België in oorlog / Artikels

Herneming (de) van de naoorlogse Belgische justitie

Thema - Justitie

Auteur : Luyten Dirk (Instelling : CegeSoma)

Na de bevrijding moet de Belgische democratische staat zijn gezag opnieuw vestigen. De doorstart en heropstart van het gerechtelijk apparaat is een sleutelcomponent van deze politieke restauratie.

Doorstart

Hoven en rechtbanken hebben, in tegenstelling tot de Eerste Wereldoorlog, hun activiteiten niet gestaakt en blijven na de bevrijding gewoon functioneren. Wel moet een aantal magistraten zich verantwoorden voor hun houding tijdens de bezetting en zijn andere slachtoffer geworden van Duitse repressie.

Naast hun normale activiteiten, worden hoven en rechtbanken geconfronteerd met de gevolgen van oorlog en bezetting. Zo moeten vrederechters zich buigen over voogdijkwesties van kinderen geboren uit een relatie van een Belgische vrouw en een Duitse soldaat en stijgt het aantal echtscheidingen. Of nog: Joden die de oorlog hebben overleefd en wiens eigendom is ontvreemd tijdens de bezetting, doen een beroep op de rechter om die terug te krijgen.

96659
Auteur : Raphaël Algoet
Instelling : CegeSoma
Collectie : Algoet
Auteursrecht : CegeSoma
Oorspronkelijke legende : Lucien Van Beirs, procureur du roi de Bruxelles
Webcaptie : Lucien Van Beirs in Buchenwald

Heropstart

De doorstart wordt bemoeilijkt door de ontplooiing van het grote apparaat van het militaire gerecht, dat instaat voor de bestraffing van de collaboratie; voor de bevolking dé allereerste prioriteit van justitie na het vertrek van de Duitsers. De auditoraten beginnen hun werk direct na de bevrijding en in oktober 1944 vellen de krijgsraden hun eerste vonnissen.

Het militair gerecht maakt een grote en snelle expansie door. In februari 1946 zijn 21 krijgsraden actief, het maximale aantal. Om het militaire gerecht aan de nodige mankracht te helpen wordt een beroep gedaan op magistraten van de niet-militaire hoven en rechtbanken, die daardoor vaak kampen met een tekort aan personeel.

Bibliografie

Huyse, Luc, and Steven Dhondt. Onverwerkt Verleden : Collaboratie En Repressie in België 1942-1952. Leuven: Kritak, 1991.

Swillen, Gerlinda. De Wieg van de Tweede Wereldoorlog : Oorlogskinderen Op de as Brussel-Berlijn. Brussel: VUB Press, 2016.


Meer weten...

163793 Artikels Repressie Aerts Koen
524278 Artikels Wetgeving van de naoorlogse repressie van collaboratie van Haecke Lawrence
29166 Artikels Volksrepressie van Haecke Lawrence
Deze pagina citeren
Herneming (de) van de naoorlogse Belgische justitie
Auteur : Luyten Dirk (Instelling : CegeSoma)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/herneming-de-van-de-naoorlogse-belgische-justitie.html