storck niet Nieuwe Orde-gezind: de film toont op de eerste plaats aan hoe hij afstand neemt van de brandende politieke kwesties van zijn tijd.

Vaandeldrager van de Belgische cinema

Tijdens de bevrijding maakt Storck zich tijdelijk zorgen, niet zozeer omwille van Symphonie Paysanne maar wel omdat hij een aantal functies heeft bekleed binnen organisaties die de filmindustrie beheerden in volle bezettingstijd.

Binnen de kleine wereld van de naoorlogse Belgische cinema, is Storck echter al gauw de onbetwiste vaandeldrager. Zijn activiteiten tijdens de oorlogsjaren worden zedig toegedekt, in functie van de wederopbouw van de Belgische cinema. De “vader van de Belgische cinema” zal zoals voorheen een reeks toonaangevende films draaien. 

KB_JB1199_1943-08-26_01_000-00001
Instelling : kbr
Oorspronkelijke legende : Zonder originele legende

Bibliografie

Benvindo, Bruno. Henri Storck, Le Cinéma Belge et l’occupation. Bruxelles: Ed. de l’Université de Bruxelles, 2010.


Meer weten...

12000.jpg Artikels Film Vande Winkel Roel
Deze pagina citeren
Storck Henri
Auteur : Benvindo Bruno (Instelling : Joods Museum van België)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/persoonlijkheden/storck-henri.html