België in oorlog / Artikels

Militair gerechtshof - repressie

Thema - Collaboratie - Justitie

Auteur : Campion Jonas (Instelling : UCL-CHDJ)

Beroepsinstantie of gewone rechtbank

Binnen de structuur van het militair gerecht is het militair gerechtshof zowel beroepsinstantie met betrekking tot de vonnissen van de krijgsraad, als gewone rechtbank voor specifieke rechtzoekenden, zoals hogere officieren. De procedures voor het militair gerechtshof verschillen van diegene die voor de krijgsraad worden geopend: in theorie oordeelt ze enkel op basis van de stukken, maar de persoonlijke verschijning van de verdachte blijft mogelijk.  

Louter vormelijk (procedure en eerbiediging van het recht) kunnen de vonnissen van het militair gerechtshof worden aangevochten bij het Hof van Cassatie. Deze mogelijkheid werd in 1940 opgeschort, maar opnieuw ingevoerd vanaf oktober 1944.

Haar rechtsmacht strekt zich uit over het hele Belgische grondgebied en de eventuele krijgsraden te velde. In vredestijd bestaat ze uit een burgerlijke voorzitter (een raadsman bij het Hof van Beroep) en vier hogere officieren. 

papy-etait-il-nazi1.jpg
Webcaptie : Aerts, Koen, Dirk Luyten, Bart Willems, and Paul Drossens. Papy Était-Il Un Nazi? Sur Les Traces D’un Passé de Guerre. Racine. Bruxelles, 2017.

Tegenover de collaboratie

was-opa-een-nazi6.jpg
Webcaptie : Aerts, Koen, Dirk Luyten, Bart Willems, en Paul Drossens. Was Opa Een Nazi? Speuren Naar Het Oorlogsverleden. Tielt: Lannoo, 2017.

Tijdens de repressie van het incivisme wordt het Militair gerechtshof -net als de krijgsraden- hervormd. Met het oog op het behandelen van de hangende zaken worden kamers opgericht te Brussel, Luik, Gent en Antwerpen (steden waar de hoven van beroep zetelen). Op zijn hoogtepunt, in februari 1947, telt het Militair gerechtshof 24 kamers, verdeeld over 13 Franstalige en 11 Nederlandstalige. Wat collaboratiedossiers betreft, krijgt de samenstelling van de diverse kamers een eerder burgerlijk karakter en wordt één van de officiers vervangen door een tweede professionele magistraat. 

Bibliografie

Aerts, Koen, Dirk Luyten, Bart Willems, and Paul Drossens. Was Opa Een Nazi? Speuren Naar Het Oorlogsverleden. Tielt: Lannoo, 2017.

Aerts, Koen, Dirk Luyten, Bart Willems, and Paul Drossens. Papy Était-Il Un Nazi? Sur Les Traces d’un Passé de Guerre. Racine. Bruxelles, 2017.

Aerts, Koen. “Repressie Zonder Maat of Einde?” De Juridische Reïntegratie van Collaborateurs in de Belgische Staat Na de Tweede Wereldoorlog. Gent: Academia Press, 2014.

Depoortere, Rolande. La Juridiction Militaire En Belgique 1796-1998 : Compétences et Organisation : Production et Conservation Des Archives. Vol. 115. Miscellanea Archivistica Studia. Bruxelles: Archives générales du Royaume, 1999.

Horvat, Stanislas. “Le Déroulement Des Procès d’inciviques Devant Les Juridictions Militaires En 1944-1949.” Bulletin Du CEGES, no. 38 (2003): 3–23.

Van Haecke, Lawrence. “Repressie En Epuratie. De Bescherming van de Uitwendige Veiligheid van de Staat Als Politiek-Juridisch Probleem Tijdens de Belgische Regimecrisis (1932-1948).” Ph.D. Thesis, Universiteit Gent, 2014.


Meer weten...

163793 Artikels Repressie Aerts Koen
163793 Artikels Militair gerechtshof - repressie Campion Jonas
163792 Artikels Krijgsauditoraat - repressie Campion Jonas
163793 Artikels Militaire justitie - repressie Rousseaux Xavier
Deze pagina citeren
Militair gerechtshof - repressie
Auteur : Campion Jonas (Instelling : UCL-CHDJ)
https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/militair-gerechtshof-repressie.html