België in oorlog / Artikels

Het Laatste Nieuws

Thema - Collaboratie

Auteur : Seberechts Frank (Instelling : Vredescentrum Antwerpen)

Vlaamsgezind

Op 7 juni 1888 verschijnt in Brussel het eerste nummer van Het Laatste Nieuws. Het dagblad zou zich in de loop der jaren ontwikkelen tot de belangrijkste liberale Vlaamsgezinde krant van het land. Zo pleit het blad voor matigheid bij de naoorlogse bestraffing van het activisme tijdens de Eerste Wereldoorlog en voor de vernederlandsing van de universiteit in Gent. Maar in de jaren dertig kant het dagblad zich scherp tegen de politiek van het Vlaams Nationaal Verbond (VNV) en Rex.

40859
Instelling : CegeSoma
Auteursrecht : CegeSoma
Oorspronkelijke legende : Le nouveau Ministre belge. M. Julius Hoste directeur du journal Het Laatste Nieuws qui a le ministère de l' Instruction Publique. 13/6/1936 [Actualit]

Tegenstellingen

Bij de aanvang van de bezetting van België, in mei en juni 1940, wordt de publicatie van de krant voor korte tijd gestaakt. Eigenaar Julius Hoste jr. en hoofdredacteur Marcel Stijns wijken uit naar het buitenland. De zo goed als ongewijzigde redactie stapt met het blad in de collaboratie; de oplage stijgt tot ruim 200.000 exemplaren in de eerste bezettingsjaren. In 1941 groeien de tegenstellingen in de redactie tussen een groep Vlaamsgezinden en Vlaams-nationalisten en de Groot-Duitse aanhangers van de SS en de Duits-Vlaamse Arbeidsgemeenschap (DeVlag). Deze laatsten worden in de loop van 1941 en 1942 ontslagen.

In 1942 keert Hoste zich vanuit Engeland tegen de publicatie van Het Laatste Nieuws. Daarop slaat de redactie meer en meer een gematigde, zelfs Belgicistische toon aan, tot ergernis van de Duitse Propaganda Abteilung. Er volgt een reeks personeelswissels in bestuur en redactie van het blad. In september 1944 keert Hoste weer en geeft met een geheel vernieuwde redactie opnieuw de krant uit.

Bibliografie

De Bens, Els. De Belgische Dagbladpers Onder Duitse Censuur (1940-1944). Antwerpen: De Nederlandsche boekhandel, 1973.

Archief en Musem voor het Vlaams Leven te Brussel. 100 Jaar Het Laatste Nieuws & de Familie Hoste. Brussel: Archief en Museum van het Vlaams Leven te Brussel, 1988.

Meer Weten...

130181 Artikels Collaboratiepers 1940-1944. Colignon Alain
76695 Artikels Volk en Staat De Wever Bruno
77293 Artikels De Dag Seberechts Frank
KB_JB1023_1941-02-19_01_000-00001 Artikels Le Pays réel Colignon Alain
130181 Artikels Le Soir Colignon Alain
Deze pagina citeren
Het Laatste Nieuws
Auteur : Seberechts Frank (Instelling : Vredescentrum Antwerpen)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/het-laatste-nieuws.html