België in oorlog / Artikels

Belgische gevangenissen tijdens de oorlog

Thema - Justitie

Auteur : Rousseaux Xavier (Instelling : UCL-CHDJ)

Toestand in 1940

In 1940 zijn er in België twee centrale gevangenissen voor misdadigers met langdurige gevangenisstraffen, in Leuven en Oudenaarde (in plaats van Gent); in Merksplas is er ook een centrale strafinstelling voor jongeren. Van de 27 hulpgevangenissen voor verdachten en veroordeelden, één in elk arrondissement (twee in Brussel), blijven er 24 werken tijdens de bezetting (Veurne, Marche en Oudenaarde werden afgeschaft, Hoei werd heropend).

36060
Instelling : CegeSoma
Collectie : Actualit
Auteursrecht : CegeSoma
Oorspronkelijke legende : De gevangenis van Vorst.

Wetgeving over het gevangeniswezen

35629
Instelling : CegeSoma
Collectie : Actualit
Auteursrecht : CegeSoma
Oorspronkelijke legende : De gevangenis van Sint-Gillis in Brussel
Webcaptie : Gang in de gevangenis van Sint-Gillis in 1939. Tijdens de oorlog blijft de gevangenis functioneren. Sommige afdelingen worden opgeëist door de Duitse bezetter om er bepaalde gevangenen in op te sluiten.

De hervorming van 1920 vervangt de antropologische klassering van de gevangenen door een klassering volgens strafmaat om ze over de verschillende instellingen te verdelen (zie kadertje).

Door de wet over de sociale bescherming van 9 april 1930 komen er nieuwe instellingen voor geïnterneerden die niet veroordeeld kunnen worden omdat ze “abnormaal” zijn.

Om die "abnormaliteit" te bepalen voorziet de wet psychiatrische afdelingen in de gevangenissen van Vorst, Leuven, Antwerpen, Charleroi, Bergen, Luik en Namen. In 1939 hebben die psychiatrische afdelingen 1.745 mannen en 158 vrouwen behandeld; in 1943 1.939 mannen en 198 vrouwen.

In Doornik en Rekkem (voor de mannen) en in Bergen en Sint-Andries (voor de vrouwen, tot in 1942) zijn er ‘Inrichtingen tot bescherming van de maatschappij’. In 1943 verblijven er een maximum van 509 mannen en 87 vrouwen.

De wet formaliseert ook de terbeschikkingstelling van de regering van recidivisten en gewoontemisdadigers. In 1939 worden zo 142 mannen en 5 vrouwen ter beschikking gesteld, in 1943 122 mannen en 3 vrouwen; voor de mannen is dat in Merksplas, Turnhout en Bergen en voor de vrouwen in Sint-Andries (Brugge).

Overbevolkte gevangenissen

De gevangenisbevolking stijgt van een jaarlijks gemiddelde van 3.947 in 1939 naar 5.655 in 1943. In 1939 is er een maximum van 4.161 gevangenen van Belgisch gemeen recht, in 1943 7.105 … Daar moeten we nog de mensen bijtellen die op bevel van de bezetter opgesloten werden in door hem opgeëiste afdelingen van de Belgische gevangenissen. Vanaf september 1944 zitten de gevangenissen overvol en worden er talrijke interneringscentra opgericht voor de ongeveer 70.000 van collaboratie verdachte personen.

Bibliografie

Bruyneel, Elisabeth. Dagboek achter tralies: de evolutie van het Belgische gevangenisregime tussen 1944 en 1950. Merksplas: Gevangenismuseum, 2006.

Grevers, Helen. Van landverraders tot goede vaderlanders : de opsluiting van collaborateurs in Nederland en België 1944-1950. Amsterdam: Balans, 2013.

Nationaal Instituut voor de Statistiek. Statistique pénitentiaire de la Belgique, de 1931 à 1943. Bruxelles: Van Muysewinkel, 1942.


Meer weten...

275864 Artikels Criminaliteit Zurné Jan Julia
100205 Artikels Cijfers en statistieken van de Belgische justitie Rousseaux Xavier - Campion Jonas
Deze pagina citeren
Belgische gevangenissen tijdens de oorlog
Auteur : Rousseaux Xavier (Instelling : UCL-CHDJ)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/belgische-gevangenissen-tijdens-de-oorlog.html