België in oorlog / Artikels

Krijgsraad - repressie

Thema - Collaboratie - Justitie

Auteur : Campion Jonas (Instelling : UCL-CHDJ)

De militaire justitie, een klassenjustitie

Binnen het militaire gerecht vonnist de krijgsraad in eerste aanleg. Onder het militaire strafrecht, vonnist het ten aanzien van beklaagden tot en met de graad van lagere officier (soldaten, onderofficieren en zogenaamde subalterne officieren of, in welbepaalde omstandigheden, ook gewone burgers). De krijgsraad bestaat uit een burgerlijke magistraat, een hogere officier die de krijgsraad voorzit en drie officieren. De krijgsauditeur speelt de rol van openbaar ministerie. Er bestaan bestendige Krijgsraden, die territoriaal georganiseerd zijn en krijgsraden te velde, die onder hun respectievelijke militaire eenheden ressorteren. 

was-opa-een-nazi1.jpg
Webcaptie : Aerts, Koen, Dirk Luyten, Bart Willems, en Paul Drossens. Was Opa Een Nazi? Speuren Naar Het Oorlogsverleden. Tielt: Lannoo, 2017.

De berechting van incivisme? De hervormde krijgsraden

was-opa-een-nazi6.jpg
Webcaptie : Aerts, Koen, Dirk Luyten, Bart Willems, en Paul Drossens. Was Opa Een Nazi? Speuren Naar Het Oorlogsverleden. Tielt: Lannoo, 2017.

Binnen het militaire gerecht vonnist de krijgsraad in eerste aanleg. Onder het militaire strafrecht, vonnist het ten aanzien van beklaagden tot en met de graad van lagere officier (soldaten, onderofficieren en zogenaamde subalterne officieren of, in welbepaalde omstandigheden, ook gewone burgers). De krijgsraad bestaat uit een burgerlijke magistraat, een hogere officier die de krijgsraad voorzit en drie officieren. De krijgsauditeur speelt de rol van openbaar ministerie. Er bestaan bestendige Krijgsraden, die territoriaal georganiseerd zijn en krijgsraden te velde, die onder hun respectievelijke militaire eenheden ressorteren. 

Bibliografie

Aerts, Koen, Dirk Luyten, Bart Willems, and Paul Drossens. Was Opa Een Nazi? Speuren Naar Het Oorlogsverleden. Tielt: Lannoo, 2017.

Aerts, Koen. “Repressie Zonder Maat of Einde?” De Juridische Reïntegratie van Collaborateurs in de Belgische Staat Na de Tweede Wereldoorlog. Gent: Academia Press, 2014.

Depoortere, Rolande. La Juridiction Militaire En Belgique 1796-1998 : Compétences et Organisation : Production et Conservation Des Archives. Vol. 115. Miscellanea Archivistica Studia. Bruxelles: Archives générales du Royaume, 1999.

Horvat, Stanislas. “Le Déroulement Des Procès d’inciviques Devant Les Juridictions Militaires En 1944-1949.” Bulletin Du CEGES, no. 38 (2003): 3–23.

Van Haecke, Lawrence. “Repressie En Epuratie. De Bescherming van de Uitwendige Veiligheid van de Staat Als Politiek-Juridisch Probleem Tijdens de Belgische Regimecrisis (1932-1948).” Ph.D. Thesis, Universiteit Gent, 2014.


Meer weten...

163793 Artikels Krijgsraad - repressie Campion Jonas
163792 Artikels Krijgsauditoraat - repressie Campion Jonas
163793 Artikels Militaire justitie - repressie Rousseaux Xavier
163793 Artikels Repressie Aerts Koen
Deze pagina citeren
Krijgsraad - repressie
Auteur : Campion Jonas (Instelling : UCL-CHDJ)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/krijgsraad-repressie.html